ေရႊဟသၤာေတာ္ရဆရာေတာ္ၾကီး ၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒ

ခံစားခ်င္သလား၊ စံစားခ်င္သလား

စြန္႔လႊတ္ၿခင္းရဲ႕သုခကို မရေသးသမွ် ပိုင္ဆိုင္ၿခင္းရဲ႕ဒုကၡကို ခံရမယ္။

သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ခံယူခ်က္

မွားယြင္းမႈဟူသည္ ေမာဟမကင္းသူ လူတိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံ၏။

သူတစ္ပါးမွားလွ်င္ အမွန္ေရာက္ေအာင္ ငါၿပင္မည္။

ငါမွားလွ်င္ သူတစ္ပါးအၿပင္ကို ငါခံမည္။

ငါ့ကို ၿပဳၿပင္သူကို ငါ့ဆရာဟု အသိအမွတ္ၿပဳမည္။

သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ငါလိုလားမွ ငါ့အက်ိဳးကို သူတစ္ပါးက လိုလားမည္။

ငါ့တာ၀န္ကို ငါကုိယ္တိုင္သိ၍ ေဆာင္ရြက္မည္။

ငါ့အလိုသို႔သာ တစ္ဖက္သတ္လိုက္သူမွာ ငါ့မိတ္ေဆြ မဟုတ္။

သုခ၏မ်ိဳးေစ့ၿဖစ္ေသာ ဒုကၡကို ရဲ၀ံ့စြာ ငါခံယူမည္။

ဒုကၡ၏ မ်ိဳးေစ့ၿဖစ္ေသာ သုခကို ရဲ၀ံ့စြာ ငါေရွာင္ရွားမည္။

ငါ့အလုပ္ႏွင့္တူေသာ အက်ိဳးကို မခၽြတ္ ငါရမည္။

(ေရႊဟသၤာေတာ္ရဆရာေတာ္ၾကီး ဘဒၵႏ ၱ၀ိမလ)

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s