အနတၱ ရွင္းပံု

အနတၱအနက္ ၆ မ်ိဳး

၁) အသာရကေတၳန  ယူစရာ၊ ၿပစရာ၊ ရစရာ အႏွစ္အသားဟူ၍ ဘာမွမရွိၿခင္း အနက္သေဘာေၾကာင့္ အနတၱာ- အနတၱ မည္။

၂) အသာမိကေတၳန စိုးသူ၊ ပိုင္သူ၊ ေစခိုင္းသူ မရွိေသာ  အနက္သေဘာေၾကာင့္ အနတၱာ- အနတၱ မည္။

၃) အ၀သ၀တၱနေတၳန ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အေထာက္အပ့ံကို မရဘဲ မိမိၿဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အလိုဆႏၵအတိုင္း မၿဖစ္။ မိမိအလို အၾကိဳက္သို႔ မပါေသာေၾကာင့္  အနတၱာ- အနတၱ မည္။

၄) သုညတေတၳန၊ အတၱသတိၱ၊ ကာရကသတၱိ၊ ေ၀ဒကသတၱိ တို႔မွ ကင္းဆိတ္ၿခင္းအနက္ေၾကာင့္  အနတၱာ- အနတၱ မည္။

၅) ပရေတၳန   ၿပင္ပသူစိမ္းကဲ့သို႔ သူ႔သေဘာအတုိင္းသာ သူၿဖစ္၍ ေနေသာေၾကာင့္  အနတၱာ- အနတၱ မည္။

၆) ဇာတိမီး၊ ဇရာမီ၊ မရဏမီးတို႔မွ ေအးၿငိမ္းၿခင္း သုခသေဘာလည္းမ ရွိဘူး။ ကိုးေပါက္ေသာ ဒြါရကေန ေန႔စဥ္အညစ္အေၾကး အပုပ္ရည္ေတြ ယိုစီးၿခင္းမွကင္းတဲ့ သုဘသေဘာလည္း မရွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုစ ၦေတၳန၊ နိစၥ၊ သုခ၊ သုဘ ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေကာင္းၿမတ္ေသာ တရားတို႔မွ အခ်ည္းအႏွီးဟူေသာ အနက္ေၾကာင့္  အနတၱာ- အနတၱ မည္၏  ဟု ဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 

အနတၱကို ပုဒ္ခြဲလွ်င္ “န- မရွိၿခင္း”၊ “အတၱ – ကိုယ္။” အနိတၱ= ကိုယ္မရွိၿခင္း။

အနတၱကို သိခ်င္ရင္ “အတၱ”ကို အရင္သိေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ “အတၱ” ကို သိရင္ “အနတၱ” ကို သိတာပါပဲ။

“အတၱ” ကို ၿမန္မာလိုအဓိပၸါယ္ၿပန္ရင္ “ကိုယ္” လို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

“ကိုယ္” ကို ထပ္ၿပီးအဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ “အႏွစ္သာရ” လို႔ ၿဖစ္လာပါတယ္။

“ကိုယ္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကုိ သက္ရွိ သက္မဲ့ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ သံုးပါတယ္။

သက္ရွိမွာဆိုရင္ အၾကီးဆံုး အခိုင္မာဆံုးၿဖစ္တဲ့ ရင္ဘတ္နဲ႔ ေက်ာတစ္ခုလံုးကို ကုိယ္လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

သက္မဲ့မွာေတာ့ ကိုယ္ထည္လို႔ သံုးပါတယ္။ ဥပမာ ကြမ္းအစ္ ဆိုရင္ ကြမ္းထည့္တဲ့ ေအာက္ခံခြက္ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္ထည္လို႔ ေခၚပါတယ္။ အၾကီးဆံုး အခိုင္ခံ့ဆံုး ၿဖစ္လို႔ပါပဲ။ ကေလးေတြ ကစားတဲ့ အိုးပုတ္ေလးကို မိုးထဲေလထဲပစ္ထားရင္ေတာင္ ေလးငါးလေတာ့ မပ်က္မစီး ခိုင္ၿမဲေနပါေသးတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔ခုိင္ၿမဲရသလဲဆိုေတာ့ “အတၱလို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္” ရွိေနလို႔ပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ “အတၱ ဆိုတာ ကိုယ္။ “

“ကိုယ္ ဆိုတာ အႏွစ္သာရ၊ “

“အႏွစ္သာရ ဆိုတာ ခိုင္ၿမဲၿခင္း” လို႔ ေၿပာခဲ့တာပါ။

ေယာဂီတို႔အေနနဲ႔ တစ္ရက္ၿဖစ္ေစ၊ တစ္လၿဖစ္ေစ၊ တစ္ႏွစ္ၿဖစ္ေစ ခိုင္ၿမဲတဲ့ သေဘာရွိမွ အတၱ ေခၚတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ေရာေပါ့။ “ခုိင္ၿမဲတဲ့အႏွစ္သာရရွိလို႔ အတၱ” ေခၚတယ္ဆိုတာကိုသိသြားရင္ အနတၱ ကို အလိုလိုသေဘာေပါက္ႏိုင္ပါၿပီ။ ေၿပာင္းၿပန္လွန္လိုက္ရံုပါပဲ။

“ခုိင္ၿမဲတဲ့အႏွစ္သာရရွိလို႔ အတၱ” ေခၚတယ္။

“ခိုင္ၿမဲတဲ့ အႏွစ္သာရ မ ရွိလို႔ အနတၱ” လို႔ ေခၚတယ္ လို႔ အၿပန္သိရမယ္။

 

ပရမတ္ခႏၶာငါးပါးရဲ႕ ခုိင္ၿမဲတဲ့အႏွစ္သာရ မရွိပံု ကို ဗုဒၶက ဘာေၾကာင့္ “အနတၱ၊ ကိုယ္ မရွိဘူး။ အတၱ မရွိဘူး။ ခုိင္ၿမဲမႈ မရွိဘူး” လို႔ ေဟာခဲ့ရသလဲဆိုေတာ့ –

ပထမအခ်က္ အေနၿဖင့္ – ပရမတ္ခႏၶာငါးပါးဟာ မူရင္းကိုက အေကာင္အထည္၊ အရည္၊ အဖတ္၊ အမႈံ၊ အမႊား၊ ဘာမွရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ သေဘာတရားအေနနဲ႔သာ ရွိတာ။ (ပထ၀ီဓါတ္ ရွင္းၿပပံုကို ၿပန္ၾကည့္ပါ။)

ဒုတိယအခ်က္ က- အဲဒါပရမတ္ခႏၶာေတြက တစ္စကၠန္႔ေတာင္ မပ်က္စီးပဲ မတည္ႏိုင္ၾကဘူး။ အကယ္၍ တစ္စကၠန္႔ေလာက္ မပ်က္မစီးတည္ေနႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶက အတၱ ရွိတယ္။ ကိုယ္ ရွိတယ္။ ခုိင္ၿမဲၿခင္းရွိတယ္လို႔ ေဟာမွာ။ အခုေတာ့ တစ္စကၠန္႔ေတာင္ မပ်က္မစီး မတည္ႏိုင္ပဲ အဲဒီတစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာတင္ ရုပ္ခႏၶာေပါင္း ကုေဋငါးေထာင္ရွစ္ရာရွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ နာမ္ခႏၶာေပါင္း တစ္သိန္းၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ပ်က္သြားၾကါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶက အနတၱ လို႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပါ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ ကို သာသနာပ မွာ တခါတရံၾကားသိႏိုင္ပါေသးတယ္။ အနတၱ ဆိုတာကိုေတာ့ ဘုရားပြင့္တဲ့အခါမွပဲ ၾကားသိႏိုင္ပါတယ္။

 

အညြန္း- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္ -ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ မဂ္တား ဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား စာအုပ္။

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s