ပရမတ္ ၄ ပါး

ပရမတ္ (အရွိတရား) ၄ မ်ိဳး

စိတ္ = အာရံုကို သိတတ္တဲ့ သေဘာတရား (လံုးေရ အက်ဥ္း ၈၉လံုး. အက်ယ္ ၁၂၁ပါး) ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာရံုကိုသိေသာ သေဘာခ်ည္းၿဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ စိတ္သည္ တစ္ပါးတည္းသာ ရွိသည္ဟု မွတ္ရမည္။ ၀ိပႆနာရႈမည့္သူမ်ားအတြက္ အာရံုသိစိတ္ ၆ပါး ကို သိလွ်င္ပင္ လံုေလာက္ေပသည္။

ေစတသိက္ = စိတ္၌ မွီၿဖစ္တဲ့ သေဘာတရား ( လံုးေရ ၅၂ လံုး )

ရုပ္ = ေဖာက္ၿပန္တတ္တဲ့ သေဘာတရား (၂၈ ပါး)

နိဗၺာန္ = အုိနာေသကင္းေသာ အၿငိမ္းဓါတ္။

ပညတ္ သည္ ပရမတ္ ၄ မ်ိဳးကလႊဲၿပီး က်န္တာ အားလံုးကို ပညတ္လို႔ခ်ည္း မွတ္တယ္။

 

၀ိပႆနာမႈ မည္သည္ ဉာဏ္ပညာမႈၿဖစ္၏။ ဉာဏ္ပညာ အဟုတ္အဟတ္ ထိုးထြင္းေပါက္ေရာက္ေအာင္ ထင္ႏိုင္ၿမင္ႏိုငေပလွ်င္ ကိစၥၿပီး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာထက္ သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ထိုကာယကတာသတိ (အာနာပါန ႏွင့္ေလ်ာင္းထိုင္ ရပ္သြား ဣရိယာပုတ္ကို ရႈမွတ္မႈ) ပြားမ်ားမႈကို အထူးအားမထုတ္ေသာ္လည္း အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ေကာင္းေကာင္းထင္ၿမင္၍သြားလွ်င္ ၿပီးစီးပါ၏။ (လယ္တီဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယတဲြ အနဆၱဒီပနီ စာမ်က္ႏွာ ၄၅၅)

 

၁)
စိတ္ = အာရံုကို သိတတ္တဲ့ သေဘာတရား (လံုးေရ အက်ဥ္း ၈၉လံုး. အက်ယ္ ၁၂၁ပါး) ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာရံုကိုသိေသာ သေဘာခ်ည္းၿဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ စိတ္သည္ တစ္ပါးတည္းသာ ရွိသည္ဟု မွတ္ရမည္။ ၀ိပႆနာရႈမည့္သူမ်ားအတြက္ အာရံုသိစိတ္ ၆ပါး ကို သိလွ်င္ပင္ လံုေလာက္ေပသည္။

အာရံုသိစိတ္ ၆ပါး

ၿမင္သိစိတ္    အဆင္းတစ္ခုခုကို ၿမင္သည္ႏွင့္သိ၏။

ၾကားသိစိတ္  အသံတစ္ခုခုကို ၾကားသည္ႏွင့္ ဒါဘာသံပဲ ဟုသိ၏။

နံသိစိတ္      အန႔ံတစ္ခုခုကို နံသည္ႏွင့္ ဒါန႔ံပဲဟု သိ၏

စားသိစိတ္    အရသာတစ္ခုခုကို စားသည္ႏွင့္ ဒါဘာအရသာပဲ ဟုသိ၏။

ထိသိစိတ္     ကိုယ္ လက္ေၿခ တစ္ခုခုႏွင့္ ထိသည္ႏွင့္ သိ၏

ေတြးၾကံသိစိတ္  အာရံုတစ္ခုခုကို ေတြးေတာၾကံစည္လိုက္သည္ႏွင့္ သိ၏။

 

စိတ္သည္ တစ္ကၠန္႔လွ်င္ ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ ၿဖစ္ပ်က္ေနသည္။

 

၂) ေစတသိက္ = စိတ္၌ မွီၿဖစ္တဲ့ သေဘာတရား ( လံုးေရ ၅၂ လံုး )

ေစတသိက္၏ သေဘာသည္ ၿခယ္လွယ္တတ္ေသာ သေဘာၿဖစ္၏။

 

အကုသိုလ္ေစတသိက္

လူတစ္ေယာက္ကို ၿမင္ေသာအခါ စိတ္က သိရံုသာသိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္လုိ႔ မဆိုရေသး။

ေစတသိက္က ထိုၿမင္လိုက္ရေသာ လူသည္ ေခ်ာသည္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္သက္ေသာ ေလာကေစတသိက္ေပၚ၏။ ထုိေလာဘေစတသိက္ႏွင့္ ေပါင္းမိေသာေၾကာင့္ ပကတိ ၿဖဴစင္ေနေသာ စိတ္သည္ ေလာဘစိတ္ၿဖစ္သြား၏။

ထိုလူသည္ ရုပ္ဆိုး ဆိုလွ်င္ မႏွစ္သက္ေသာ ေဒါသ ေစတသိက္ၿဖစ္လာ၏။ ထုိအခါ ေဒါသစိတ္ၿဖစ္သြား၏။

ထုိလူသည္ ရုပ္ေခ်ာ ရုပ္ဆိုးမဟုတ္။ သာမာန္လွ်င္ လူသည္ ပညတ္ (ပရမတ္အရ မရွိေသာတရား) ၿဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ ေမာဟေစတိသက္ၿဖစ္ၿပီး ေမာဟစိတ္ ၿဖစ္သြား၏။

 

ကုသိုလ္ေစတသိက္
ရဟန္းတစ္ပါးကို ေတြ႔ၿပီး ၿမင္သိစိတ္က ဒါ ရဟန္းတစ္ပါးလို႔ သိတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာ သဒၵါေစတသိက္ေပၚလာသည္။ သူေပၚသည္ႏွင့္ ၾကည္ညိဳစိတ္ၿဖစ္ၿပီး ကုသိုလ္အမည္ရၿပန္ေလ၏။ (ဤဥပမာကို ၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္ ေစတသိက္သည္ အရွိတရားၿဖစ္သည္။)

 

 

၃) ရုပ္ = ေဖာက္ၿပန္တတ္တဲ့ သေဘာတရား (၂၈ ပါး)

ရုပ္ဓါတ္ ၂၈ ပါးတြင္ တစ္ပါးေလာက္ကို ပရမတ္သိေအာင္ သေဘာတရားဆိုက္ႏိုင္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ကိစၥၿပီးႏိုင္၏။ အပါယ္တရားလည္း ပိတ္၏။

မဟာဘူတာ

ပထ၀ီဓါတ္ = မာသေဘာ၊ ေပ်ာ့သေဘာ

အာေပါဓါတ္ = ဖဲြ႕စည္းသေဘာ၊ ယိုစီးသေဘာ

ေတေဇာဓါတ္ = ပူၿခင္းသေဘာ၊ ေအးၿခင္းသေဘာ

၀ါေယာဓါတ္ = တြန္းကန္တဲ့သေဘာ၊ ေထာက္ကန္တဲ့သေဘာ။

ရုပ္ဓါတ္ ၂၈ပါးတြင္ ယင္း ၄ ပါးသည္ အမွီခံၿဖစ္သည္။ ထိုထဲတြင္ ပထ၀ီဓါတ္သည္ အမွီခံရဆံုးၿဖစ္၏။

တစ္စကၠန္႔ကို ကုေဋ ၅၈၈၀ ေက်ာ္ ၿဖစ္ပ်က္ေနသည္။

 

အညြန္း- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၁+၂၊ မဂ္ဖိုလ္ရရန္အဆင့္ဆင့္၊ မယ္ေတာ္ၾကီးထံ ၀ိပႆနာေပးစာ၊ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ား စာအုပ္၊ 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s