“ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ ”

“ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္  ”

~~~~~~~~~~~~~~~

“ မလုိမုန္းထားသူေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္   အၿပစ္ဖြဲ႕စကားေတြကုိ မေက်မနပ္စိတ္နဲ႕…

ေတးမွတ္ ႀကည့္ရွဳမေနပါနဲ႕။

သူတစ္ပါးတုိ႕-ေကာင္းတာလုပ္ၿပီးၿပီလား၊

မေကာင္းတာ ေရွာင္ၿပီးၿပီလား၊  ဆုိတာေတြကုိလည္း အလုပ္တစ္ခုလုပ္ၿပီး  ဂရုစုိက္ႀကည့္ရွဳမေနပါနဲ႕။

ကုိယ္ေကာင္းတာ လုပ္ၿပီးၿပီလား၊

ကုိယ္မေကာင္းတာ ေရွာင္ၿပီးၿပီလား၊  ဆုိတာကုိပဲ အၿမဲမၿပတ္  ႀကည့္ရွဳဆင္ၿခင္စမ္းပါ။ ”

” န ပေရသံ ၀ိေလာမာနိ၊ န ပေရသံ ကတာကတံ။    အတၱေနာ၀ အေ၀ေကၡယ်၊ ကတာနိ အကတာနိ စ။  – (ပုပၹ၀ဂ္၊ ပါေ၀ဃ်အာဇိ၀က၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒဂါထာ – ၅၀ ) –

အရွင္ဆႏၵာဓိက ( ေရႊပါရမီေတာရ )  Photo ► http://www.facebook.com/ EternalLightMagazine Dhamma Danã Source ► http://www.facebook.com/ youngbuddhistassociation.mmSee more

This entry was posted in အဆိုအမိန္႔မ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s