ပလႅင္လု မလု ၿပႆနာ

“ပလႅင္လု မလု ၿပႆနာ”

ဘုရားၿဖစ္ခါနီး မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ႏိုင္သည့္ အခန္းကို ေရးၾက၊ ေၿပာၾကေသာအခါ မ်ားေသာအားၿဖင့္ မာရ္နတ္က ဘုရားေလာင္း၏ပလႅင္ကို လာေရာက္ လုသည္ဟုသာ ေရးၾက ေၿပာၾက၏။

အမွန္ကား – ပလႅင္ကို လာေရာက္လုသည္ မဟုတ္။ ဘုရား မၿဖစ္သမွ် ဤဖဲြ႕ေခြထားေသာ တင္ပလႅင္ကို မဖ်က္အံ့။ (အဘိ- ႒- ၁၊၇၇) ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ကို ပ်က္စီးေစရန လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္းသာ ၿဖစ္၏။

ဗုဒၶ၀ံသအ႒ကထာ၊ ႏွာ- ၃၇၇ ၌ “ေဗာဓိသေတၱာ တတၳစုဒၵသဟေတၳ တိဏသႏၳေရ တိသႏၶိ ပလႅကၤ ံ အာဘုဇိတြာ” ဟု ဖြင့္၏။

အဓိပၸါယ္ကား – ဘုရားေလာင္းသည္ (၁၄) ေတာင္ အၿပန့္က်ယ္ေသာ ၿမက္ခင္းၿပင္၌ တိသႏၶိပလႅင္ (တင္ပလႅင္) ကို ဖြဲ႔ေခြကာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏ ဟု ၿဖစ္၏။

[မွတ္ခ်က္။ တိသႏၶိ ပလႅကၤ ံ- သံုးပါးေသာ အဆက္အစပ္ရွိေသာ ထက္၀ယ္ဖဲြ႔ေခြေနထိုင္ေတာ္မူၿခင္း – ဟူသည္မွာ ေပါင္ႏွင့္ ဒူးတို႔၏ အဆက္အစပ္ႏွစ္ပါး၊ ေပါင္ရင္းႏွင့္ ခါးတို႔၏ အဆက္အစပ္တစ္ပါး၊ ေပါင္း (၃)ပါး ၿဖစ္၏။]

တိဏသႏၳေရ – ၿမက္အခင္း ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ရတနာစီၿခယ္ေသာပလႅင္ မဟုတ္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွား၏။ ပြင့္ေတာ္မူတိုင္းေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏တူညီေသာ ၿဖစ္စဥ္ (ဓမၼတာ ၃၀) ရွိ၏။ ထို ဓမၼတာ (၃၀) တုိ႔တြင္ နံပါတ္ (၉) ဓမၼတာမွာ –

တိဏသႏၳေရ နိသီဒိတြာ သဗၺညဳတဉာဏာဓိဂေမာ – ဘုရားေလာင္းေတာ္မွန္သမွ် ၿမက္အခင္းမွာ ထိုင္ရင္း သေဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကို ရၾကသည္ ဟူ၍ ၿဖစ္၏။

ထိုဓမၼတာအရ ေဂါတမဗုဒၶအေလာင္းေတာ္သည္ ၿမက္အခင္း၌ ထိုင္ေနေတာ္မူၿခင္းသာ ၿဖစ္၏။ သီးၿခားပလႅင္ေခၚ (ထိုင္ခံု) ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿခင္း မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍ ဤဗုဒၶေဂါတမမွာမွ တစ္ဆယ့္ေလးေတာင္ အၿမင့္ေဆာင္ေသာ ပလႅင္ၾကီး ေပၚေပါက္လာသည္ဆိုပါက ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဘုရားေလာင္းလ်ာတို႔၏ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မာရ္နတ္ပလႅင္လုသည္ ဆိုၿခင္းမွာ မဟုတ္ပါဟူ၍ (၀၆.၀၂.၂၀၀၃) ေန႔ထုတ္ ၿမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ကထိကရဟန္းက သံုးပါးရတနာ အဘိဉာဏ္ဖြင့္ ဓမၼကထာ ေဆာင္းပါးတြင္း ေၿဖရွင္းေရးသားထား၏။

အညႊန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ “ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္” စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s