အရိုးကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္ ၿပႆနာ

“အရိုးကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္ ၿပႆနာ”

ဘုရားရွင္၏ အရိုးေတာ္သည္ ကြင္းဆက္၊

ရဟႏာၱ ၏ အရိုးေတာ္သည္ ခ်ိတ္ဆက္၊

ပုထုဇဥ္၏ အရိုးသည္ ေတ့ဆက္ ဟူ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ရာလႊင္ ကိုးဆယ့္ကိုးေယာက္က ဤအတိုင္းပင္ မွတ္ယူထားၾက၏။

ဤစကားရပ္သည္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ အဖြင့္မွလာၿခင္း ၿဖစ္၏။ ထိုသုတ္အဖြင့္ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ –

ဘုရားရွင္၏ အရိုးေတာ္သည္ ကြင္းဆက္၊

ပေစၥကဗုဒၶါ ၏ အရိုးေတာ္သည္ ခ်ိတ္ဆက္၊

က်န္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အရိုးသည္ ေတ့ဆက္ ဟု ပါရွိ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အရိုးခ်ိတ္ဆက္ဟူသည္ ရဟႏာၱ မဟုတ္။ ပေစၥကဗုဒၶါသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာင္းလဲ၍ မွတ္သားရမည္။

အညႊန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ “ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္” စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s