ဓမၼပဒမွ

ေနတတ္ဖို႔လို

ပညာရွိနားေနၿပီး ပညာမရရင္၊ သူေတာ္ေကာင္းနားေနၿပီး စိတ္ေကာင္းမရွိရင္ ၾကာပင္ေအာက္က ဖားဟာ ၾကာပန္း၊ ၾကာပြင့္၊ ၾကာ၀တ္မႈန္အရသာကို မခံစားရဘဲ ရႊံ႕ညြန္ထဲမွာပဲ ကပ္ေနရတာနဲ႔ အတူတူပဲ။

တစ္နည္းေၿပာရရင္ ဒီလူမ်ိဳးဟာ ေယာက္မလို လူပါပဲ။ ေယာက္မဟာ တစ္ေန႔ကုန္ ဟင္းအိုးထဲ စိုက္ထားေသာ္လည္း ဟင္းရဲ႕အရသာကို ဘယ္မွာ သိႏိုင္လို႔လဲ။

သူေတာ္ေကာင္း လကၡဏာ

၁) သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူတစ္ပါး အၿပစ္ကို မေမးလွ်င္ မေၿပာ။ အေမးခံရေသာအခါ ေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီး ေၿပာ၏။

၂) သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ကို မေမးလည္း ေၿပာ၏။ အေမးခံရေသာအခါ ၿပည့္စံုေအာင္ ေၿပာ၏။

၃) သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူ၏အၿပစ္ကို အေမးခံရေသာ္လည္း ေၿပာ၏။ အေမးခံရလွ်င္ ၿပည့္စံုေအာင္ ေၿပာ၏။

၄) သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူ၏ဂုဏ္ကို အေမးမခံရေသာ္ မေၿပာ။ ေမးလွ်င္ လိုရင္းကိုသာ ေၿပာ၏။

(အဂၤုတၱိဳရ္ ပါဠိေတာ္)

ပညာရွိ

စကားမ်ားစြာေၿပာၿခင္းေၾကာင့္ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း မၿဖစ္ႏုိင္။

အနည္းငယ္ေသာ စကားကို ၾကားၿပီး က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားေသာသူသည္ ပညာရွိ ၿဖစ္ႏိုင္၏။

(ဓမၼပဒ၊ ဓမၼ႒၀ဂ္)

ဘာကို ေရြးမလဲ

အကယ္၍ ေသးငယ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို စြန္႔ပယ္လိုက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ရမည္ဆိုလွ်င္ ပညာရွိသည္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို ေထာက္ဆၿပီး ေသးငယ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခကို စြန္႔ပယ္လိုက္သည္။

(ဓမၼပဒ၊ ပကိဏၰက၀ဂ္)

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s