ရယ္ၿပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္

ရယ္ၿပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္”

၁၉၉၈ ခုနစ္ခန္႔က အေမၿငိမ္းအမည္ရွိေသာ သားဖြားဆရာမၾကီး တစ္ဦးသည္ အသိမိတ္ေဆြ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ရယ္လည္း ရယ္၊ မ်က္စိလည္း ဖြင့္ၿပေသာ ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ ပင့္ထားသည္။ ယင္းရုပ္ပြားေတာ္အား ဆရာေတာ္ဖူးေၿမွာင္ရန္လိုက္ခဲ့ပါဟု ပင့္သၿဖင့္ ဗဟုသုတ ရေအာင္ လိုက္သြားခဲ့၏။ ပင့္ထားေသာအိမ္ကား သူေဌးအိမ္ပင္ ၿဖစ္၏။ ဘုရားပံုေတာ္ကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ “ဒကၡိဏသာခါ” ပံုပင္ ၿဖစ္ေန၏။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္၊ သံ၊ ပတၱၿမားတို႔ၿဖင့္ စီၿခယ္ထားလိုက္သည္မွာလည္း ဘုရားပံုေတာ္ပင္ ေပ်ာက္လုခမန္း ၿဖစ္ေန၏။ ပင့္သူမ်ားကလည္း ထိုသုိ႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားမ်ားပါမွ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ သူ႔ထက္ငါ ပင့္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူပင့္မ်ားေသာ ရုပ္ပြားမွန္သမွ်တြင့္ ရတနာမ်ား ညြတ္ေနေအာင္ ဆင္ထားၿခင္း ၿဖစ္၏။ အၿမင္ရအဆိုးဆံုးကား ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကုိ ဆဲြၾကိဳးမ်ား ထပ္ေနေအာင္ ဆဲြေပးထားၿခင္း ၿဖစ္၏။

ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္၊ သံ၊ ပတၱၿမားတို႔ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ မသံုးစဲြသလို တပည့္ရဟန္းမ်ားကိုလည္း မသံုးစဲြရပါ။

ထိုသို႔ ေရႊ၊ ေငြကို ပယ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားအား ေရႊ၊ ေငြမ်ား ညြတ္ေနေအာင္ ဆင္ၿခင္းသည္ မည္သို႔မွ် မသင့္ေတာ္ႏိုင္ေပ။ ယခုကဲ့သို႔ သိပါလ်က္ ရတနာမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ၿမန္းေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶၶကရုက – ဘုရားကို အေလးထားၿခင္း မဟုတ္ေတာ့။

လာဘကရုက – လာဘ္လာဘကို အေလးထားၿခင္း သာၿဖစ္၏။

ဗုဒၶကရုကသည္ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳေသာ သဒၶါဓာတ္ (ကုသိုလ္တရား) သာ ၿဖစ္၏။ လာဘကရုကကား လာဘ္ကို လိုခ်င္ေသာ ေလာဘဓာတ္ (အကုသိုလ္) သာ ၿဖစ္၏။ ရုပ္ပြားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေလာဘစေသာ ကိေလသာကင္းေသာ ဘုရားကို အေၾကာင္းၿပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ေလာဘကင္းေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္၏။ ေလာဘပြားေအာင္ကား မၿပဳလုပ္သင့္ေပ။

စာေရးသူတို႔သည္ ရုပ္ပြားေတာ္ကို သံုးနာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ထိုင္ဖူးေသာ္လည္း ရုပ္ပြားကား ရယ္လည္း မရယ္။ ၿပံဳးလည္း မၿပေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ဥပါသကာကို ေမးရ၏။

“ဒကာၾကီးတို႔ ရုပ္ပြားက ဘာမွလည္း လုပ္မၿပပါလား”

“ဒီလိုရယ္တာ မ်က္စိဖြင့္တာက အိမ္တိုင္းမွာေတာ့ မၿဖစ္ဘူး ဘုရား။ တခ်ိဳ႕အိမ္မွာပဲ ၿဖစ္တာပါ ဘုရား။”

“ဒကာၾကီးေရ၊ ဦးပဥၨင္းတို႔ ၾကားဖူးထားတာက – ဥံဌာညြန္ညစ္၊ ကၽြံနစ္ဟိႏၵဂူ

သားခ်စ္ရာဟု၊ ေမွ်ာ္ရႈပံုတူ

ၾကည္းကုန္းထက္သို႔၊ ဆဲြလ်က္တင္သူ

ကၽြန္႔ထိပ္ဦး၊ ကြန္႔ၿမဴးစံေတာ္မူ . . . တဲ့။

ဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ မွန္သမွ်ကို ရင္ေသြးရာဟုလာ ကဲ့သို႔ တစ္တန္းတစားတည္း ေမတၱာထားေတာ္မူတာပါ။ ဗုဒၶကို သံုးၾကိမ္တုိင္တိုင္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တဲ့ ေဒ၀ဒတ္အေပၚမွာေတာင္ ေမတၱာပ်က္ေတာ္ မမူပါဘူး။

ဒီလိုစိတ္ထားမွ်တေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္က ဟုိအိမ္က်ေတာ့ မ်က္လံုးဖြင့္ၿပ၊ ဒီအိမ္က်ေတာ့ ဖြင့္မၿပဆိုရင္ မ်က္ႏွာလိုက္သလို ၿဖစ္မေနဘူးလား။”

စကားအဆံုးတြင္ ထိုသူသည္ စာေရးသူကို ခ်ိဳၾကည့္ၾကည့္လွမ္းၾကည့္လိုက္၏။ စာေရးသူက မၿမင္ဟန္ေဆာင္ၿပီး သည္းခံေနလိုက္၏။ ထိုသူသည္ ခ်ိဳၾကည့္ၾကည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ အၿပင္ကို ခ်က္ခ်င္းထားသြား၏။ ခဏၾကာလွ်င္ ဗီဒီယိုတစ္ေခြကိုင္ၿပီး ၿပန္ေရာက္လာ၏။ ရင္ေကာ့ကာ စစ္ေအာင္ႏိုင္သူ၏ ေလသံမ်ိဳးၿဖင့္ – ရယ္ၿပတာ၊ မ်က္စိမွိတ္ၿပတာေတြကို ဗီဒီယိုရုိက္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အရင္ပင့္တဲ့အိမ္က ၾကည့္မၿပီးေသးဘူးဆိုလို႔ ခ်က္ခ်င္းယူမလာတာပါ။ အခုယူခဲ့ပါၿပီ။ ၾကည့္ပါ ဟု ဆိုၿပီး အေခြကို ထည္းလိုက္၏။

ခဏၾကာလွ်င္ ထူးမၿခားနား သီခ်င္းသိႏွင့္အ တူ ဘုရားဘဲြ႕ေတာ္ အပူေဇာ္ခံရာၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ အိမ္နံပါတ္ႏွင့္အတူ ရယ္ေနေသာ ဘုရားပံုေတာ္ ေပၚလာ၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ၿမတ္သည္ ၿပံဳးရံုသာ ၿပံဳးေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာၿခင္း၊ မ်က္ရည္ထြက္ေအာင္ ရယ္ၿခင္း၊ ေရွ႕ထိုးေနာက္လန္ ရယ္ၿခင္း ဟူေသာ လူညံံ့ရယ္ၿခင္းမ်ိဳးကို မည္ေသာအခါမွ် ရယ္ေတာ္မမူေပ။

ဗုဒၶ၏ အာေ၀ဏိကဂုဏ္ေတာ္ (၁၈) ပါးတြင္ နတၳိရ၀ါ- ၿမဴးထူးရယ္ေမာၿခင္း မရွိ ဟူ၍ ၿပဆိုထား၏။ ယခုရယ္ေနေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ပါးစပ္သည္ကား ဦးတည္ဘြားပါးစပ္ထက္ပင္ က်ယ္ဦးမည္ထင္သည္။ သြားၾကီးမ်ားပင္ ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ဗီဒီယိုကို လွည့္စားၿပီး ရိုက္ထားၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။ လိမ္ေသာသူသည္ မပိယိၿဖစ္ေနေတာ့သည္။ ၿမတ္စြာဘုရား ၿပံဳးရံုသာ ၿပံဳးသည္ ဆိုသည္ကို သူတို႔တေတြ မၾကားဖူးေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္ၿပဲၿပီး ရယ္ေသာပံုကို ရိုက္ၿပထားၿခင္း ၿဖစ္၏။

မိနစ္အေတာ္ၾကာေသာအခါ မ်က္စိဖြင့္ေသာ ပံုေပၚလာၿပန္၏။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ဣေၿႏၵရရ ၿဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးဖြင့္ေသာပံု ၿဖစ္သင့္၏။ ယခုကား ဘုရားပံုၿဖစ္လ်က္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္သာ ဖြင့္ထားၿပီး တစ္ဖက္က မွိတ္လ်က္သာ ၿဖစ္၏။ မ်က္လံုးတစ္ဖက္မွိတ္ရေသာ အလုပ္မွာ မည္သူက မည္သူ႔ကိုလုပ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း သိႏိုင္၏။

မ်က္စိတစ္ဖက္ဖြင့္ၿပေသာပံုကို ရိုက္ၿပလိုက္လွ်င္ မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္ၿပေသာ ကေလးကလားဆန္ေသာပံုၿဖစ္သြားမည္ကို မုသာ၀ါဒီဗီဒီယိုဆရာက သတိထားမိဟန္မတူေပ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသို႔ၿပန္ေရာက္ေသာအခါ ပင့္သြားသူ အေမၿငိမ္းက

“ဆရာေတာ္ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား ဘုရား”

“အံ့ၾသစရာမေကာင္းပါဘူး။ စိတ္ပ်က္ဖို႔ပဲ ေကာင္းပါတယ္။”

“ဘာၿဖစ္လို႔လဲ ဘုရား။”

“ဒကာမၾကီး စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ တကယ္အစစ္အမွန္ဆိုရင္ ဦးပဥၨင္းတို႔ေရွ႕မွာတင္ ရယ္ၿပ၊ မ်က္လံုးဖြင့္ၿပရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ လုပ္ၾကံရိုက္ၿပထားတဲ့ ဗီဒီယိုပဲ ၿပတယ္။ ဒီကတည္းက လိမ္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားပဲ။”

ဒီလိုလိမ္တာကလည္း အလြယ္ေလးပါ။ ရုပ္ပြားေခါင္းေတာ္ကို အရွင္သံုးမ်ိဳး လုပ္ထားရတယ္။

တစ္မ်ိဳးက ရိုးရိုးေခါင္း၊

တစ္မ်ိဳးက ရယ္ေနတဲ့ ေခါင္း၊

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက မ်က္လံုးပြင့္ေနတဲ့ ေခါင္းေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္အိမ္ တစ္မိ်ဳး ၿဖစ္တာေပါ့။

ဒါဆိုလည္း ဆရာေတာ္ – အိမ္ရွင္ေတြကို လိမ္ေနတာ ၿဖစ္ေၾကာင္း တစ္ခါတည္း ရွင္းၿပခဲ့ေရာေပါ့။

လိမ္စားေနတဲ့သူသာ အကုသိုလ္ၿဖစ္တာပါ။ အလိမ္ခံရတဲ့သူေတြကေတာ့ သဒၶါဓာတ္ေတြ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနၾကေတာ့ ကုသိုလ္ေတြပဲ ၿဖစ္ေနတာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ကုသုိုလ္ေလးေတြ ခ်က္ခ်င္းပ်က္သြားမွာ စိုးလို႔ မေၿပာခဲ့ေသးတာပါ။ ေနာက္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးေရးဦးမွာပါ။ ေနာက္ၿဖည္းၿဖည္းမွ ဒကာမၾကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း ရွင္းၿပလိုက္ဦးေပါ့။

အညႊန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ “ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္” စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s