တရားနာပုဂၢိဳလ္ ေလးမ်ိဳး

ဗုဒၶက အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ တိကနိပါတ္၊ အ၀ဂုဇၨသုတ္မွာ တရားနာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၃ မ်ိဳး

၁) ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေက်ာင္းသို႔ မၿပတ္သြား၍ တရားနာ၏။ သုိ႔ေသာ တရားနာေနစဥ္ တရားေတာ္၏ အစ အလယ္ အဆံုး သံုးပါးလံုးကို ေကာင္းစြာ ႏွလံုးမသြင္း။ ထိုသူသည္  ေမွာက္ထားေသာ အိုးႏွင့္တူ၏။

၂) အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂၢိဳလသ္ည နာေနစဥ္၌သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္း၏။ တရားနာရာမွ ထသြားေသာ အခါ၌ကား ေကာင္းစြာႏွလံုးမသြင္း။ ဥပမာ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္၏ ခါးပိုက္ထဲ၌ ထည့္ထားေသာစားဖြယ္တို႔သည္ ထိုေယာက်ာ္းအမွတ္တမဲ့ေနရာမွ ထလိုက္မိပါက ဖရိုဖရဲ ၿပန္႔က်ဲသြားကုန္သကဲ့သို႔ ၿဖစ္၏။ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ခါးပိုက္ႏွင့္တူ၏။

၃) အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား တရားေတာ္ကို နာၾကားေနစဥ္၌လည္းေကာင္း နာၾကားအပ္ေသာတရားေတာ္၏ အစ အလယ္ အဆံုးသံုးပါးလံုးကို ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္း၏။ ထိုသူသည္ လွန္ထားေသာ အိုးႏွင့္တူ၏။ သြန္းေလာင္းအပ္ေသာေရသည္ ေဘးသို႔မေလွ်ာဘဲ အိုးထဲသို႔ ေကာင္းစြာတည္သကဲ့သို႔ ၿဖစ္၏။ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ၾကီးေသာ ပညာရွိသူၿဖစ္၏။

 

ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳး

ဥဂ ၣဋိတညဴ – တရားအက်ဥ္းနာရံုႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္ရတဲ့သူ၊

၀ိပဥၥတညဴ – တရားအက်ယ္ေဟာမွ မဂ္ဖိုလ္ရသူ၊

ေနယ်  – နာရံုနဲ႔ မရ၊ က်င့္မွသာ မဂ္ဖိုလ္ရသူ၊ (သုဒၶ၀ိပႆနာ နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး)

ပဒပရမ  – ဒီဘ၀မွာ ဘယ္လိုမွ တရားမရႏိုင္တဲ့သူ။

ယခုေခတ္မွာေတာ့ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ပဒပရမ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုေခတ္မွာေတာ့ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးကေတာ့ သုဒၶ၀ိပႆနာ ပါပဲ။ ဒါကို ဗုဒၶကိုယ္ေတြ႕အရ

ေနတၱိပါဠိေတာ္မွာ –

ဘဂ၀ါ ဥဂ ၣဋိတညဴႆ ပုဂၢလႆသမထံ
ဥပဒိႆတိ၊ ေနယ်ႆ၀ိ ၀ိပႆနံ၊ သမထ၀ိပႆနံ ၀ိပဥၥတညဴႆ။

ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ဥဂ ၣဋိတညဴပုဂၢိဳလ္အား စ်ာန္သမထတရားကို ညႊန္ေတာ္မူ၏။

ေနယ်ပုဂၢိဳလ္အား ၀ိပႆနာတရားကို ညႊန္ၿပေတာ္မူ၏

၀ိပဥၥတညဴပုဂၢိဳလ္အား စ်ာန္သမထႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားကို ညႊန္ၿပေတာ္မူ၏။

ေနယ် ပုဂၢိဳလ္ေတြ သစၥာေလးပါးသိေအာင္ မဂ္ဖိုလ္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဗုဒၶေဟာထားတဲ့အတိုင္း (ပုဂၢလပညတ္ ပါဠိေတာ္ ၁၄၇ မွာ) –

ကတေမာစ ပုဂၢေလာေနေယ်ာ ယႆပုဂၢလႆ ဥေဒၵသေတာ၊ ပရိပုစ ၦေတာ၊ ေယာနိေသာ မနသိကေရာေတာ ကလ်ာဏမိေတၱ ေသ၀ေတာဘဇေတာ  ပယိရူပါသေတာ ဧ၀ံအႏုပဳေဗၺ န ဓမၼာဘိသမေယာ ေဟာတိအယံ၀ုစၥတိပုဂၢေလာေနေယ်ာ။

ေနေယ်ာ                ေနယ်ပုဂၢိဳလ္သည
ကတေမစပုၢၢေလာ       အဘယ္ပုဂၢိဳလပ္နည္းဟူမႈ
ဥေဒၵသေတာ့၊           ကမၼ႒ာန္းဆိုင္ရာ ပါဠိကိုသင္ယူလွ်က္
ပရိပုစ ၦေတာ            အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေမးၿမန္းလ်က္
ေယာနိေသာ
မနသိကေရာေတာ     သင့္ေလ်ာ္စြာ ႏွလံုးသြင္းလွ်က္
ကလ်ာဏမိေတၱ        ညႊန္ၿပဆံုးမႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း တို႔ကို
ေသ၀ေတာ             မွီ၀ဲလွ်က္
ဘဇေတာ               ခ်ဥ္းလွ်က္
ပယိရူပါသေတာ        ဆည္းကပ္လွ်က္
ဧ၀ံအႏုပုေဗၺန           ဤသို႔ေသာအစဥ္ၿဖင့္
ယႆပုဂၢလႆ        အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၏
ဓမၼာဘိသမေယာ       သစၥာေလးပါးတရားကို သိၿမင္ၿခင္းသည္
ေဟာတိ                 ၿဖစ္၏။

ေနယ်ပုဂၢိဳလ္ဟာ မဂ္ဖိုလ္ရခ်င္ရင္ တရားနာဖို႔က ပထမ၊ တရားအားထုတ္ဖို႔က ဒုတိယလို႔ မွတ္ထားရမယ္။

 

အညႊန္း- အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၁ ႏွင့္၂ စာအုပ္၊ မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၱရာယ္မ်ားစာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s