အဘိညာဥ္ႏွင့္ ရဟႏာၱ

ေလာကုတၱရာအဘိညာဥ္

အာသေ၀ါတရားေလးပါး (အာသ၀ – ယိုစီးၿခင္း။ ဘ၀သံသရာမ်ိဳးစံုမွာ က်င္လည္ေအာင္ လုပ္ေပးတတ္တဲ့ တရားေပါ့။) ကို ကုန္ခမ္းေစတဲ့ အဘိညာဥ္။

ကာမာသ၀ – ကာမဂုဏ္အာလံုကို တပ္မက္စြဲလမ္းတဲ့ေလာဘ။

ဘ၀ါသ၀   – ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တပ္မက္စြဲလမ္းတဲ့ေလာဘ။

ဒိ႒ာသ၀   – ငါ ရွိတယ္။ သူရွိတယ္၊ ေယာက်ာၤး မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါရွိတယ္ လို႔ အယူမွားတဲ့ ဒိ႒ိ။

အ၀ိဇၨာသ၀ – အမွန္ကိုမသိတဲ့ ေမာဟ။

 

ေလာကီအဘိညာဥ္ (၅) မ်ိဳး

၁) ဣဒိၶိ၀ိဓ အဘိညာဥ္ – ေၿမလွ်ိဳး၊ မိုးပ်ံ၊ ကိုယ္ေပ်ာက္စတဲ့ အၿခင္းအရာေတြကို ဖန္ဆင္းႏိုင္တာ။

၂) ဒိဗၺ ေသာတ အဘိညာဥ္ (သၿဂိဳလ္က်မ္း)
    ေသာတဓါတု၀ိသုဒၶိဉာဏ္ (ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္) – ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာက အသံကိုၿဖစ္ေစ ၾကားႏို္င္တယ္။

၃) ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ – နတ္မ်က္ေစ့ကဲ့သို႔အရာ၀တၱဳတစ္ခုခုကို ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း၊ ဘယ္ေလာက္ေသးေသး၊ ဘယ္ေလာက္ဖံုးကြယ္၊ ဖံုးကြယ္ ၿမင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။

၄) ပရစိတၱ၀ိဇာနာန အဘိညာဥ္ – သူတစ္ပါးစိတ္မွာ ၿဖစ္ေနတာမွန္သမွ်ကို မိမိစိတ္နဲ႔ ပိုင္းၿခားၿပီး သိႏိုင္တာ။

၅) ပုေဗၺ နိ၀ါသာႏုႆတိ အဘိညာဥ္ – ေရွးေရွးက ၿဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ဘ၀ေတြကိုၿပန္ၿပီးၾကည့္ႏိုင္သိႏိုင္တာ။

 

ရဟႏာၱ ေလးမ်ိဳးေလးစား

ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏာၱ – ရဟႏာၱၿဖစ္တာနဲ႔ ပိဋကိတ္ႏွင့္တကြ ဂႏၳႏ ၱရ၊ ဘာသႏၱရ အကုန္တတ္ကၽြမ္းသြားတာ။

ဆဠာဘိညရ ရဟႏာၱ –  အဘိညာဥ္ ၆ ပါးရတဲ့ ရဟႏာၱ။

ေတ၀ိဇၹပတၱ ရဟႏာၱ-  ပုေဗၺ နိ၀ါသာႏုႆတိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္၊ႏွင့္ အာသ၀ကၡဉာဏ္ ၃ ပါးကိုရတာ။

သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏာၱ- အာသ၀ကၡဉာဏ္ရၿပီး ကိေလသာအားလံုးကုန္သြားတာပဲရွိပါတယ္။ စ်ာန္အဘိညာဥ္မွ ေၿခာက္ေသြ႔ၿခင္း။ စ်ာန္အဘိညာဥ္မရွိၿခင္းပါ။

 

ယခုေခတ္တြင္ ရဟႏာၱတစ္ပါးသည္ ပရိနိဗၺာန္ကိုစံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရုပ္ကလာပ္သည္ ဓါတ္ေတာ္မၾကြင္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ဆိုေသာ ေၿမလွ်ိဳးမိုးပ်ံမရွိပါက ရဟႏာၱမဟုတ္ဘူးလို႔ ေၿပာဆိုခဲ့လွ်င္ အရိယူ၀ါဒကံ ထိုက္သြားသည္ၿဖစ္၍ ၀ိပႆာနာအားထုတ္ေသာ္လည္း မဂ္ဖိုလ္မရေတာ့သည္ကို အထူးသတိၿပဳအပ္ပါသည္။

အညႊန္း – လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁ႏွင့္ ၂ စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s