ခုတ္ေၿပာင္း ရွင္းလင္းၾကပါစို႔

“ခုတ္ေၿပာင္း ရွင္းလင္းၾကပါစို႔”

  • ဘုရားသာသနာ၊ ဓြန္႔ရွည္ၾကာဖို႔

ဘာသာဗုဒၶ၊ ေထရ္၀ါဒတို႔

ဉာဏစင္ၿဖဴ၊ အယူမေစာင္း

ကံလမ္းေၾကာင္းကုိ၊ မေၿပာင္းလိုႏွင့္

ေၾကာင္းထုိထိုၿပ၊ ႏွစ္ကာလတို႔

မ်ားစြာ့ၾကာရွည္၊ အမိုက္ေဗြမွာ

မေဂၢလမ္းေပၚ၊ မေရာက္ေလွ်ာ္လွ်င္

အၾကင္သံသရာ၊ သက္ဆိုးၾကာလိမ့္

ဉာဏာဉာဏ၊ သမၺဳဒၵၶတို႔

ေဟာၾကေထြေထြ၊ ၿမတ္ဓေမၼကို

မေတြစိတ္ေကာင္း၊ လမ္းေၾကာင္းအမွန္

အမွန္သန္ဖို႔၊ ရည္သန္စိတ္ရည္

ေရးသားၿပီးတည့္ . . . ။

  • မ်က္စိကိုဖြင့္၊ နားကိုစြင့္၍

ဉာဏ္ႏွင့္ခ်င့္ခ်ိန္၊ မဂ္ပုဆိန္ၿဖင့္

တက္ရွိန္ၾကာေညာင္း၊ အယူေဟာင္းကို

လမ္းေၾကာင္းရွင္းလင္းၾကပါစို႔။

(တပည့္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး)

အညႊန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ “ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္” စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s