ရဟႏာၱ သမုတ္ခံရေသာ ေလွသင္းမင္း ဆရာေတာ္ ၏ ဆံုးမစာ

 ၁) သြား ရပ္ ထုိင္ ေလ်ာင္း ကၠုရိယာပုတ္ ေလးပါးတို႔ ၌ အကုသိုလ္ မၿဖစ္ေစရ၊
      ကုသိုလ္တရား ၿဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းရမည္။

၂) အကုသိုလ္ၿဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို မရွိေစရ၊
     ကုသိုလ္ ဓမၼၿဖင့္သာ အခ်ိန္ကာလကို ကုန္လြန္ေစရမည္။

၃)  ကံ၊ မေကာင္းၿဖစ္ေသာ ကံေဟာင္းကို မေမွ်ာ္ရ။
      ေကာင္းေသာ ကံသစ္ကိုသာ ၿဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ရမည္။

၄) အက်ိဳးကို အားမထုတ္ရ၊ မက်င့္ရ၊ အေၾကာင္းကိုသာ ေၿဖာင့္မွန္ေအာင္
      အားထုတ္က်င့္ၾကံရမည္။

၅) အက်င့္အတုအေယာင္ မၿဖစ္ေစရ။ အက်င့္အစစ္အမွန္ကို က်င့္ရမည္။

၆) ကိုယ္အက်င့္ကို တစ္ပါးသူ မသိေစရ။ ကိုယ့္အက်င့္မွန္ မမွန္ကို ကုိယ္တိုင္
      သိေအာင္ ဆင္ေၿခရမည္။

၇) သူတစ္ပါးကို အားမကိုးရ။ မိမိကုိယ္ကိုသာ အားကိုး၍ က်င့္ရမည္။

၈) မိမ္ိက မက်င့္မႈ၍ သူတစ္ပါးအား မဆံုးမရ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသာ ယဥ္ေက်းေအာင္
      ဆံုးမရမည္။

၉) သူတစ္ပါး၏ အၿပစ္ကို မရႈရ။ ကိုယ့အၿပစ္ကိုသာ ကိုယ္ၿမင္ေအာင္ ရႈ၍
     အၿပစ္လြတ္ေအာင္ ေနရမည္။

၁၀) သူ႔ပစၥည္းကုိ မလိုခ်င္ရ။ ကိုယ့္ပစၥည္းအစစ္ ၿဖစ္ေသာ အက်င့္တရားကိုသာ
       လုိခ်င္ေသာ သမၼာဆႏၵကို ၿဖစ္ေစရမည္။

၁၁) ပစၥည္းရေအာင္ မက်င့္ရ။ တရားေအကာင္း အစစ္ကို ရေအာင္ က်င့္ရမည္။ (ဓမၼ ဒါယာဒ)

၁၂) အေပါင္းေဖာ္ႏွင့္ ေပ်ာ္၍ သူမ်ားႏွင့္ သင့္ေအာင္ မေနရ။
       ရုပ္နာမ္တရားတို႔ႏွင့္ သံုးသပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေနရမည္။

၁၃) ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ မေနရ။ ေၾကာက္လန္႔မႈ မရွိေအာင္ ေနရမည္။

၁၄) စာေပက်မ္းဂန္တတ္သိၿခင္း မမွားေစရ။
       တတ္သိၿခင္း အမွန္က်ေအာင္ သတိသမၸဇဥ္ ရွိရမည္

၁၅) စာေပက်မ္းဂန္၌ တတ္သိရံုမွ်ႏ်င့္ ေရာင့္ရဲမေနရ။
               တရားတတ္သိေအာင္ အားထုတ္က်င့္ၾကံရမည္။

၁၆) သံသရာ၌ အသက္ရွည္ရန္ မလိုအပ္။ သံသရာ သက္တိုရန္သာ လုိအပ္သည္။

၁၇) ရွည္လ်ားေသာ တဏွာကို ၿဖတ္၍ တုိေသးေသာ ပါရမီကို ဆက္ေပးရမည္။

၁၈) ေမ့၍ေနလွ်င္ အဖန္တလဲလဲေသရလိမ့္မည္။ မေမ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္မေသရၿပီ။

၁၉) အဆက္မၿပတ္ရွင္လွ်က္ရွိေသာ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ ကိုေသေအာင္သတ္၊
       အၿမဲေသ၍သာေနေသာ အသခၤတနိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေအာင္ ကပ္ရမည္။

၂၀) သခၤါရအလံုးစံု၌ စဲြလမ္းေသာ ဥပါဒါန္ကိုၿဖတ္။
       သခၤါရဟူသမွ်ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မွ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္မည္။
    

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား, ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s