၀ိပႆနာ သံုးမ်ိဳး

၀ိပႆနာ ၃ မ်ိဳး

၁) သမထပုဗၺဂၤမ ၀ိပႆနာယာနိယနည္း – သမမထ ေရွ႕သြားရွိေသာ ၀ိပႆနာနည္းလို႔ ေခၚတယ္။ 

    ကမၼ႒ာန္း ၄၀ ထဲက တစ္ခုခုပြားတယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ အာနာပါန သမထ ကို အသံုးမ်ားတယ္။ အဲ့လိုပြားရင္ သမထ ၂မ်ိဳး ရတယ္ – ဥပစာရသမာဓိ လို႔ေခၚတဲ့ စ်ာန္အနီးအနားမွာၿဖစ္တဲ့ သမာဓိ၊ ႏွင့္ အပၸနာသမာဓိ လို႔ေခၚတဲ့ ပ႒မစ်ာန္ကေန စတုတၱဈာန္ထိ ဈာန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရသြားတဲ့ သမာဓိ။ အဲ့ဒီလိုရသြားတဲ့အခါမွ ခႏၶာငါးပါး ၀ိပႆနာကို ရႈပြားတာပါ။

 

၂) ယုဂႏၶနနည္း – ထမ္းပိုးထမ္းနည္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ သမထကိုပြားလိုက္၊ ၀ိပႆနာကိုပြားလိုက္နဲ႔ ႏွစ္ခုတဲြၿပီးပြားတာကို ယုဂႏၶနည္း လို႔ေခၚတာပါ။ ဒီနည္းကလည္း ဥပစာရသမာဓိ၊ အပၸနာသမာဓိ တစ္ခုခုနဲ႔ပြားတာပါပဲ။

 

၃) ၀ိပႆနာပုဗၺဂၤမ သမထယာနိကနည္း (သုဒၶ ၀ိပႆနာ) – ၀ိပႆနာေရွ႕သြား၊ သမထေနာက္လုိက္ လိုဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ရုပ္နာမ္ခႏၶာ ၿဖစ္ပ်က္ပံုကို ပရမတ္ေပါက္ေအာင္ နာယူၿပီး ၿမင္တိုင္း၊ ၾကားတိုင္း၊ နံတိုင္း၊ စားတိုင္း၊ ထိတိုင္း၊ ေတြးၾကံသိတိုင္း ခႏၶာငါးပါး အနိစၥအၿမဲမရွိလို႔ ၀ိပႆနာ သက္သက္ကိုသာ ရႈပြားတာကို ေခၚတယ္။

ဒီမွာေမးစရာက ၀ိပႆနာယာနိကမွာ သမာဓိမပါဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္မွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သံုးရပ္နဲ႔ညီမွ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘာသမာဓိလည္းလို႔ေမးရင္ စိတ္ၿဖစ္တိုင္းအလုိအေလ်ာက္ပါတဲ့ ခဏိကသမာဓိလို႔ေခၚတဲ့ ဧကဂၢတာေစတသိက္ပါပဲ။

 

ဒီေနရာမွာ စိတ္ကိုမွီတဲ့ ေစတသိက္ ၅၂ လံုး ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ ကုသိုလ္ေစတသိက္ေတြရွိသလို၊ အကုသိုလ္ေစတသိက္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဘာစိတ္ေတြၿဖစ္ၿဖစ္ ယွဥ္ေနတဲ့ေစတသိက္ (၇)လံုးရွိပါတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ့ သဗၺစိတၱသာဓာရဏ (စိတ္အားလံုးႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္တသိက္) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ဖႆ – အာရံုကို ေတြ႔ထိၿခင္းသေဘာ၊

ေ၀ဒနာ – အာရံုအရသာကို ခံစားၿခင္းသေဘာ၊

သညာ – အာရံုကို မွတ္သားၿခင္းသေဘာ၊

ေစတနာ – ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္းၿခင္းသေဘာ၊

ဧကဂၢတာ – အာရံုတစ္ခု၌ တည္ၾကည္ၿငိမ္ သက္ေသာသေဘာ (ခဏိကသမာဓိ)

ဇီ၀ိတိေၿႏၵ  – နာမ္တရားတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း သေဘာ၊

မနသိကာရ – အာရံုကို ႏွလံုးသြင္းၿခင္း သေဘာ။

 

ခႏၶာေပၚမွာ ဉာဏ္ေရာက္ၿပီး ဒိ႒ိေပ်ာက္တဲ့အထိ ဆရာက ၀ိပႆနာေဟာေနတဲ့အခါ ေယာဂီကအာရံုတစ္ပါးမသြားဘဲ စိုက္ၿပိးနာယူေနမယ္ဆိုရင္ ခဏိကသမာဓိက အလိုလိုပါေနပါၿပီ။ နားကတရာကို နာၿပီး ဉာဏ္ကခႏၶာကို စိုက္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ နာၾကားၿခင္း၊ ရႈပြားၿခင္း အလုပ္ႏွစ္ခုဟာ တစ္ခါတည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

ဗုဒၶ ဘုရားၿဖစ္စက ဘုရားၿဖစ္ၿဖစ္ၿခင္း ပထမဆံုးၾကြလာမယ္ဆိုတဲ့ ကတိ၀န္ခံခ်က္အရ ရာဇၿဂိဳလ္ၿပည္ကိုၾကြၿပီး ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဒိ႒ိၿပဳတ္ေၾကာင္းတရားကို နာၾကားလိုက္ရလို႔ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးနဲ႔ လူေပါင္းတစ္သိန္းတို႔ဟာ တရားအဆံုးမွာ ေသာတာပန္တည္ၾကပါတယ္။

ဒီမွာစဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္က ဘာသမဓိနဲ႔ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးနဲ႔ အပါအ၀င္ လူေပါင္းတစ္သိန္းတို႔ဟာ ေသာတပန္တည္သြားတာလဲ။ ခဏိကသမာဓိေၾကာင့္ပါ။

တရားမနာမီက သူတို႔ဟာ ဘာသာၿခားေတြပါ။ သူတို႔မွာ ဘာသမာဓိမွ မရွိပါဘူး။ တရားနားဆဲမွာလည္း ဘာသမထမွ လုပ္ခ်ိန္မရပါဘူး။ တရားနာေနခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ေစာင့္ထိန္းဆဲၿဖစ္တဲ့ သီလရယ္၊ စိတ္ၿဖစ္တိုင္းပါေနတဲ့ ခဏိကသမာဓိရယ္၊ လကၡဏာၾကီးသံုးရပါ- အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနိတၱ ကိုထိုးထြင္းၿပီးသိတဲ့ပညာရယ္ သံုးပါးေပါင္းဆံုမိတဲ့အတြက္ တရားအဆံုးမွာ ေသာတာပန္တည္သြားတာပါ။

 

အညႊန္း- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ မဂ္တား ဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁ ႏွင့္ ၂ စာအုပ္။

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s