ဒိြဟိတ္ တိဟိတ္ ခဲြၿခားနည္းႏွင့္ ဒိြဟိတ္ တိဟိတ္ ၿဖစ္ပံု

ေသကၥ်ေတာင္ဆရာေတာ္၏ ပ႑ိတေ၀ဒနီယက်မ္းမွာ –

တိဟိတ္ဒိြဟိတ္၀ိစိကိစ္၊ ခ်ိတ္၍ထားပါဘိ၊

ကိုယ္တုိင္သိရန္ ကိုယ္တိုင္ၾကံ၊ သည္းခံၾကိဳးစားၾကည့္၊

ပဋိဘာဂါ သမထာ၊ ထင္လာတိဟိတ္သိ၊

ဥဒယဗၺယာ ၀ိပႆနာ၊ ထင္လာတိဟိတ္သိ။

 

မိမိဒိြဟိတ္လား တိဟိတ္လား သိခ်င္ရင္ သမထ၊ ၀ိပႆနာ တစ္ခုခုကို လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

သမထဘာ၀နာပြားၾကည့္လို႔ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုရရင္ တိဟိတ္ လို႔သိပါ။

၀ိပႆနာဘာ၀နာပြားၾကည့္လို႔ ဥဒယဗၺယဉာဏ္(ၿဖစ္ပ်က္ၿမင္ရင္) ရရင္လဲ တိဟိတ္လို႔သိပါ။

ပဋိဘာဂနိမိတ္ထင္ပံု

ပဋိဘာဂ ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာလို အတူ (သို႔) အတု ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။

ဥပမာ – ပထ၀ီကသုိဏ္းကို အားထုတ္တဲ့သမထသမားတစ္ေယာက္ဟာ ေၿမညက္ကိုယူၿပီး မိမိတထိုင္သာ အၿမင့္နံရံမွာ အ၀ိုင္းတစ္ခုလုပ္ၿပီး ကပ္ထားရပါမယ္။ အဲဒီေၿမ၀ိုင္းကို စိုက္ၾကည့္ၿပီး ပထ၀ီကသိုဏ္း – ေၿမ၀ိုင္း- ေၿမ၀ိုင္းလို႔ စိတ္ထဲဆိုေနရပါတယ္။ စ်ာန္နားနီးလာတဲ့ ဥပစာရသမာဓိ အဆင့္ဆင့္ ေလာက္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီေၿမ၀ိုင္းၾကီးဟာ မ်က္စိထဲက မေပ်ာက္ေတာ့ဘူး။ မ်က္စိဖြင့္ထားသည္ၿဖစ္ေစ၊ မွိတ္ထားသည္ၿဖစ္ေစ အဲဒီေၿမ၀ိုင္းၾကီးကို တၿမင္တည္းၿမင္ေနေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလို သမာဓိစြမ္းအားေၾကာင့္ မ်က္စိထဲမွာၿမင္လာတဲ့ေၿမ၀ိုင္းဟာ နံရံမွာကပ္ထားတဲ့ေၿမ၀ိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အတုေပၚလာတဲ့ေၿမ၀ိုင္းတစ္ခုပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္စိထဲမွာ အလိုလုိၿမင္လာတဲ့ေၿမ၀ိုင္းကို ပဋိဘာဂနိမိတ္ လို႔ သမထအရာမွာ သံုးပါတယ္။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တိဟိတ္အဆံုးအၿဖတ္

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ဓါတ္ေတြ ပရမတ္ေတြကို မပ်င္းမရိစိတ္၀င္စားတယ္။ မဂ္ဖိုလ္ကို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိဟိတ္လို႔ မွတ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတာကို တစ္ဆင့္မွတ္သားရဘူးပါတယ္။

မိမိဟာ ဒိြဟိတ္ၿဖစ္ေနေစဦးေတာ့ ၀ိပႆနာတရားကိုေတာ့ ၾကိဳးကိုၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ၾကိဳးစားတဲ့အတြက္ အလကား မၿဖစ္ပါဘူး။
ဒီဘ၀မဂ္ဖိုလ္မရဘူးပဲထား။ စူဠေသာတာပန္ပုထုဇဥ္အၿဖစ္ကေတာ့ ဧကန္မုခ်ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေရာက္တယ္ဆိုရင္ သုဂတိဘ၀လည္းၿမဲတယ္။ ေနာက္ဘ၀နတ္ၿပည္က်ရင္လည္း မဂ္ဖိုလ္ကို တစ္ခဏၿခင္းရႏိုင္ေၾကာင္း အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ေသာတာႏုဂတိသုတ္မွာ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။

 

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက

တိဟိတ္ဟုတ္ပါ့မလား။ ဒိြဟိတ္မ်ား ၿဖစ္ေနမလားနဲ႔။ ဒါက ဘုရားရွင္အရာ.. ကုိယ့္အရာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ အက်ိဳးမမ်ားမွာကို မေတြးၾကနဲ႔။

အလုပ္လုပ္ဖို႔သာ ကိုယ့္တာ၀န္။ ၿဖစ္ပ်က္ၿမင္ရင္ တိဟိတ္ပဲဆိုတာ သံသယ မရွိၾကနဲ႔။

 

ဒိြဟိတ္ကုသုိလ္ ႏွင့္ တိဟိတ္ကုသုိလ္

ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ဆိုတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကို ၿပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကာမာ၀စရကုသုိလ္စိတ္ေတြ ကုေဋသိန္းခ်ီၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီစိတ္ေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကတဲ့အခါ စိတ္အစဥ္မွာ ကာမာ၀စရကုသုိလ္ကံေတြ ကုေဋသိန္းခ်ီ က်န္ရစ္တယ္။

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုသိတဲ့ဉာဏ္ မယွဥ္ပဲလုပ္ရင္ ဉာဏ၀ိပၸယုတ္ (ဉာဏ္မယွဥ္တဲ့) ကာမာ၀စရကုသုိလ္စိတ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီစိတ္ေတြမွာ အေလာဘနဲ႔ အေဒါသ ဟိတ္ႏွစ္ခုပဲပါတယ္။ အေမာဟဆိုတဲ့ ဉာဏ္ မပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစိတ္ေတြကို ဒြိဟိိတ္စိတ္လို႔ ေခၚတယ္။

ၿဖစ္ေပၚတဲ့ကုသုိလ္ကို ဉာဏ၀ိပၸယုတ္ကုသုိလ္ (၀ါ) ဒိြဟိတ္ကုသုိလ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုသိတဲ့ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးလုပ္ရင္ ဉာဏသမၸယုတ္ကာမာ၀စရကုသုိလ္စိတ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ေတြမွာ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ ဆိုတဲ့ ကုသုိလ္ဟိတ္သံုးပါးလံုးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီစိတ္ေတြကို တိဟိတ္စိတ္လို႔ ေခၚတယ္။ ၿဖစ္ေပၚတဲ့ကုသုိလ္ကို ဉာဏသမၸယုတ္ကုသုိလ္ (၀ါ) တိဟိတ္ကုသုိလ္ လို႔ ေခၚပါတယ္။

ၾသမကကုသုိလ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ကုသုိလ္

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈၿပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ေစတနာသံုးတန္ၿပ႒ာန္းဖို႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ေစတနာသံုးတန္ဆိုသည္မွာ-

ေကာင္းမႈမၿပဳခင္ ေကာင္းမႈရဲ႕အက်ိဳးကိုသိၿပီး ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္ေနတဲ့ေရွးဦး ပုဗၺေစတနာ၊

ေကာင္းမႈၿပဳဆဲ၊ လွဴဒါန္းဆဲအခါမွာ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္ေနတဲ့ မုဥၥေစတနာ

ေကာင္းမႈၿပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ ငါေကာင္းမႈၿပဳခဲ့ရတာ ေကာင္းလစြလို႔  ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္ေနတဲ့ အပရေစတနာ။

 

အထေၿမာက္တဲ့ ကုသုိလ္ကံေတြကိုၿဖစ္ေစၿပီး ယခုဘ၀ ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ အက်ိဳးေပးသြားမွာက မုဥၥေစတနာ ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ပုဗၺေစတနာႏွင့္ အပရေစတနာတို႔က မုဥၥေစတနာကို ပိုအားၾကီးေအာင္ ပံ့ပိုးေပးၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစတနာသံုးတန္ၿပ႒ာန္းရင္ ကုသုိလ္ကံတို႔က အားၾကီးၿပီး ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္အက်ိဳးေပးႏိုင္ၾကတယ္။ ေစတနာသံုးတန္ၿပ႒ာန္းတဲ့ကုသုိလ္ကို ဥကၠ႒ကုသိုလ္ (သို႔) အၿမတ္စားကုသုိလ္ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ၿဖစ္ေပၚတဲ့ကံကို ဥကၠ႒ကုသုိလ္ကံ လို႔ေခၚတယ္။

 

ေစတနာသံုးတန္ မၿပ႒ာန္းတဲ့ ေကာင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ အလွဴဒါန စတဲ့ ေကာင္းမႈမၿပဳခင္မွာ မလွဴခ်င္၊ ႏွေၿမာတြန္႔တိုခ်င္တဲ့ ပုဗၺေစတနာ ေတြ ၿဖစ္ေနတယ္။

လွဴစဥ္ကုသုိလ္ၿပဳစဥ္မွာလည္း စိတ္မပါတပါနဲ႔ မုဥၥေစတနာ က မထက္ဘူး။

လွဴၿပီး ကုသုိလ္ၿပဳၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း စိတ္မေကာင္းတဲ့ အပရေစတနာ ေတြ ၿဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေစတနာသံုးတန္ မၿပ႒ာန္းဘူး။

မုဥၥေစတနာ က အကုသုိလ္ေစတနာေတြ ၿခံရေနတယ္။ အကုသုိလ္ေစတနာေတြက မုဥၥေစတနာ အားနည္းေအာင္ ဆဲြခ်တယ္။

ေစတနာသံုးတန္ မၿပ႒ာန္းတဲ့ကုသုိလ္ကို ၾသမကကုသုိလ္ (၀ါ) အညံ့စားကုသုိလ္ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ၿဖစ္ေပၚတဲ့ ကံကို ၾသမကကုသုိလ္ကံ လို႔ ေခၚတယ္။

 

အလွဴခ်င္းတူေစကာမူ ေစတနာထားတာခ်င္းမတူေတာ့ ကုသုိလ္ရတာခ်င္း မတူဘူး။

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳတဲ့အခါ မင္းစည္းစိမ္၊ နတ္စည္းစိမ္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တတာက မေကာင္းဘူး။ စည္းစိမ္ဥစၥာေမွ်ာ္လင့္တာ ေလာဘစိတ္ပဲ။ ေလာဘေစတနာေတြ ၿခံရံေနရင္ အညံ့စားၾသမကကုသုိလ္ ၿဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

ဒ့ါေၾကာင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳတဲ့အခါ အက်ိဳးၾကီးမားေအာင္ ကံ-ကံရဲ႕အက်ိဳးကို သိတဲ့ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေစတနာသံုးတန္ၿပ႒ာန္းေအာင္ ၿပဳလုပ္ၾကပါ။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈၿပဳတိုင္း ေလာဘ၊ မစၦရိယ၊ အတၱစဲြတို႔နဲ႔ မကပ္ၿငိဘဲ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တာ ေကာင္းတယ္။

ၿပီးေတာ့

ဣဒံေမပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတိ”

“ဤကၽြႏ္ုပ္၏ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈသည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမ်ာက္ၿပဳရန္ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ၿဖစ္ပါေစသတည္း လို႔ ရည္စူးၿပီးလွဴပါ။ ကုသုိလ္ၿပဳလုပ္ပါ။ နိဗၺာန္ဆုေတာင္းပါ။”

လူေတြကို တူညီေအာင္ အနႏၱ တန္ခိုးရွင္က မဖန္ဆင္းထားပါဘူး။ မတူညီေအာင္ ကံကဖန္တီးေပးထားတာပါ။ မိမိတို႔ၿပဳထားၾကတဲ့ကံေတြ မတူၾကလို႔ ကံစီမံတဲ့အတုိင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြၿပားေနရတာပါ။

 

အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳတဲ့အခါ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို သိတဲ့ဉာဏ္မယွဥ္ဘဲ ေစတနာသံုးတန္လည္းမၿပ႒ာန္းဘဲ ၿပဳလုပ္ရင္ ဒိြဟိတ္ၾသမကကုသုိလ္ကံမ်ားၿဖစ္တယ္။

အဟိတ္ဆိုသည္မွာ ဟိတ္မပါရွိဘူး လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

လူ႔ဘံုမွာ ပဋိသေႏၶေနၿပီး ေမြးဖြားလာတဲ့အခါ မ်က္စိကန္းတဲ့သူ၊ နားပင္းတဲ့သူ၊ အလြန္ဉာဏ္ထိုင္းသူ၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမအဂၤါႏွစ္ခုလံုးပါသူ/ မပါသူ၊ ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ဒရြတ္ဆဲြၿပီး စကားေၿပာသူတို႔ဟာ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ။ ေအာက္စတုမဟာရာဇ္နတ္ေတြထဲမွာ ဘုတ္၊ မင္စာ၊ တေစၦ၊ အစိမ္း၊ သရဲ၊ ဘီလူး စသည္တို႔သည္လည္း အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ။

 

ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳတဲ့အခါ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို သိတဲ့ဉာဏ္မယွဥ္ဘဲ ေစတနာသံုးတန္လည္းၿပ႒ာန္ၿပီး ၿပဳလုပ္ရင္ ဒိြဟိတ္ဥကၠ႒ ကုသုိလ္ကံမ်ားၿဖစ္တယ္။

တခါ ဉာဏ္ယွဥ္ၿပီး ေစတနာသံုးတန္မၿပ႒ာန္းဘူးဆိုရင္ တိဟိတ္ၾသမက ကုသုိလ္ကံၿဖစ္တယ္။

ဒီကုသုိလ္ကံေတြအက်ိဳးေပးတဲ့အခါ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ ေတြၿဖစ္ၾကတယ္။ ထိုသူမ်ားဟာ ကိုယ္အဂၤါၿပည့္စံုေပမယ့္ ဉာဏ္ႏံု႔ၿပီး စ်ာန္၊ မဂ္၊ ဖိုလ္ မရၾကပါဘူး။

 

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈၿပဳတဲ့အခါ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို သိတဲ့ဉာဏ္ယွဥ္တယ္ ေစတနာသံုးတန္လည္းၿပ႒ာန္ၿပီး ၿပဳလုပ္ရင္ တိဟိတ္ဥကၠ႒ ကုသုိလ္ကံမ်ားၿဖစ္တယ္။

ဒီကုသုိလ္ကံမ်ားအက်ိဳးေပးတဲ့အခါ လူဘံု နတ္ဘံု ပဋိသေႏၶေနတဲ့အခါ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿဖစ္ေစတယ္။

ဉာဏ္ထက္ၿပီး စ်ာန္၊ မဂ္၊ ဖိုလ္ ရႏိုင္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿဖစ္ၾကပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္။ ပဋိသေႏၶေနမႈ၌ ၀ိပါက္စိတ္ေတြကို ခ်န္ခဲ့ပါသည္။ အဘိဓမၼာ မေလ့လာရေသးတဲ့လူေတြအတြက္ က်ယ္သြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ ခ်န္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။)

 

အညြန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္-ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁+၂၊ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ားစာအုပ္၊ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ အဘိဓမၼာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ၀ဖန္တီးရွင္ကံတရား စာအုပ္။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s