Daily Archives: October 17, 2009

ခႏၶာမွာအႏွစ္ရွာ သီလပါ

ေရွးကနဦးအခါက လူအေပါင္းတို႔သည္ သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔ကို မသတ္ၿဖတ္ၾက။ အသားကိုလည္း မစားၾက။ ဥကၠာကရာဇ္မင္း လက္ထက္မွစ၍ သတ္ၿဖတ္စားေသာက္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔လက္ထက္တိုင္ပင္။ တိရစာၦန္တို႔၏ အသားကိုစားသံုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ လူ႔ေလာကၾကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေသာ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ၿမတ္တို႔သည္ ေရွာင္လႊဲစြန္႔ခြာသြားၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါမွစ၍ လူတို႔အေပၚေရာဂါေဘးဘယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေတာ့သည္။                               (အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ တိကနိပါတ္)   တေယာေရာဂါ ပုေရအာသံု၊ ဣစာၦအန သနံဇရာ။ ပသုနဥၥ သမာရမာၱ အဌန၀ုတိ အာဂမံု။ ေလာက၌ အသားစားသူတို႔မရွိမီက ၁) မိမိ၌မရွိေသးေသာ ဥစၥာဓနကို လိုခ်င္ေတာင့္တၿခင္း၊ ၂) … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ေလာကၾကီးၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္ရင္

ဓမၼႏွင့္ အဓမၼစစ္ပဲြ ေလာက၌ ပုဂၢိဳလ္လည္းရွိ၏။ သတၱ၀ါလည္းရွိ၏။ စစ္ခင္းမႈလည္းရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အထူးဆိုဘြယ္ရွိ၏။  အမွန္အားၿဖင့္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ အလုိေတာ္အရ လူတိုင္းတြင္ အနစ္နာခံဖို႔ တာ၀န္လည္းရွိ၏။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ဖိုပလည္း တာ၀န္လည္းရွိ၏။ ထိုတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို မိမိတို႔စြမ္းႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္မွသာ ေလာက၌ ဓမၼၾကီးစုိး၍ ေလာကသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ ၿဖစ္၏။   ေလာက၌ မည့္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္သတၱ၀ါၿဖစ္ၿဖစ္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို တည္ၿငိမ္ေစခ်င္ၾကသည္ခ်ည္း ၿဖစ္၏။ ဘ၀တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ ေလာကတည္ၿငိမ္ဖို႔လို၏။ ေလာကတည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ ေလာကစစ္ေၿမၿပင္တြင္ ဓမၼအင္အားစုမ်ားက အဓမၼအင္အားစုမ်ားအေပၚ အႏိုင္ရဖို႔လုိ၏။  … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ဒုစရိုက္ ၁၀ ပါး

ကာမ ဒုစရိုက္ ၁) ပါဏာတိပါတ = သူ႔အသက္သတ္ၿခင္း၊ ၂) အဒိႏၷာဒါန = သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူၿခင္း၊ ၃) ကာေမသုမိစာၦစာရ =သူတစ္ပါးသားမယားကို ၿပစ္မွားၿခင္း။   ၀စီဒုစရိုက္ ၄) မုသာ၀ါဒ = လိမ္ညာေၿပာၿခင္း၊ ၅) ပိသုဏ၀ါစာ = ကုန္းတိုက္စကားေၿပာၿခင္း၊ ၆) ဖရူသ၀ါစာ = ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း၊  ၇) သမၼပၸလာပ = အက်ိဳးမရွိေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း။   မေနာဒုစရိုက္ ၈) အဘိဇၥ်ာ = … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ကမာၻတြင္ သူခိုးမရွိခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံ

ကမာၻေပၚတြင္ သူခိုးမရွိေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံပင္။ ထိုစကားကိုေၿပာခဲ့သူမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဘေဆဆ္လာလ္ဂ်ီပင္ ၿဖစ္သည္။ အီဂတ္ပူရီၿပည္နယ္၌ ဗုဒၶ၏၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ားကို ကမာၻသို႔ၿဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိေသာ ဂုရုၾကီးဦးဂိုအင္ကာ၏ အဘိုးေတာ္သူပင္ ၿဖစသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ကုန္သည္အလုပ္ၿဖင့္ ကမာၻအႏွ႔ေၿခဆန္႔ခဲ့ဖူးေသာ ဘေဆဆ္လာလ္ဂ်ီသည္ သူ အၿမတ္ႏိုးဆံုးၿဖစ္ေသာ မႏၱေလးရတနာပံု ေနၿပည့္ေတာ္တြင္ အေၿခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုခ်ိန္က အထက္ၿမန္မာၿပည္သည္ ၿမန္မာဘုရင္၏လက္ထဲမွာသာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ သူခိုး လူလိမ္ဆိုသည္မွာ ခ်ိဳႏွင့္လားဟု ေမးရေလာက္ေအာင္ ၿမန္မာတိုင္းစာရိတၱသတၱိ အၿပည့္ရွိေနခ်ိန္ ၿဖစ္ပါ၏။ ထိုသူသည္ ကုန္သည္ၾကီးတစ္ဦးၿဖစ္ရာ အထက္ၿမန္မာၿပည္ရွိ … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

အေသၿမတ္ခ်င္ ေသနည္းသင္

ဗုဒၶက – “အထေခါ ပရိေမာေဏသု စကၠ၀ါေဠသု တီသုဘေ၀သု အမရဏဓေမၼာနာမ နတိၳ၊ တဗာၻေ၀ေန၀ ဌာတံုသမေတၳာ ဧကသခၤါေရာပိ သႆေတာနမ နတိၳ” အထေခါ               စင္စစ္ေသာ္ကား ပရိေမာေဏသု        အတုိင္းအရွည္ မရွိကုန္ေသာ စကၠ၀ါေဠသု           စၾကာ၀ဠာတို႔၌ တီသုဘေ၀သု         ဘ၀သံုးပါးတို႔၌ အမရဏဓေမၼာနာမ   မေသေသာတရားမည္သည္ကား နတိၳ၊                   မရွိ။ တဗာၻေ၀ေန၀          ထုိၿမင္ရေသာ သူ႔သေဘာၿဖင့္ပင္လ်င္ ဌာတံု                   အၿမဲတည္ေစၿခင္းငွာ သမေတၳာ              စြမ္းႏိုင္ေသာ ဧကသခၤါေရာပိ        တစ္ပါးေသာ သခၤရတရားမွ်လည္း သႆေတာနမ        ခုိင္ၿမဲေသာသေဘာမည္သည္ နတိၳ                    မရွိ။ သူ႔သေဘာႏွင့္ သူ … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ေန ေၿခာက္ခ်က္၊ ေသ ေၿခာက္ခ်က္

“ေနလွ်င္ ေၿခာက္ခ်က္”   ၁) အဖိုးမထိုက္ေသာ ကိေလသာ အခြာရ ခက္သည္။ ၂) မထင္ရွားေသာ ၾကိဳးဆယ္စင္း အေၿဖရ ခက္သည္။ (သံေယာဇဥ္ ၁၀ ပါး) ၃) အခိုးမထြက္ေသာ ရာဂမီး ၁၁ မီး အၿငိမ္းရ ခက္သည္။ ၄) မေ၀းေသာ နိဗၺာန္ ခရီး အသြားရ ခက္သည္။ ၅) အရွင္မရွိေသာ ဥစၥာ အရွာရ ခက္သည္။      (သဒါၶ။ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ဣႆာ ႏွင့္ မစၦရိယ

စိတ္ဆင္းရဲၿခင္း အေၾကာင္းၿခင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅၀၀ေက်ာ္က သိၾကားမင္းကိုယ္တုိင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး မဂဓတိုင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ၿပည္၏အေရွ႕အရပ္၊ ေ၀ဒိယကေတာင္၊ ဣႏၵသာလလိုဏ္ဂူ၌ – “ၿမတ္စြာဘုရား. . . လူနတ္သတၱ၀ါအမ်ားတို႔သည္ ရန္ကင္းၿငိဳးလ်က္ ဒဏ္ကင္းလ်က္ ရန္သူကင္းလ်က္ စိတ္ဆင္းရဲကင္းလ်က္ အမ်က္ထြက္ၿခင္း ကင္းေနရၿခင္းကို လိုခ်င္ေတာင့္တၾကပါကုန္၏။ သုိ႔ပါလ်က္ ရန္ၿငိဳးရွိလွ်က္ ဒဏ္ရွိလွ်က္ ရန္သူရွိလ်က္ စိတ္ဆင္းရဲလ်က္ အမ်က္ထြက္လ်က္ေနၾကရသည္မွာ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း။” ဗုဒၶက “မနာလိုၿခင္း ဣႆ ႏွင့္ ၀န္တိုၿခင္း မစၦရိယ ရွိေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ၿပတ္ၿပတ္သားသား အေၿဖေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ”    … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment