မဂ္ဖိုလ္ရသင့္လ်က္ မရၿခင္းအေၾကာင္း

“မဂ္ဖိုလ္ရသင့္လ်က္ မရေသာအေၾကာင္း ႏွစ္မ်ိဳး “
 

ပါပမိတၱာ = ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို မွီ၀ဲၿခင္း (သာဓက – အဇာတသတ္ဘုရင္)

ကိရိယပဟာနိ = က်င့္မႈေဟာမႈ၏ ယုတ္ေလ်ာ့ၿခင္း
                           (တရားေဟာသူ ႏွင့္ တရားနာၾကားသူသည္  တရားဆံုးေအာင္
                            မနာၾကားၿခင္း၊ တရားစာအုပ္ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မဖတ္ၿခင္း။)
 

 

မဂ္ဖိုလ္ရရန္ အဂၤါခုႏွစ္တန္

၁) တရားအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိရမယ္။

၂) သူေတာ္ေကာင္းကို မီွ၀ဲဆည္းကပ္ရမယ္။

၃) ထိုသူေတာ္ေကာင္းရဲ႕တရားကို နာရမယ္။ ေဆြးေႏြးေမးၿမန္းရမယ္။

၄) တရားနာတဲ့အခါ ေသခ်ာနားေထာင္ရမယ္။

၅) နားေထာင္တဲ့အခါ မွတ္မိေအာင္နားေထာင္ရမယ္။

၆) မွတ္မိထားတဲ့တရားကို ဆင္ၿခင္ေပးရမယ္။

၇) အာရံုနဲ႔တိုက္ဆုိင္တိုင္းပြားမ်ားေပးရမယ္။

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s