Category Archives: ေလာကနိတိ

ဘ၀ဆက္တုိင္း……

လင္ႏွင့္ မယားဝတၱရား *************** http://www.worldofwisdom.asia/2013/04/blog-post_14.html ေလာကမွာ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး လက္ထက္ထိမ္းျမားၾကားတဲ့အခါ ဘဝတစ္ေလ်ွာက္ ခရီးွရွည္ၾကီး သြားရတဲ့အခါ အခ်င္းခ်င္း အတြဲညီဖုိ႔လုိပါတယ္။ ယခုဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လုိတယ္။ ေနာင္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္မွာလည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလုိတယ္။သံသရာတစ္ေလ်ွာက္ ဘဝမ်ားစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျပီး အဆုံးဘဝထိလက္တြဲျပီး နိဗၺာန္စံဝင္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ အေလးအနက္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အတြဲအားျဖင့္ ေလးတြဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကဘာေတြလဲလုိ႔ဆုိေတာ့ ၁။လူေသေယာက်ၤားႏွင့္လူေသမိန္းမအတြဲ ဆုိလုိတာက ေယာက်ၤားျဖစ္သူကသီလမရွိဘူး၊ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းဘူး၊ သဒၶါတရားမရွိသလုိ မိန္းမျဖစ္သူကလည္း သီလမရွိ၊ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္း၊ သဒၶါတရားမရွိတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံအတြဲကုိ လူေသေယာက်ၤားႏွင့္ … Continue reading

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

ဇနီးက်င့္၀တ္ (၅) ပါး

အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ၿဖန္႔ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။ (၁) အိမ္တြင္းအမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္စီမံၿခင္း၊ (၂) ခင္ပြန္းအပ္ႏွင္းေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားၿခင္း၊ (၃) မိမိခင္ပြန္းမွတပါး အၿခားေယာက်ာ္းမ်ားႏွင့္ မေဖာက္ၿပန္ မမွားယြင္းၿခင္း၊ (၄) မိမိဘက္ေဆြမ်ိဳး၊ ခင္ပြန္းဘက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို မွ်မွ်တတ ေ၀ငွေပးကမ္းၿခင္း၊ (၅) လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မပ်င္းရိဘဲ လံု႔လ၀ီရိယရွိၿခင္း။

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

ခင္ပြန္းက်င့္၀တ္ (၅)ပါး

မထီမဲ့ကင္း အပ္ႏွင့္း ဥစၥာ မိစာၦ မမွား ၀တ္စားဆင္ယင္ ၿမတ္ႏို္းၾကင္ ငါးအင္လင္က်င့္ရာ။ မိမိဇနီးအား မထီေလးစား မၿပဳၿခင္း။ မိမိရွာေဖြရသမွ် ဥစၥာမ်ားကို ေပးအပ္ၿခင္း၊ အၿခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ၿပားက်ဴးလြန္မႈ မရွိၿခင္း၊ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀ယ္ၿခမ္းဆင္ယင္ေပးၿခင္း ၿမတ္ႏိုးၾကင္နာၿခင္း။ (ေလာကနီတႏွင့္ သိဖြယ္မွတ္ရာမ်ား စာအုပ္မွ-)

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

တပည့္က်င့္၀တ္ (၅) ပါး

ညီညာထၾကြ၊ ဆံုးမနာယူ၊ လာမူ ၾကိဳဆီး၊ ထံနီး လုပ္ေကၽြး၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္ မခၽြတ္ငါးခုသာ။ ၁) ဆရာသင္ၾကား ဆံုးမသမွ်ကို ေလးစားစြာ နာယူမွတ္သားၿခင္း၊ ၂) ဆရာလာေသာအခါ ညီညီညာညာ မတ္တပ္ရပ္၍ ခရီးဦး ၾကိဳဆိုၿခင္း၊ ၃) ဆရာထံပါး ဆည္းကပ္ခစားၿခင္း (ထံနီး) ၄) ဆရာ၏ ၿပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း (လုပ္ေကၽြး) ၅) ဆရာ သင္ၿပၿပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၾကံစည္ ေတြးေတာ သင္အံ ေလ့က်င့္ ႏႈတ္တက္ရေအာင္ ရြတ္ဆိုၿခင္း။

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

ဆရာက်င့္၀တ္ (၅) ပါး

အတတ္လည္းသင္ ပဲ့ၿပင္ဆံုးမ သိပၸမခ်န္ ေဘးရန္ဆီးကာ သင့္ရာအပ္ဖို႔ ဆရာတို႔ က်င့္ဖို႔၀တ္ငါးၿဖာ။ ၁) အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားၿပသေပးၿခင္း။ ၂) လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ၿပဳၿပင္ ဆံုးမ တည့္မတ္ေပးၿခင္း၊ ၃) မိမိတတ္သိသမွ်ကို အၾကြင္းမရွိ သင္ၿပေပးၿခင္း၊ ၄) တပည့္မ်ား ေဘးရန္ကင္းရွင္းေအာင္ ၾကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေပးၿခင္း၊ ၅) မိမိထက္ပို၍ သင္ၿပေပးႏိုင္မည့္ ဆရာေကာင္းထံ အပ္ႏွံေပးၿခင္း၊ ပညာတတ္ၿပီးသူမ်ားကို သင့္ရာအလုပ္ဌာန၌ ဆက္သြယ္အပ္ႏွံေပးၿခင္း။

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

သားသမီးက်င့္၀တ္ (၅) ပါး

ေကၽြးေမြးမပ်က္ ေဆာင္ရြက္စီမံ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ၀တ္ငါးသြယ္ က်င့္ဖြယ္သားတို႔တာ။ ၁) မိဘတို႔ကို လုပ္ေကၽြးၿခင္း၊ ၂) မိဘတို႔၏ အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ၃) မိဘစကားကို နားေထာင္၍ မိဘအေမြကို ခံထိုက္ေအာင္ေနၿခင္း၊ (မိဘစကား၊ နားမေထာင္ၿငား၊ အေမြစား မၿဖစ္ထိုက္ပါ။) ၄) မိဘတို႔ ကြယ္လြန္ေသာအခါ မိဘတို႔အတြက္ ရည္စူး၍ ကုသုိလ္ၿပဳလုပ္ၿပီး အမွ်ေပးေ၀ၿခင္း၊ ၅) မိဘတို႔၏ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ လူမ်ိဳး။ ဘာသာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းၿခင္း။

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment

မိဘက်င့္၀တ္ (၅) ပါး

မေကာင္းၿမစ္တာ ေကာင္းရာညႊန္လတ္ အတတ္သင္ေစ ေပးေ၀ႏွီးရင္း ထိမ္းၿမားၿခင္းလွ်င္ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တို႔တာ။ ၁) မေကာင္းမႈမ်ားကို သားသမီးတို႔ မၿပဳရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊ ၂) ေကာင္းေသာ အၾကံ၊ မွန္ေသာစကား၊ အက်ိဳးမ်ားေသာ အလုပ္ကို ၾကံစည္ ေၿပာဆို လုပ္ကိုင္တတ္ရန္ ညႊန္ၿပၿခင္း၊ ၃) အတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးၿခင္း၊ ၄) ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေငြေပးေ၀ၿခင္း၊ ၅) အရြယ္ေရာက္လွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားေပးၿခင္း။

Posted in ေလာကနိတိ | Leave a comment