ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး

ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကို ၿပစ္မွားလွ်င္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ –

၁) ေရာဂါဆန္းေတြ ၿဖစ္တတ္သည္။

၂) စီးပြားကို ခက္ခဲ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ ရွာရတတ္သည္။

၃) ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္ က်ိဳးကန္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတတ္သည္။

၄) ေပြး၊ ၀ဲ၊ ယားနာ အေရၿပားေရာဂါ ၿဖစ္တတ္သည္။

၅) ေဘးရန္ အႏာၱရာယ္ က်ေရာက္တတ္သည္။

၆) မင္းေဘးမင္းဒဏ္ သင့္တတ္သည္။

၇) အကဲ့ရဲ႕ အစြပ္စဲြ ခံရတတ္သည္။

၈) ဇနီး၊ မယား သမီး သားႏွင့္ ရွင္ကဲြ၊ ေသကဲြ ကဲြတတ္သည္။

၉) လြန္စြာ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။

၁၀) ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ မၿဖစ္၊ အလိမ္ခံရ၊ အခိုးခံရ၊ ဓားၿပတိုက္ခံရ၊ မီးေလာင္ခံရ စသည္ၿဖင့္ တနည္းနည္းၿဖင့္ ဆံုးရွံဴးသြားတတ္သည္။

(ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္)

ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး  (ဦးသက္စိန္- ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ့အေၿခခံ စာအုပ္မွ ကူးယူပါသည္။)

၁) ဗုဒၶ            – သဗၺညဳတ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္

၂) ပေစၥကဗုဒၶါ   –  ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားငယ္မ်ား

၃) ရဟႏာၱ       – အာသေ၀ါ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ရဟႏာၱမ်ား

၄) အဂၢသာ၀က          – ၿမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္သာ၀ကမ်ား

၅) မာတာ       – ေမြးသမိခင္

၆) ပိတ          – ေမြးသဖခင္

၇) ၀ုဒၶါ           – မိမိထက္ အသက္၊ သိကၡာ၊ သီလ စသည္တို႔၌ ၾကီး၍ ၿမင့္ၿမတ္သူ

၈) အာစရိယ    – ဆရာၿမတ္

၉) ဟိတကရ    – မိမိအေပၚ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးၿဖင့္ ကူညီဖူးသူ

၁၀) ဓမၼကထိက          – ၿမတ္ေသာတရား ေဟာၾကားၿပသသည့္ ပုဂၢိဳလ္။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s