Monthly Archives: January 2010

အနတၱ ရွင္းပံု

အနတၱအနက္ ၆ မ်ိဳး ၁) အသာရကေတၳန  ယူစရာ၊ ၿပစရာ၊ ရစရာ အႏွစ္အသားဟူ၍ ဘာမွမရွိၿခင္း အနက္သေဘာေၾကာင့္ အနတၱာ- အနတၱ မည္။ ၂) အသာမိကေတၳန စိုးသူ၊ ပိုင္သူ၊ ေစခိုင္းသူ မရွိေသာ  အနက္သေဘာေၾကာင့္ အနတၱာ- အနတၱ မည္။ ၃) အ၀သ၀တၱနေတၳန ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အေထာက္အပ့ံကို မရဘဲ မိမိၿဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အလိုဆႏၵအတိုင္း မၿဖစ္။ မိမိအလို အၾကိဳက္သို႔ မပါေသာေၾကာင့္  အနတၱာ- အနတၱ မည္။ … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

ဒုကၡ

ဒုကၡသံုးမ်ိဳး 1) ဒုကၡ ဒုကၡ  – ဒုကၡခႏၶာေကာင္ၾကီးကို ဖိထိုင္တာၾကာလို႔၊ ရပ္တာၾကာလို႔ နာလာတာ ေညာင္းလာတာက ေနာက္ဒုကၡတစ္ခုေပၚလာတာ။ အဲ့ဒါကို ဒုကၡ ဒုကၡ။ 2) သခၤါရဒုကၡ – ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ ေၾကာင္းတရားေတြက ဒီရုပ္နာမ္ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပ်က္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေပးေနတာကို သခၤါရဒုကၡ။ 3) ၀ိပရိဏာမဒုကၡ – ၿဖစ္ၿပီး ပ်က္သြားတာကို ၀ိပရိဏာမဒုကၡ။   အေၾကာင္းတရားတို႔ ၿပဳသလို ၿပင္သလိုသာၿဖစ္ရၿပီး မိမိသေဘာအတိုင္း … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

အနိစၥာႏုပႆနာ ရႈပြားနည္း

ရႈပြားတဲ့အခါမွာ ၿမင္သာၿပီး လြယ္ကူတဲ့ ခပ္က်ဲက်ဲေနရာကေနစၿပီး ရႈရပါမယ္။ ပထမဆံုး အရြယ္ဆယ္ပါးကေနစၿပီးေတာ့ ရႈရပါမယ္။ အရြယ္ဆယ္ပါးက – ၁) မႏၶဒသက – ေမြးစကေန ဆယ္ႏွစ္သားအထိအရြယ္ – ဉာဏ္ပညာႏုန္႔ေႏွးတဲ့အရြယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ၂) ခိဋဒသက – ဆယ္ႏွစ္ကေန ႏွစ္ဆယ္အရြယ္အထိ – ၿမဴးတူးေပ်ာ္ပါးကစားတဲ့အရြယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ၃) ၀ဏၰဒသက – ႏွစ္ဆယ္ကေန သံုးဆယ္အရြယ္အထိ – အဆင္းအလွဆံုးအရြယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ၄) ဗလဒသက – … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

၀ိပႆနာ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ဆယ္ပါး

၀ိပႆနာကို အားထုတ္ရာတြင္ နည္း သံုးမ်ိဳးၿဖင့္ အားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမနည္းက သမထယာနိကနည္း ဒုတိယနည္းက ယုဂဒၶနည္း ႏွင့္ တတိယနည္းက သုဒၶ၀ိပႆနာနည္း တုိ႔ ၿဖစ္ပါတယ္။   ၀ိပႆာနာညစ္ညဴးေၾကာင္းဆယ္ပါးဟာ သမထယာနိကနည္းနဲ႔ ရႈပြားသူေတြမွာသာၿဖစ္ေပၚၿပီး ၀ိပႆနာယာနိကနည္းနဲ႔ရႈပြားသူေတြမွာ မၿဖစ္ေပၚႏိုင္ပါဘူး။   ၁) ၾသဘာသ  – ခႏၶာကိုယ္မွ အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚၿခင္း၊ ၂) ဉာဏ္   – အသိဉာဏ္ထက္ၿမက္လာၿခင္း၊ ၃) ပီတိ   – ႏွစ္သိမ့္၀မ္းေၿမာက္ေနၿခင္း ၄) ပႆဒိၶ   – ၿငိမ္းေအးေနၿခင္း၊ ၅) သုခ  – … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment

မဟာသတိပ႒ာန္ ၄ ပါးႏွင့္ အက်ိဳး

သမထက ဉာဏ္ေသ၊ ၀ိပႆနာက ဉာဏ္ရွင္။ ဗုဒၶသည္ ကုရုတိုင္း ကမၼာဓေမၼမည္ေသာ နိဂံုးရြာၾကီး၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ရဟန္းတို႔အား တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းခရီး- သတိပ႒ာန္ ေလးပါး ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ “ရဟန္းတို႔ သတၱ၀ါတို႔၏ စိတ္စင္ၾကယ္ရန္ စိုးရိမ္ပူပန္ရၿခင္း၊ ငိုေၾကြးၿမည္တမ္းရၿခင္းတို႔ကို လြတ္ေၿမာက္ႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲၿခင္းမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္၊ အရိယာမဂ္ကိုရရွိရန္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမ်ာက္ၿပဳရန္အတြက္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာခရီးလမ္းကား ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ပင္ ၿဖစ္၏။” ၁) ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္- ၿပင္းစြာလံု႔လစိုက္လ်က္ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ ေလာက၌ မက္ေမာၿခင္း၊ ၿပစ္မွားၿခင္းတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး ကိုယ္၌ကိုယ္ဟု အဖန္တလဲလဲရႈ၍ေနၿခင္း ( … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | 1 Comment

ဒိြဟိတ္ တိဟိတ္ ခဲြၿခားနည္းႏွင့္ ဒိြဟိတ္ တိဟိတ္ ၿဖစ္ပံု

ေသကၥ်ေတာင္ဆရာေတာ္၏ ပ႑ိတေ၀ဒနီယက်မ္းမွာ – တိဟိတ္ဒိြဟိတ္၀ိစိကိစ္၊ ခ်ိတ္၍ထားပါဘိ၊ ကိုယ္တုိင္သိရန္ ကိုယ္တိုင္ၾကံ၊ သည္းခံၾကိဳးစားၾကည့္၊ ပဋိဘာဂါ သမထာ၊ ထင္လာတိဟိတ္သိ၊ ဥဒယဗၺယာ ၀ိပႆနာ၊ ထင္လာတိဟိတ္သိ။   မိမိဒိြဟိတ္လား တိဟိတ္လား သိခ်င္ရင္ သမထ၊ ၀ိပႆနာ တစ္ခုခုကို လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သမထဘာ၀နာပြားၾကည့္လို႔ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုရရင္ တိဟိတ္ လို႔သိပါ။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာပြားၾကည့္လို႔ ဥဒယဗၺယဉာဏ္(ၿဖစ္ပ်က္ၿမင္ရင္) ရရင္လဲ တိဟိတ္လို႔သိပါ။ ပဋိဘာဂနိမိတ္ထင္ပံု ပဋိဘာဂ ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာလို အတူ (သို႔) အတု ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ ဥပမာ … Continue reading

Posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ | Tagged | Leave a comment