ေၾကြးသံုးမ်ိဳး

“ေၾကြး သံုး မ်ိဳး”

၁) ေလာကေၾကြး   
 
သူတစ္ပါးထံက ေခ်းငွားထားၿပီး မဆပ္တာပါပဲ။ ယူမိထားတဲ့ ေလာကေၾကြးကို ဒီဘ၀မွာတင္ အေၾကအလည္ေပးဆပ္သင့္တယ္။

ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဘ၀မွာဆပ္ရတာ ေငြေခ်းထားရင္ ေငြပဲ ဆပ္လို႔ရတယ္။ ပစၥည္းေခ်းထားရင္း ပစၥည္းပဲ ဆပ္လို႔ရတယ္) က ေနာင္ဘ၀မွာ (ခႏၶာ) ဆပ္ရတာေလာက္ အပန္းမၾကီးလို႔ဘဲ။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေတာ္မူဖူးတဲ့ ေမာင္ညိဳဆန္တစ္စလယ္ဆိုတဲ့ ၿဖစ္ရပ္။)
 

၂) သာသနာေၾကြး  

စာေပ တရားကို တစ္ခုခုကို မလုပ္ဘဲ အေခ်ာင္ေန အေခ်ာင္စား။

အဇၥ်တၱအႏ ၱရာယ္ ကိုပိုမို သတိထားၿပီး ကာကြယ္ၾကရမယ္။ အဇၥ်တၱအႏ ၱရာယ္ ဆိုတာက ဗုဒၶသာသာနာ့၀န္ထမ္းရွင္ရဟန္းေတြ ကိုယ္တုိင္ပဲ၊ သာသနာ့ေဘာင္၀င္လာၿပီး စာေပလည္းမလုပ္၊ တရားလည္းမလုပ္ဘဲ၊

ေဗဒင္ေဟာ၊ ေဆးကု၊ ဓါတ္ရိုက္၊ ဂဏန္းေပး၊ စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာလည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဆိုတဲ့ သာသနာသံုးရပ္ကြယ္သြားတဲ့အၿပင္ သူတို႔ကိုကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြမွာလည္း သာသနာသံုးရပ္ကြယ္သြားတာကို သတိထားသင့္ပါတယ္။
 

3) သံသရာအေၾကြးသည္ ေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္ ေဇာ ေစတနာ ၇ ခ်က္ ေစာတယ္။

ပထမေဇာက ပထမဘ၀ (ဒီဘ၀မွာ) တင္ ေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္။ သတၱမေဇာက ဒုတိယဘ၀မွာ အက်ိဳးေပးတယ္။ အလယ္ေဇာ ၅ ခ်က္က တတိယဘ၀ကစၿပီး နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း လိုက္အက်ိဳးေပးတယ္။

ပထမေဇာနဲ႔ သတၱမေဇာက အက်ိဳးမေပးဘဲ ပ်က္သြားတဲ့အခါေတြ ရွိတယ္။ အလယ္ေဇာ ၅ ခ်က္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္သြားတယ္ မရွိဘူး။ တတိယဘ၀က စၿပီး တစ္ခုခုေသာဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေပးရေအာင္ အၿမဲတမ္းေစာင့္ေနပါတယ္။

အၾကမ္းစား ကုသိုလ္ေဇာ အကုသိုလ္ေဇာေတြကေတာ့ ဒါနၿပဳ၊ သီလေစာင့္၊ သူ႔အသက္သတ္။ စသည္ေတြကေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။

အႏုစား ကုသိုလ္ေဇာ အကုသိုလ္ေဇာ ေတြကေန သံသရာအေၾကြးအထပ္ထပ္တင္ပံုကေတာ့ –

စိတ္အလံုး ၁၇ လံုးၿဖစ္တဲ့ –

အတီတဘြင္ (ဘ၀င္) = လြန္ၿပီးဘြင္

ဘ၀ဂၤစလန             = လႈပ္ေသာဘြင္

ဘ၀ဂၤုပေစၦဒ            = ၿပတ္ေသာဘြင္

ပဥၥဒါြရာ၀ဇၹန္း           = အာရံုကို ဆင္ၿခင္ေသာစိတ္

စကၡဳ၀ိညာဥ္             = ၿမင္သည္ႏွင့္ ဘာလဲဆိုတာ သိေသာစိတ္

သမၸဋိစိ ၦဳင္း              = အာရံုကို ခံယူေသာစိတ္

သႏၱီရဏစိတ္ = ဘာလဲလို႔ စံုစမ္းဆင္ၿခင္ေသာစိတ္

၀ုေ႒ာ                     = ဒါဟာ ဘာ ပဲ ဟု ဆံုးၿဖတ္ေသာ စိတ္

ပထမေဇာ               = ၾကည္ညိဳေသာ ကုသိုလ္ေစတနာ။ ခံစားေသာ စိတ္။

ဒုတိယေဇာ             =

တတိယေဇာ            =

စတုတၳေဇာ             =

ပဥၥမေဇာ                =

ဆ႒မေဇာ              =

သတၱမေဇာ            =

တဒါရံု                   = ေဇာခံစားေသာ အာရံုကို ထပ္ဆင့္ခံစားၿခင္း။

တဒါရံု                  = ေဇာခံစားေသာ အာရံုကို ထပ္ဆင့္ခံစားၿခင္း။

စိတ္လံုး ၁၇ လံုး နာမ္သက္ၿပတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ရုပ္သက္က တစ္ၾကိမ္ပ်က္တယ္။

ဥပမာ – စကၡဳပသာဒ အၾကည္ရုပ္နဲ႔ အဆင္းရူပါရံုတို႔ဟာ စိတ္လံုးေရ (၁၇)လံုးပ်က္ၿပီးခ်ိန္မွာ တစ္ၾကိမ္ပ်က္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ (သို႔) တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ စိတ္၀ီထိစဥ္အေခါက္ေပါင္း (၅၈၈၀) ေက်ာ္ ၿဖစ္(ဥပါဒ္) ၿပီး ပ်က္ (ဘင္) တယ္။ ဒီေခါက္ေရကို ၾကည့္ၿပီး အဆင္းရုုပ္နဲ႔ ရူပါရံုရုပ္ဟာ တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ ကုေဋ (၅၈၈၀) ေက်ာ္ ပ်က္တယ္လို႔ ေၿပာႏိုင္ပါတယ္။ ၀ီထိ (တမ္း) တစ္ေခါက္မွာ စိတ္လံုးေရ (၁၇) လံုးပါတဲ့အတြက္ တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ ၿမင္သိစိတ္ေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းၿဖစ္ၿပီးပ်က္တယ္လို႔ ဗုဒၶေဟာခဲ့တာပါ။ ဌီ- တည္ေနတာကို ဗုဒၶေဟာ မရွိပါဘူး။

စိတ္ၿဖစ္စဥ္ တစ္ပတ္မွာ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳး ေပးမယ့္ ေဇာေစတနာ (၇)လံုးပါတယ္။ တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ ၿမင္စိတ္ အစဥ္အပတ္ေပါင္း ကုေဋ (၅၈၈၀) ေက်ာ္ ၿဖစ္တယ္။ စိတ္လံုးေရနဲ႔ဆိုရင္ ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ ၿဖစ္ပ်က္သြားတယ္။

ဒီ တစ္စကၠန္႔အတြင္းမွာ ၿဖစ္သြားတဲ့ စိတ္လံုးေရ ကုေဋတစ္သိန္းထဲမွာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာကို ပို႔ေပးမယ့္ ကုသိုလ္ေဇာ၊ အကုသုိလ္ေဇာ ေစတနာေပါင္း ကုေဋေလးေသာင္း ေလာက္ၿဖစ္တယ္။

 

အဲ့ဒီ ေဇာတစ္လံုးဟာ တစ္ဘ၀ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၿဖစ္ေနပါတယ္။

ကုသိုလ္ေဇာ တစ္ေဇာ ဆိုရင္ လူဘ၀၊ နတ္ဘ၀ အခါ ေလးေသာင္းၿဖစ္ပါတယ္။

အကုသိုလ္ေဇာ ဆိုရင္ အပါယ္ ေလးေသာင္းၿဖစ္ပါတယ္။

 

အကယ္၍ အကုသိုလ္ေဇာေတြခ်ည္းပဲ တစ္နာရီေလာက္ၿဖစ္သြားရင္ပဲ (တစ္ကၠန္႔ = ကုေဋေလးေသာင္း) ဆိုရင္ အပါယ္ဘံုမွာ က်င္လည္ရမယ့္ ဘ၀ေပါင္းေတြဟာ မေရတြက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဥပမာ – အာရံု ၆ ပါးနဲ႔ ေတြ႕ထိလာတို္င္း

ႏွစ္သက္တဲ့ စိတ္ ေလာဘဆိုရင္ ၿပိတၱာ၊၊

မႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ေဒါသ ဆိုရင္ ငရဲ၊

ဒါကဘာပဲလို႔ အသိမွားတဲ့ ေမာဟ ၿဖစ္လိုက္တာနဲ႔ပဲ တိရစာၦန္ စသည့္ အပါယ္ဘံုကို က်ေရာက္တာ့တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုေတာ့ ေၾကြးပူလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီေၾကြးပူကိုေတာ့ ေသာတာပတၱိမဂ္ကုသိုလ္နဲ႔ သတ္မွသာ ေၾကပါတယ္။

 

 

အကုသုိလ္ေဇာ ေၾကြးပူေတြဟာ ၿဖစ္ၿပီး ပ်က္မသြားဘဲ ေဇာတစ္လံုး ႏွမ္းတစ္ေစ့ခန္႔သာ က်န္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒိဘ၀မွာပဲ ၿဖစ္တဲ့ အကုသိုလ္ေဇာနဲ႔ပဲ ကမာၻနဲ႔မဆန္႔ေအာင္ ႏွမ္းေစ့ေတြ ၿပည့္ေနမွာပါပဲ။

သုဂတိဘံုေရာက္မယ့္ ေၾကြးေအးကေတာ့ အရဟတၱမဂ္နဲ႔ ဆပ္လိုက္ရင္ အကုန္ေၾကသြားမွာပါပဲ။

အညႊန္း – မဂ္တားဖုိလ္တား အႏၱာရာယ္မ်ား စာအုပ္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁ ႏွင့္ ၂ အတဲြ စာအုပ္၊ မဂ္ဖိုလ္ရမယ့္ သမာဓိအဆင့္ဆင့္ စာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s