ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုး ေက်ပါတယ္

အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ ႏို႔ႏွစ္လံုးေက်ပါတယ္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ပါသည္။

“ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မိခင္ေက်းဇူးကို ႏို႔တစ္လံုးဖိုးပဲ ေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟူေသာ အေၿပာမွာ ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ မပါသလို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ေဟာၾကားေတာ္မမူခဲ့သလုိ အ႒ကထာဆရာ ဋီကာဆရာေတြကလည္း ဖြင့္ဆိုေတာ္ မမူခဲ့ၾကပါဘူး။

 

သားသမီးအေပၚမွာ မိခင္ေမတၱာေက်းဇူးၾကီးမားတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိခင္ကို အမႊန္းတင္ခ်င္လြန္းတာနဲ႔ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသလို ၿဖစ္သြားတာေတာ့ လံုး၀မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

“ဘုရားေတာင္မွ မိခင္ေက်းဇူးႏို႔တစ္လံုးဖိုးပဲ ေက်တယ”္ လို႔ ေၿပာတဲ့သူဟာ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္သလို တရားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ပါတယ္။ သာသနာဖ်က္တဲ့သူ လို႔ေတာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၿပာႏိုင္တဲ့အထိ အကုသုိလ္ၾကီးပါတယ္။

 

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ မိခင္ေက်းဇူးကို ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုးေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မိခင္အေပၚမွာ ႏို႔ဖိုးေၾကြးလံုး၀ မက်န္ေတာ့ပါဘူး ဆိုတဲ့ မိန္႔ဆိုေရသားခ်က္ ပိဋကတ္ေတာ္ (ေထရ၀ါဒစစ္စစ္ ဗုဒၶစာေပ)မွာ အခိုင္အမာ အထင္အရွားရွိပါတယ္။ ေထရီအပဒါနပါဠိေတာ္၊ စာမ်ာက္ႏွာ ၂၀၉၊ ဂါထာ ၁၃၃ မွာ

ဗႏၶနာရကၡေန(ကိေလသာအေႏွာင္အဖဲြ႕မွ လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းေၾကာင့္) မယွံ(ဘုရားတပည့္ေတာ္အား)၊

အနေဏာ(ႏုိ႔ဖိုးေၾကြးကင္းသူ/ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုးေက်ေအာင္ မိခင္ေက်းဇူးဆပ္ၿပီးသူ) တြံ(ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဘုရားသည္) မဟာမုေန (ၿမတ္စြာဘုရား)။

မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ ေထရီမၾကီး ပရိနိဗၺာန္၀င္စံခါနီးမွာ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကို စကားအေတာ္အမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ထားသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားစြာထဲက တစ္ခုကေတာ့ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ႏို႔ေၾကြးဖိုးနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားပံုက –

“ၿမတ္စြာဘုရား … အရွင္ဘုရားကို တပည့္ေတာ္က ေလာကႏို႔ရည္ တိုက္ေကၽြးၿပီး အရွင္ဘုရားရဲ႕ ရူပကာယ (ရုပ္ကိုယ္ထည္)ၾကီးထြားလာေအာင္ ေမြးၿမဴခဲ့ရတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ဟာ အရွင္ဘုရားရဲ႕မယ္ေတာ္ၾကီး မိခင္ ၿဖစ္ပါတယ္။”

“တပည့္ေတာ္ကို အရွင္ဘုရားက ဓမၼႏို႔ရည္ တုိက္ေကၽြးၿပီး တပည့္ေတာ္ရဲ႕ဓမၼကာယ (တရားကိုယ္ထည္) ၾကီးထြားလာေအာင္ ေမြးၿမဴခဲ့ရတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားဟာ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ခမည္းေတာ္ၾကီး (ဖခင္) ၿဖစ္ပါတယ္။”

” တပည့္ေတာ္တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ေလာကႏို႔ရည္က ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ၿခင္း (တဏွာ) ကို တဒဂၤ တစ္ခဏပဲ ၿငိမ္းေအးေၿပေပ်ာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အရွင္ဘုရားတုိက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ ဓမၼႏို႔ရည္ (သစၥာေလးပါး ၿမတ္တရား) ကေတာ့ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ၿခင္းကို အၿမဲထာ၀ရၿငိမ္းေအးေၿပေပ်ာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။”

“ၿမတ္စြာဘုရား … အရွင္ဘုရားဟာ တပည့္ေတာ္ကို ကိေလသာအေႏွာင္အဖဲြ႕အားလံုးမွ လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္အေပၚမွာ အရွင္ဘုရားႏို႔ဖိုးေၾကြးလံုး၀မက်န္ေတာ့ပါ။ မယ္ေတာ့္ေက်းဇူးကို ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုးလံုးေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီဘုရား။”

 

ၿမတ္စြာဘုရားဟာ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီေထရီမၾကီးရဲ႕ ႏို႔ဖိုးေၾကြးရွင္းတမ္းေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၿမတ္စြာဘုရားၿငင္းဆန္ၿခင္း လံုး၀မၿပဳဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနၿခင္းၿဖင့္ လက္ခံေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုးေက်ခဲ့သည့္အၿပင္ အဲဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ၾကားေတာ္မူခ်က္ပါပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ မိခင္ႏို႔ (၇)ရက္ တိုက္ေကၽြးခဲ့တဲ့ မယ္ေတာ္ရင္း မဟာမာယာေဒ၀ီကေန ဘ၀ေၿပာင္းသြားတဲ့ သႏၱဳနတ္သားကို ၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး အဘိဓမၼာတရား (သုတၱန္ၾကားညွပ္) ေဟာၾကားေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ေသာတပန္ၿဖစ္သြားေအာင္ ဓမၼႏို႔ရည္ တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ ေသာတပန္သာၿဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ တဏွာအဆာဓါတ္ေတြ လံုး၀မေၿပေပ်ာက္ေသးေပမယ့္ သိပ္မၾကာလွေတာ့တဲ့တခ်ိန္မွာေတာ့ တဏွာအဆာဓါတ္ လံုး၀ေၿပေပ်ာက္တဲ့ ရဟႏာၱၿဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္မွာ ႏို႔တစ္စက္ဖိုးမွ အေၾကြးမက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ႏို႔ႏွစ္လံုးဖိုးလံုး ေက်းဇူးဆပ္ၿပီးပါၿပီ။

ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး နို႔စို႔ခဲ့ရတဲ့ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီအေပၚမွာေတာင္ ႏို႔ဖိုးေၾကြးမက်န္ေတာ့ဘူးဆိုမွေတာ့ ခုနစ္ရက္ပဲႏို႔စို႔ခဲ့ရတဲ့ မယ္ေတာ္မာယာေပၚမွာ ယံုမွားသံသယၿဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။

 

ၿမတ္စြာဘုရားေတာင္မွ မိခင္ေက်းဇူးကို ႏို႔တစ္လံုးဖိုးပဲေက်ေအာင္ ဆပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဆိုတဲ့စကား၊ “သားေရႊအိုးထမ္းလာတာ ၿမင္ခ်င္တယ္” ဆိုတဲ့စကားေတြဟာ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြမွာ မလာတဲ့  အခ်က္အလက္ အလဲြအမွားေတြ လူထုၾကားထဲ စိိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာရဲ႕ အဓိကတရားခံက ဇာတ္သမားေတြနဲ႔ ကြက္စိပ္ဆရာ၊ ေတြပဲ လို႔ ေရွးဆရာေတာ္ၾကိးေတြ မိန္႔ဆိုခဲ့ၿပီး ပိဋကတ္ကို မကၽြမ္းက်င္တဲ့ ၀ိဇၨာ၊ ဘိုးေတာ္၊ ဖိုသီဖတ္သီဘုန္းၾကီး မ်ားက သူမ်ားေၿပာတိုင္း ေခါင္းညိမ့္ကာ အမွားကေန အမွန္ၿဖစ္ေအာင္ ေၿပာေနေသာေၾကာင့္တည္း။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s