ေလွကား သံုးထစ္

ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ၀ကၠလိသုတ္ ၌ ဗုဒၶက –

ေယာေခါ ၀ကၠလိဓမၼံ နပႆတိ

ေသာမံနပႆတိ။

အဓိပၸါယ္ကား ၀ကၠလခႏၶာ နာမ္ရုပ္တရားကို မၿမင္ေသာသူသည္ ငါဘုရားကို မၿမင္ ဟူ၍ ၿဖစ္၏။

ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုယ္တုိင္လုပ္ေကၽြးၿပီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနသူၿဖစ္ေသာ္လည္း ရုပ္နာမ္တရားအၿဖစ္အပ်က္ကို မၿမင္သၿဖင့္ အၾကားၿဖင့္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ေသာ သုတသရဏဂံု ဟု သာ ေခၚ၏။ (ရတနာသံုးပါးကို တကယ္ၿမင္သည္ဟု မဆိုရ။)

ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစာၦ ကြာေၾကာင္း ၀ိပႆာနာဘာ၀နာတရားကို ရႈပြားႏိုင္ၿပီဆိုမွသာ ရတနာသံုးပါးကို တကယ္ၿမင္ၿပီး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဒိ႒ိသရဏဂံု ဟု ေခၚရ၏။
 

 

“သကၠာယဒိ႒ိ ေခၚ ငါရွိသည္ယူေသာ အယူစဲြကို ပယ္သတ္ရန္ အတြက္ ေလွကား ၃ထစ္”

၁) ဉာတပရိညာ – ေလာကမွာ တကယ္ရွိတဲ့ ပရမတ္တရားနဲ႔ တကယ္မရွိတဲ့ ပညတ္တရားမ်ားကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားသိသြားေအာင္ ဆရာဆီမွာ နာယူမွတ္သားရမယ္။

၂) တီရဏပရိညာ – ပရမတ္တရား ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးဟာ နားခ်ိန္အားခ်ိန္မရွိဘဲ တရစပ္ၿဖစ္ပ်က္ေနတာပါလားဆိုတာ သိၿပီးသြားတာနဲ႔ အခ်ိန္ရသမွ် အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ကို ဆင္ၿခင္ပြားမ်ားေနတာ။ (စီးပြားရွာရင္း၊ အိမ္အလုပ္လုပ္ရင္း စသည္ၿဖင့္ ေန႔စဥ္ဓူ၀တြင္ ရႈပြားႏိုင္ပါသည္။ သမထ ကမၼ႒ာန္းသည္ နိမိတ္ရေအာင္ စိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ထြက္၍ အၿပင္းအထန္အားထုတ္ႏိုင္မွသာ ရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶလက္ထက္တြင္ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းေပါက္ေရာက္၍ ေသာတာပန္အရိယာၿဖစ္ၾကသူကား အလြန္မ်ား၏။

၃) ပဟာနပရိညာ – ရႈမွတ္ပြားမ်ားပါမ်ားလို႔ ရင့္က်က္ခ်ိန္ေရာက္တာနဲ႔ ဆိုင္ရာ မဂ္က်လာၿပီး ဆုိင္ရာကိေလသာကို ပယ္သတ္ပစ္လိုက္တာ။

 

ဉာတပရိညာ ကို တက္ၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ ႏွင့္ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ ကို ရေအာင္လုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ – ပညတ္ကင္းၿပီး နာမ္တရား ရုပ္တရားအေပၚမွာ ပိုင္းပိုင္းၿခားၿခားသိသြားတာကို ေခၚပါတယ္။

ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ – ခႏၶာငါးပါးၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သိမ္းဆည္းၿပီးသိသြားတဲ့ဉာဏ္ကို ေခၚတာပါ။

 

ဒီဉာဏ္ႏွစ္ပါးကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရရွိသြားတဲ့သူကို

ဣမိနာပန ဉာေဏန သမၸႏၷာဂေတာ
အာရေဒၶါ၀ိပႆေကာ
ဗုဒၶသာသေန လဒၶႆာေသာ၊ လဒၶပတိေ႒ာ၊
နိယတဂတိေကာစူဠ ေသာတာပေႏၷာနာမ ေဟာတိ။

စူဠေသာတာပန္ – ဘုရားသာသနာမွာ အသက္ရူေပါက္ရသူ၊ သံသရာမွာ ေထာက္ရာတည္ရာရသူ သုဂတိဘံုကိုသာ ဧကန္မုခ်ေရာက္မည့္သူဟု ၀ိသုဒၶိမဂ္မွာ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ေသာတာပန္အငယ္စားလို႔ေခၚတဲ့ စူဠေသာတာပန္ အဆင့္ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ (၃၁)ဘံုမွာ အထက္ဆန္တဲ့ ဥဒၶဂၤမခရီးသည္ ၿဖစ္သြားပါၿပီ။ ေအာက္စုန္ဆင္းတဲ့ အေဓါဂမ ခရီးသည္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေသာတာပတၱိမဂ္ၾကီးကို အခုဘ၀မွာၿဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဘ၀နတ္ၿပည္မွာ ၿဖစ္ေစ ဧကန္မုခ်ရေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စူဠေသာတာပန္ႏွင့္ မဟာေသာတာပန္မွာ ဘယ္အရာက ပိုခက္ခဲတယ္လို႔ေမးရင္ ရုတ္တရက္ေတာ့ မဟာေသာတာပန္က ပိုခက္သလိုထင္ရေပမယ့္ စူဠေသာတာပန္ၿဖစ္ဖို႔ ပိုခက္ခဲပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္နဲ႔ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ဘယ္ဟာက ၿဖစ္ဖို႔ပိုခက္တယ္လို႔ ေမးရင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားၿဖစ္ဖို႔ ပိုခက္ပါတယ။္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရွင္ဘုရင္ နတ္ရြာစံရင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ရွင္ဘုရင္ ၿဖစ္မယ္ဆိုတာ ေၿပာစရာမလိုပါဘူး။

အညြန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမီၻရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၁ ႏွင့္ ၂ စာအုပ္။

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s