ေသာတာပန္

ေသာတာပန္ၿဖစ္ဖို႔ အဂၤါေလးခ်က္

သပၸဳရိသူပနိႆယ– သူေတာ္ေကာင္းကိုမွီ၀ဲဆည္းကပ္ၿခင္း။ သူေတာ္ေကာင္းကိုမွီ၀ဲဆည္းကပ္ရာမွာ ရဟန္းၿဖစ္ေစ၊ လူၿဖစ္ေစ ပရမတ္ခႏၶာငါးပါးအေပၚမွာ ဒိ႒ိကြာေအာင္ေဟာေပးႏိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ပါ။

သဒၶမၼသ၀န- သူေတာ္ေကာင္းတရားကို စူးစုိက္စြာနာၾကားၿခင္း။ သူေတာ္ေကာင္းတရား ဆိုသည္မွာ ပရမတ္တရားမ်ားကို ဦးစားေပးနာၾကားဖို႔ပါ။

ေယာနိေသာမနသိကာရ– အသင့္အားၿဖင့္ ႏွလံုးသြင္းၿခင္း။ အသင့္အားၿဖင့္ ႏွလံုးသြင္းၿခင္း ဆိုသည္မွာ အာရံုတစ္ခုခုနဲ႔ၾကံဳတိုင္းမွာ အကုသိုလ္မၿဖစ္ေအာင္ ရႈတတ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ဓမၼာႏု ဓမၼပဋိပတၱိ- တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿခင္း။  တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ထိုင္ေနခိုက္ ထသခိုက္မွာပဲ ခႏၶာငါးပါးၿဖစ္ပ်က္သြားၿပီ။ အနိစၥ အၿမဲမရွိပါလားလို႔ ရႈပြားတာပါပဲ။

ဥေဒၵသေတာ အက်ဥ္းအားၿဖင့္ တရားကိုနာရေအာင္ ေဆာင္ရြက္။ ဒါမွမရရင္

ပရိပုေစၦေတာ အက်ယ္တ၀င့္ တရားကိုနာ ဒါမွမရေသးလွ်င္-

ကလ်ာဏမိေတၱပယိရုပါသေတာ သပၸဳရိသကို အဖန္တလဲလဲဆည္းကပ္ၿပီး မရွင္းလင္းသမွ်ေမးၿမန္း၍ ဆင္ၿခင္ႏွလံုးသြင္းတဲ့။

“ေသာတာပန္ၿဖစ္ပံု ေလးမ်ိဳး (အဂၤုတၱိဳရ္ ပါဠိေတာ္၊ ေသာတာႏုဂတသုတ္)”

၁) ေသာတာႏုဂမန – ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို နားယဥ္ေအာင္ နားၾကားထားေသာ ပုဂၢိဳလ္။

၂) ၀စသာပရိစယ =  ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို ႏႈတ္ၿဖင့္ ေလ့က်က္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္။

၃) မနသာႏုေပကၡန =  ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို စိတ္ၿဖင့္ ဆင္ၿခင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္။

၄) ဒိ႒ိယာသုပၸဋိေ၀ဓ = ရုပ္နာမ္ပဲရွိတယ္။ ငါဆိုတာမရွိပါလားလို႔ ပညာၿဖင့္ ထိုးထြင္း၍သိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္။

ဒီပုဂၢိဳလ္ ေလးဦးလံုးဟာ ေသခါနီးေရာဂါၿပင္းထန္၍ ဘုရားတရားေမ့သြားေတာင္ အပါယ္မက်ဘဲ

၁) နတ္ၿပည္ေရာက္တာနဲ႔ ခ်က္ၿခင္း ေသာတပန္တည္ပါတယ္။ (သို႔)

၂) အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကဲ့သို႔ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ ရဟႏာၱမေထရ္တစ္ပါးပါး နတ္ၿပည္တက္လာၿပီး ေဟာၾကားတဲ့တရားကို နာရတဲ့အခါ လူ႔ဘ၀တနု္းက ငါက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့တဲ့တရားဟာ ဒီတရားမ်ိဳးပဲလို႔ သတိရၿပီး ေသာတာပတၱိမဂ္ကို လ်င္ၿမန္စြာ ရတတ္ၿပန္တယ္။ (သို႔)

၃) ပဥၥာလစ႑၊ အတၳက ၿဗဟၼာ သနကု္မရ ၿဗဟၼာ အစရွိတဲ့ ဓမၼကထိက နတ္သားတစ္ပါးပါ ေဟာတဲ့တရားကို နာရတဲ့အခါ လူ႔ဘ၀တနု္းက ငါက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့တဲ့တရားဟာ ဒီတရားမ်ိဳးပဲလို႔ သတိရၿပီး ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရၿပန္တယ္။ (သို႔)

၄) လူ႔ဘ၀က တရားအတူနာဘက္ အတူအားထုတ္ဖက္ နတ္သား နတ္သမီးခ်င္းေတြ႔ၿပီး တရားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမိရာကေန ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရသြားၿပန္တယ္။

(ထိုေလးနည္းက တစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ေသာတာပန္တည္ရေၾကာင္း ဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္)

အညြန္း – လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၃ ႏွင့္ ၄ စာအုပ္၊

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s