၀ိပႆနာဘာ၀နာ အားထုတ္ရၿခင္း အေၾကာင္းရင္း

“၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ဆိုတာ ဘာလဲ”

၀ိ သည္  သတိ ပ႒ာန္ ၄ ပါး

ပႆ သည္ ဉာဏ္ၿဖင့္ ရုပ္ နာမ္ကို

ဘာ၀နာ သည္ ပြားမ်ားၿခင္း
 

 

“ဘာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာကို ရႈပြားသင့္သလဲ”

၁) ၿမတ္စြာဘုရားကို ေလးစား ၾကည္ညိဳ ေက်းဇူးဆပ္ေသာ အားၿဖင့္။ (အနႏၱေက်းဇူးရွင္ ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားပို႔စ္၌ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)
 
၂) အႏၶ ပုထုဇဥ္ ( ဉာဏ္အၿမင္ကန္းသူ ၊ ရုပ္ နာမ္ ခႏၶာ မသိသူ) ဘ၀မွ လြတ္ ေၿမာက္ရန္။
   
၃) သာသနာ ႏွင့္ ၾကံဳ တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကိဳက္ရန္။ 

၄) ေဘး ၾကီး ၄ ပါးမွ လြတ္ေၿမာက္ရန္

၅) သံသရာ ေၾကြးကို အေၾကဆပ္ရန္။ (ေၾကြးသံုးမ်ိဳး ပို႔စ္၌ ဖတ္ရႈပါ။)    
 

 

”ပုထုဇဥ္ ေလးမ်ိဳး”
 
၁)  အႏၶဗာလ ပုထုဇဥ္  – မိုက္လည္း မိုက္ ( ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ မသိ) ၊ ဉာဏ္အၿမင္ လည္း ကန္း (ဓါတ္ ပရမတ္ မသိသူ)။ ဘာသာၿခားလူမ်ိဳးမ်ားပင္ ၿဖစ္၏။
                             
၂) အႏၶ ပုထုဇဥ္ – မိုက္ေတာ့ မမိုက္ဘူး ( ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ သိတယ္၊ လုပ္လည္း လုပ္တယ္)။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္အၿမင္ ကန္းတယ္ ( ဓါတ္ ပရမတ္ မသိဘူး၊ လုပ္လည္း မလုပ္ဘူး။) ဗုဒၶဘာသာ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ေယာက္ဟာ အႏၶပုထုဇဥ္မ်ားပင္ ၿဖစ္၏။
                   
၃) ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္ –  ဓါတ္ေတြ ပရမတ္ေတြ သိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အသိသည္ စာသိ (သညာသိ)။ ဗုဒၶလက္ထက္က ကာပိလဆိုေသာ  ဧရာမငါးၾကီးမွာ ကိုယ္၌ေရႊေရာင္အဆင္းရွိေသာ္လည္း ပါးစပ္မွာ အလြန္ပုပ္စြံေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုက ပိဋကတ္သံုးပံုကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီး မာနေထာင္ကာ တရားတာကို မတရား စသၿဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြလုပ္ခဲ့ေသာ္ေၾကာင့္ ထိုဘ၀ကေသေသာ္အခါ အ၀ီစိငရဲ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံကာ ယခုငါးၾကီးဘ၀သုိ႔ေရာက္ေနခဲ့ေလသည္။ ေရႊေရာင္အဆင္းရွိသည္မွာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ေၾကာင့္ပါတည္း။ ထိုငါးဘ၀ကေသေသာ္အခါ အကုသုိလ္ကံမကုန္ေသးေသာေၾကာင့္ အ၀ီစိငရဲ၌ ဆက္ခံရဦးမည္တည္း။

၄) စူလေသာတပန္ ပုထုဇဥ္ – ဓါတ္ေတြ ပရမတ္ေတြ သိတယ္။ ရႈလည္း ရႈပြားတဲ့သူ။
 

 

ေဘးၾကီး ေလးပါး

၀ိနိပါတေဘး  – ပုထုဇဥ္ေသၿပီးေနာက္ ဘယ္ဘံုေရာက္မယ္ရယ္လို႔ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ေရာက္ခ်င္ရာဘံု ေရာက္၊ က်ခ်င္ရာဘံု က်ရတဲ့ေဘးပါ။ အႏၶပုထုဇဥ္မ်ားဟာ ေလာကီကုသိုလ္ေတြ ဘယ္လဲပဲရွိရွိ ေသခါနီးအခ်ိန္မွာ မိမိၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို အာရံုၿပဳမိရင္ အပါယ္ေလးဘံုက်ေရာက္သြားတတ္သလို အကုသိုလ္ေတြဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေသခါနီးမွာၿပဳတဲ့ မၿဖစ္စေလာက္ကုသိုလ္ေလးေၾကာင့္လည္း နတ္ၿပည္ေရာက္တတ္ၿပန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက – ၀ိပႆနာဉာဏ္အၿမင္မရွိသေရြ႕ ဘာသာၿခားထဲလည္း ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ (ဦးဆန္းလြင္ အရွင္အာသစၥအံ – ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။)

နာနာသတၳဥေလႅာကနေဘး – ဘုရားကိုးကြယ္မွားတဲ့ ေဘး။ (ဥပမာ- တိရစာၦန္ေတြသတ္ၿပီးယစ္ပူေဇာ္မွ ကုသိုလ္ရတဲ့ အယူ၀ါဒ)

ဒုစၥရိတေဘး – မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ေတြ ၿပဳလုပ္ၿဖစ္တဲ့ေဘး။ (အယူ၀ါဒမွားေၾကာင့္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ေတြ လုပ္ၿဖစ္တဲ့ေဘး)

အပါယေဘး – အပါယ္ေလးပါး က်ရတဲ့ေဘး။ (ဒီလိုမေကာင္းမႈေတြၿပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အပါယ္က်ခံရတဲ့ေဘး)

 

၀ိနိပါတေဘး ကလြတ္ရင္ေတာ့ က်န္ေဘး (၃) ကေန လြတ္ေၿမာက္ပါတယ္။

၀ိနိပါတေဘးကေန လြတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဂတိၿမဲတဲ့ ကုသိုလ္ (၀ိပႆနာကုသိုလ္နဲ႔ မဂ္ကုသိုလ္) ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။

 

 

“သာသနာ ၾကိဳက္သူ ႏွင့္ မၾကိဳက္သူ”
 
၁) သာသနာကို ၾကံဳ ၊ သာသနာကို မၾကိဳက္   – ဗုဒၶဘာသာေတာ့ ၿဖစ္တယ္။ သစၥာေလးပါး ၀ိပႆနာတရားကို မၾကိဳက္သူ။
                                                     
၂) သာသနာကို မ ၾကံဳ ၊ သာသနာကို ၾကိဳက္  – သာဓကအားၿဖင့္ ေဒ၀ီလ ရေသ့္ မေထရ္ၿမတ္ ၾကီး တစ္ပါးသာရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိမေထရ္ၿမတ္သည္ စ်ာန္ အဘိဥာဥ္ေတြနဲ႔ တန္ခိုးၾကီးပါတယ္။ ဘာေလာက္ တန္ခိုးၾကီးသလဲဆို ေန႔ခင္းဘက္ လူ႔ၿပည္မွာ ဆူလို႔ နတ္ၿပည္မွာ သြားေနတယ္။ ေရွ႕ကမာၻေလးဆယ္ ေနာက္ကမာၻေလးဆယ္ကိုလည္း ၿမင္ႏိုင္တယ္။ တစ္ေန႔မွာ နတ္ၿပည္မွာ ဆူညံ့လို႔ အေၾကာင္းရင္းကိုေမးေတာ့ လူ႔ၿပည္မွာ ဘုရားေလာင္းေမြးၿပီဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ လို႔ ဆိုၿပီး ထိုမေထရ္ၿမတ္ၾကီးသည္ လူ႔ၿပည္ကိုဆင္းၿပီး ဘုရားေလာင္း ဟုတ္ မဟုတ္ကို သြားၾကည့္ခဲ့တယ္။ သုေဒၶါမင္းၾကီးသည္ ဘုရားေလာင္းကို ေခၚလာၿပီး ထိုမေထရ္ၿမတ္ကို ဦးတိုက္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားေလာင္း၏ေၿခေထာက္ႏွင့္ ထိုမေထရ္ၿမတ္ၾကီး၏ နဖူးနဲ႔သာ တိုက္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားေလာင္းထက္ ၾကီးၿမတ္ေသာ သူမရွိ သေဘာၿဖစ္သည္။ ထိုမေထရ္ၾကီးသည္ ဘုရားေလာင္းကို အဘိဥာဥ္ၿဖင့္ၾကည့္ၿပီး ထိုကေလးသည္ ဧကန္မုခ်ဘုရားေလာင္းၿဖစ္မည္ကို သိေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုမေထရ္ၾကီးသည္ ငုိခ်င္း ရယ္ၿခင္း ႏ်စ္မ်ိဳးကို ၿပဳသည္။ ရယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ သင္တို႔သည္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ သစၥာေလးပါးတရားကိုနာၾကားၿပီး ကၽြတ္တန္း၀င္ၾကၿပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ခံစားရလိမ့္မယ္။ ငုိခ်င္းသည္ ငါ့အတြက္။ ငါသည္ ထိုအခ်ိန္မွာ ေသၿပီး ၿဗဟၼာဘံုရဲ႕အထက္ဆံုး အရူပဘံုမွာ ေရာက္ေနၿပီ။ (အရူပဘံုသည္ နာမ္တရား (စိတ္) သာ ရွိ၍ ရုပ္တရား (နားေထာင္ရန္ နားမပါေခ်။)

၃) သာသနာကို မၾကံဳ ၊ သာသနာကို မၾကိဳက္ – အပါယ္ဘံုသား။

၄) သာသနာကို ၾကံဳ ၊ သာသနာကို ၾကိဳက္     – ဒါန သီလ သမာထ ၀ိပႆနာကို လုပ္ေနသူမ်ား။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s