ဇနီးက်င့္၀တ္ (၅) ပါး

  • အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊
  • သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊
  • မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္၊
  • ေလ်ာ္ေအာင္ၿဖန္႔ခ်ိ၊
  • ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။

(၁) အိမ္တြင္းအမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္စီမံၿခင္း၊

(၂) ခင္ပြန္းအပ္ႏွင္းေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားၿခင္း၊

(၃) မိမိခင္ပြန္းမွတပါး အၿခားေယာက်ာ္းမ်ားႏွင့္ မေဖာက္ၿပန္ မမွားယြင္းၿခင္း၊

(၄) မိမိဘက္ေဆြမ်ိဳး၊ ခင္ပြန္းဘက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို မွ်မွ်တတ ေ၀ငွေပးကမ္းၿခင္း၊

(၅) လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မပ်င္းရိဘဲ လံု႔လ၀ီရိယရွိၿခင္း။

Advertisements
This entry was posted in ေလာကနိတိ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s