ေမတၱာ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားနည္း

ေမတၱာမရွိလွ်င္ ဆင္းရဲသူကိုၿမင္၍ သနားေသာ ကရုဏာႏွင့္ ခ်မ္းသာသူကိုၿမင္၍ ၀မ္းေၿမာက္ေသာ မုဒိတာလည္း မၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
 

ၿဗဟၼာစိုရ္တရား ေလးပါး

– ေမတၱာ   = သူတစ္ပါးကို ေကာင္းေစခ်င္ေသာ ေစတနာ။

– ကရုဏာ = သူတစ္ပါးကို သနားၾကင္နာၿခင္း။

– မုဒိတာ   = သူတစ္ပါး ေကာင္းစားတာကို ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာၿဖစ္ၿခင္း ႏွင့္ စိတ္ဆင္းရဲလွ်င္ ထပ္တူထပ္မွ် မွ်ေ၀ခံစားၿခင္း။

– ဥေပကၡာ = ခ်စ္ၿခင္း၊ မုန္းၿခင္း မဟုတ္ေသာ။ အလယ္အလတ္၌ ရပ္တည္ၿခင္း။
 

ေမတၱာပြားမ်ားသူသည္ ၿမည့္ေနေအာင္ ထက္တဲ့ ႏွစ္ဘက္သြားလွံႏွင့္ တူတယ္လို႔ ၿမတ္စြာဘုရားက သံယုတ္ပါဠိေတာ္ၾကီးမွာ ေဟာထားပါတယ္။ အဲ့ဒီလွံသြားကို ခ်ိဳးမယ္ ေခါက္မယ္ လိပ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ရင္လုပ္တဲ့သူသယ ရွမွာပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ေမတတၱာပြားမ်ားေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ဘယ္အမႏုႆကမွ မထိရဲဘူး။

 

ေမတၱာဘာ၀နာ မွာ ႒ာန္ေလးခ်က္

ဟိတာကာရ ပိတၱိလကၡဏ ေမတၱာ

ဟိတူပသံဟာရ ရသာ

အာဃာတ၀ိနယရသာ၀ါ

ေသာမၼဘာ၀ ပစၥဳပ႒ာနာ

သတၱာနံ မနာပဘာ၀ဒႆန ပဒ႒ာနာ

ေမတၱာရဲ႕ လကၡဏာက သက္ရွိသတၱ၀ါမွန္သမွ်ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို က်င့္ေဆာင္ၿခင္းတဲ့။ မိဘအေပၚမွ သားသမီးအေပၚမွ မဟုတ္ဘဲ သက္ရွိ သတၱ၀ါတိုင္းရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို က်င့္ေဆာင္မွသာ ေမတၱာဘာ၀နာအစစ္လို႔ မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေမတၱာရဲ႕ၿပဳလုပ္တတ္တဲ့ကိစၥက အာဃာတကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးၿခင္းပါပဲ။

ေမတၱာရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ အၿခင္းအရာက စိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္းေအးၿမၿငိမ္းခ်မ္းေနတာပါပဲ။

ေမတၱာၿဖစ္ၿခင္းရဲ႕အနီးဆံုးအေၾကာင္းက သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ ေကာင္းကြက္ကို ရွာၾကံၾကည့္ရႈတတ္ၿခင္းပဲ။
 

 

ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားလိုသူသည္ အက်င့္ ၁၅ မ်ိဳးကို မိမိသႏာၱန္မွာရွိေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။

၁) သေကၠာ = စြမ္းႏိုင္သူ ပဓါနိယဂၤတရားငါးပါး ႏွင့္ ၿပည့္စံုသူ ၿဖစ္ၿခင္း

    ပဓါနိယဂၤတရားငါးပါး

    ၁) ဘုရား၌ယံုၾကည္ေသာသဒၶါရွိၿခင္း၊ 

    ၂) က်န္းမာၿခင္း၊ 

    ၃) မစဥ္းလဲ မလွည့္ၿဖား မိမိအၿဖစ္မွန္ကို တင္ၿပတတ္ၿခင္း 

    ၄) အားထုတ္မႈရွိၿခင္း၊ 

    ၅) ပညာရွိၿခင္းတို႔ ၿဖစ္၏။

 

၂) ဥဇုစ = ၀စီႏႈတ္ထြက္ ေတာ္မွန္ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းၿဖင့္ အခ်င္းခ်င္းလွည့္ပတ္လွည့္စားၿခင္းစေသာ မုသားေၿပာဆိုးၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ၿခင္း။

၃) သုဟုဇုစ = ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ မရွိေစရ။ အလြန္ေၿဖာင့္မတ္ရမည္။ ေရၿမင္ေရလႊမ္း၊ ၾကာၿမင္ၾကာလႊမ္းဆိုသကဲ့သို႔ ေတြ႔ရာၿမင္ရာ အာရံုတိုင္း၌၀င္၍ စိတ္ပါ၀င္စား အကုသုိလ္မပြားရ။ ဆင္ၿခင္တံုတရား ေယာနိေသာမနသိကာရအားၿဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာတရားကို ႏွလံုးသြင္းရမည္။

၄) သု၀ေစာစ = ေၿပာဆိုဆံုးမရာ၌ ၾကီးငယ္မဟူ ၀န္ခံလြယ္သူ၊ နာယူလြယ္သူ၊ ၿပဳၿပင္ဖို႔ မခက္သူ ၿဖစ္ေစရမည္။

၅) မုဒုစ = ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုး သံုးပါးလံုး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႕သူ ၿဖစ္ရမည္။

၆) အႏုတိမာနိစ = မာနေထာင္လႊားသူ မၿဖစ္ေစရ။

) သႏၱဳႆေကာစ = ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္လြယ္သူ ၿဖစ္ေစရမည္။

၈) သုဘေရာစ = ေမြးၿမဴလြယ္သူၿဖစ္ေစရမည္။ ဤေနရာ၌ သူတစ္ပါးတို႔၏ ကူညီၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းကို ခံယူသူၿဖစ္လွ်င္ အၿပဳအစု မခက္ခဲသူ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၌ မခက္သူ ၿဖစ္ေစရမည္။

၉) အပၸကိေစၥစ = ဗာဟီရ၊ ပလိေဗာဓနည္းပါးသူ ၿဖစ္ရမည္။

၁၀) အပၸကိေစၥာစ = အသက္ေမြးေပါ့ပါး၊ ေခ်ာင္ခ်ိသူ ၿဖစ္ေစရမည္။ အက်င့္ဇာမခ်ဲ႕သူ၊ ကိန္းမၾကီးသူ၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္သူ ၿဖစ္ေစရမည္။

၁၁) သႏိၱၿႏၵိေယာစ = မ်က္စိ၊ နား စေသာ ဣေၿႏၵေၿခာက္ပါး ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းသၿဖင့္ သိမ္ေမြ႕ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ေအးခ်မ္းသူ ၿဖစ္ေစရမည္။

၁၂) နိပေကာစ = ဉာဏ္ပညာအေၿမာ္အၿမင္၊ အၾကံအစည္၊ အက်င့္ဟူေသာ ေလာကေရး၊ ဓမၼေရးတို႔၌ မိမိႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အက်ိဳးမဲ့မၿဖစ္ေစရန္ ရင့္က်က္ေသာဉာဏ္ရွိသူၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။

၁၃) အပဂေဗာၻစ = ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုး သံုးပါးၿမင့္ေမာက္တက္ၾကြမႈ မရွိေစရ။ ၾကီးသူကိုရိုေသၿခင္း၊ တန္းတူကို ေလးစားၿခင္း၊ ငယ္သူကို သနားၿခင္း အက်င့္ရွိရမည္။

၁၄) ကုေလသြနာႏုဂိေဒၶါ = အေဆြအမ်ိဳး၊ ဒကာ ဒကာမအစဲြ၊ ေယာဂီအေပါင္းအေဖာ္အစဲြ၊ ပုဂၢိဳလ္စဲြ၊ ေဒသစဲြ ကင္းေစရမည္။

၁၅) နစခုဒၵမာစေရကိဥၥိ ေယန၀ိညဴပေရ ဥပ၀ေဒယ်ံ = ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကဲ့ရဲ႕မည့္ ေသးငယ္ေသာအၿပစ္(လူၿမင္ကြင္း၌ သိကၡာမဲ့ေသာအလုပ္ အေသးအဖဲြကိုပင္) မၿပဳက်င့္ရဟု ဘုရားရွင္ဆံုးမေတာ္မူၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ေဖာ္ၿပပါ အက်င့္း ၁၅ မ်ိဳးကို အၿပည့္အစံုမက်င့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေမတၱာပြားမ်ားလို႔ ရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ထိေရာက္မႈကေတာ့ ကြာပါလိမ့္မယ္။ တကယ့္သဒၶါတရားနဲ႔ ၀ီရိယရွိရွိပြားမ်ားမယ္ဆိုရင္ မိမိလိုရာဆႏၵၿပည့္၀ႏိုင္ပါတယ္။

 

ေမတၱာေပါက္ရန္ အဂၤါ (၈) တန္

၁) အာေသ၀ိတ = မိမိမွာၿဖစ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပ်က္မသြားရေအာင္ တရိုတေသ ဂရုတစိုက္ ရွိေစရမည္။

၂) ဘာ၀ိတ = ေမတၱာစိတ္ေလ်ာ့မသြားေသဘဲ တိုးပြားလာေအာင္ လုပ္ရမည္။

၃) ဗဟုလီကတ = ေမတၱာကို တစ္ခါတေလသာမက အၾကိမ္ၾကိမ္ၿဖစ္ပြားေစရမည္။

၄) ယာနီကတ = ေမတၱာကို စီးစရာယာဥ္လို သေဘာထားၿပီး မိမိသြားရာ ေမတၱာအၿမဲပါရမည္။

၅) ၀တၳဳကတ = ေမတၱာသည္ ငါ၏တည္ရာမွီရာဟု စိတ္စဲြထားရမည္။

၆) အႏု႒ိတ = ေမတၱာကို ေရွ႕သြားၿပဳရမည္။ ဘယ္သြားသြား ဘာလုပ္လုပ္ ေမတၱာကို ေရွ႕ကထားရမည္။

၇) ပရိစိတ = မိမိ၀န္းက်င္မွ ေမတၱာစိတ္ၿဖင့္ ရံထားရမည္။

၈) သုသမာရဒၶ = ေကာင္းစြာၿပဳရမည္။ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ရမည္။

ဤ အဂၤါ ၈ ပါးႏွင့္အညီ ပြားမ်ားထားေသာ ေမတၱာဘာ၀နာသည္ မိမိကိုလည္း ခ်မ္းသာေစသည္။ သူတစ္ပါးကိုလည္း  ခ်မ္းသာေစသည္။  မိမိကိုလည္း ေဘးကင္းေစသည္။ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေဘးကင္းေစသည္။

 

ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားက်ိဳး (၁၁) မ်ိဳး

၁) ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရၿခင္း၊

၂) ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ  ႏိုးရၿခင္း၊

၃) အိပ္မက္ေကာင္းကိုသာ ၿမင္မက္ၿခင္း၊

၄) လူမွန္သမွ်က ခ်စ္ခင္ၿခင္း။

၅) နတ္မွန္သမွ်က ခ်စ္ခင္ၿခင္း၊

၆)  နတ္မွန္သမွ်က ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၊

၇) မီး၊ အဆိပ္၊ ဓါး စသည္တို႔ မက်ေရာက္ၿခင္းမွာ ပြားေနေနေသာ အခ်ိန္အတြင္းသာ။

၈) လ်င္ၿမန္စြာ သမာဓိရၿခင္း၊

၉) ရႊင္ၾကည္လန္းဆန္းေသာ မ်က္ႏွာရွိၿခင္း၊

၁၀) မေတြမေ၀ သတိရွိရွိေသရၿခင္း၊

၁၁) ၿဗဟၼာၿပည္သို႔ လားရၿခင္း။
     

                     (အဂၤုတၱိဳ ပါဠိေတာ္)

 

၀ိပႆနာ အားထုတ္သူလည္း ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားမ်ားသင့္သည္။ ဗုဒၶကလက္ထက္က ရဟန္းငါးရာသည္ ေတာတြင္း၌ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေမတၱာမပြားမ်ားၿခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ားေရာက္ၿခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ဆင္းေပးၾကေသာ ရုကၡစိုးနတ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာက မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ေၿခာက္လွန္႔ၾကေလ၏။ ဗုဒၶက  ေမတၱာဘာ၀နာရင္ ညႊန္ၾကားၿပီး ရဟန္းမ်ားလည္း  ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားရာ အေႏွာင့္အယွက္မွ ကင္းေ၀ေလ၏။

ပါဠိကို ႏႈတ္ကဆိုပြားၿခင္းထက္ နားလည္ေသာ ၿမန္မာၿပန္ကို စိတ္ထဲကဆိုၿခင္းက ပိုထိေရာက္၏။

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေမတၱာပြားနည္းမ်ား

ေတာင္တန္းဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေမတၱာပို႔ၿခင္း၏ အဓိကစာသားကား –

“လူ၊ နတ္၊ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုး ေဘးရန္ေၾကာင့္က် ဆင္းရဲကင္း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ၿပည့္၀ၾကပါေစ” ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။

လူဆိုလွ်င္ လူသားအားလံုးကို စိတ္ထဲက ၿမင္ေနရသည္။

နတ္ႏွင့္ ၿဗဟၼာ ဆိုရင္လည္း နတ္အားလံုး ၿဗဟၼာ အားလံုး ကို စိတ္ထဲက ၿမင္ေနရသည္။

သတၱ၀ါ သည္ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊ အပါယ္ေလးဘံုသား အားလံုးကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ ထိုေၾကာင့္ အပါယ္ေလးဘံုသား အားလံုးထံ ေရာက္သြားရမည္။

ေဘးရန္ေၾကာင့္က် ဆင္းရဲကင္း၍ ဆိုသည္ကား ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ။ ေၾကာင့္က်ကင္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ ဟု အက်ယ္သိရမည္။

 

လူမမာတစ္ဦးဦးကို ဥဒၵိႆ = ရည္စူးေသာေမတၱာပို႔လိုလွ်င္ လူမမာ၏မ်က္ႏွာကို စိတ္ထဲတြင္ေပၚလာေအာင္ အာရံုယူၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္ လူမမာမ်က္ႏွာၿပံဳးလာသည္အထိ ေမတၱာပို႔ပါ။

ကို/မ …. သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ ခ်မ္းသာပါေစ။

ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းပါေစ

ဆင္းရဲၿခင္း ကင္းပါေစ

ခ်မး္သာေသာကိုယ္စိတ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ပါေစ။

 
ေမတၱာ ပို႔သည့္အခါ –

မိမိကုိယ္က အဦးစ၍ ပို႔ရသည္။

ထို႔ေနာက္ အခ်စ္ဆံုး (သို႔) ေက်းဇူးအမ်ားဆံုးပုဂၢိဳလ္

ထို႔ေနာက္ မခ်စ္မမုန္းေသာ အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္

ထိုအဆင့္မ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ၿပီးလွ်င္ ေ၀ရီ (ေခၚ) ရန္သူကိုပါ ပြားပို႔ရသည္။

 

မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္၏ ေမတၱာပြားနည္း

– အေရွ႕အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [အနႏၱစၾကာ၀ဠာ၊ အနႏၱသတၱ၀ါတို႔ 

   (ေဘးရန္ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊

   ေဒါသ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ 

   ဆင္းရဲ ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ 

   ႏွလံုး စိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ။) ]

– အေနာက္ အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– ေၿမာက္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– ေတာင္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– အေရွ႕ေတာင္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– အေနာက္ေၿမာက္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– အေရွ႕ေၿမာက္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– အေနာက္ေတာင္  အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ [ …. ]

– ေအာက္ အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ ထက္၀န္းက်င္ အနႏၱစၾကာ၀ဠာ၊ အပါယ္ဘံုသား၊ အနႏၱသတၱ၀ါတို႔ ( …. )

– အထက္ အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ ထက္၀န္းက်င္ အနႏၱစၾကာ၀ဠာ၊ အနႏၱ နတ္ၿဗဟၼာ တို႔ ( …..)

ထက္၀န္းက်င္သဒၵါပါသင့္ပံုကို ဆရာေတာ္ရွင္းၿပပံုမ်ာ – ထက္၀န္းက်င္မထည့္ရင္ ေအာက္အရပ္၌ရွိၾကကုန္ေသာ အနႏၱစၾကာ၀ဠာလို႔ဆိုလိုက္ရင္ ဒီစၾကာ၀ဠာေအာက္မွာ အနႏၱစၾကာ၀ဠာေတြ တစ္တုိက္ၿပီးတစ္တိုက္ရွိတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ေရာက္တယ္။ မဟုတ္ဘူး။ အမွန္က ဒီစၾကာ၀ဠာမွာ အခုေၿမေအာက္မွာ ေရရွိတယ္။ ေရေအာက္မွာ ေလရွိတယ္။ ေလေအာက္မွာ အဇဋာကာသဆိုတဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီးပဲရွိတယ္။ ေအာက္မွာ စၾကာ၀ဠာတိုက္မရွိဘူး။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ စၾက၀ဠာအနႏၱရွိတယ္။ ထက္၀န္းက်င္ဆိုတာ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကို ဆိုလိုတယ္။

အရပ္ ၈ မ်က္ႏွာပြားတုန္းက မိမိတို႔လူေတြ တၿပင္တည္းေနတဲ့လူေတါကိုသာ အာရံုေရာက္ၿပီး အပါယ္ဘံုသားေတြမပါဘူး။ ထို႔အတူ အထက္က နတ္ ၿဗဟၼာေတြ အာရံုထဲမွာ မေရာက္ဘူး။  ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာက္အရပ္ အထက္အရပ္ကိုပါ ပြားရတယ္။ အထက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾကာ၀ဠာမွာ ထက္၀န္းက်င္ထည့္တာလဲ ဒီအတုိင္းပဲ။ ဒီထက္၀န္းက်င္မထည့္ရင္ ဒီစၾကာ၀ဠာအထက္မွာ စၾက၀ဠာတိုက္ေတြ အနႏၱစၾကာ၀ဠာလို႔ ထင္သြားမယ္။ အဲ့ဒီလုိမထင္ေအာင္ ထက္၀န္းက်င္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ အနႏၱစၾကာ၀ဠာ အနႏၱနတ္ၿဗဟၼာတို႔ …။ ဒါကို ဒိသာဖရဏေမတၱာလို႔ ေခၚတယ္။

 

ေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာပြားနည္း

၁) လံုးစံုမ်ားစြာ (သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။ ဥပါဒါရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။)

၂) ေၾကာက္တတ္ မေၾကာက္တတ္ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ ( …..) 

    ေၾကာက္တတ္အရ = ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ တို႔ကိုယူရမည္။

    မေၾကာက္တတ္အရ = အနာဂါမ္၊ ရဟႏာၱ၊ ေဒါသပါယ္ၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ် တို႔ကို ယူရမည္။

၃) ၿမင္အပ္ မၿမင္အပ္ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ  ( …..) 

    ၿမင္အပ္အရ = လူ တိရစာၦန္ တို႔ကိုယူ။

    မၿမင္အပ္အရ = နတ္၊ ၿဗဟၼာ၊ ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရာကာယ္မ်ားကို ယူ။

၄) ေ၀းေန နီးေန ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ  ( …..)

၅) ဘ၀ဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ  ( …..) 

    ဘ၀ဇာတ္ဆံုးအရ = ရဟႏာၱမွစ၍ ေနာက္ထပ္ဘ၀မကူးၾကေတာ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

    ဘ၀ဇာတ္မဆံုးအရ = ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္။

၆) ရွည္ တို အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ  ( …..)

၇) ၾကီး ငယ္ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ  ( …..)

၈) ဆူၾကံဳ အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ  ( …..) 

    ဆူဆိုသည္မွာ ၀ေသာသတၱ၀ါ၊ ၾကံဳ႕ဆိုသည္မွာ ပိန္ေသာသတၱ၀ါ၊ အလတ္ဆိုသည္မွာ မပိန္ မ၀ အေနေတာ္သတၱ၀ါမ်ား။

၉) လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ၿခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၀) အထင္ေသးခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁) ဆင္းရဲလိုၿခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

 

မစိုးရိမ္ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိသုဒၶါဘိ၀ံသ၏ ေမတၱာပို႔

ေရေသာက္ခါနီး၊

ေရခ်ိဳးခါနီး၊

မ်က္ႏွာသစ္ခါနီး တြင္ ေရတစ္ခြက္ကိုခပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မေသာက္ေသး၊ မခ်ိဳးေသး၊ မ်က္ႏွာမသစ္ေသးဘဲ ခြက္ထဲမွ ေရကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ထဲမွ ဤကဲ့သို႔ ေမတၱာပို႔ပါ။

ဤေရေအးၿမသလို ငါေအးၿမရပါလို၏။

ငါေအးၿမသလို ငါ့ကို ခ်စ္သူမ်ားလည္း ေအးၿမၾကပါေစ၊

ငါ့ကိုမုန္းသူမ်ားလည္း ေအးၿမၾကပါေစ၊

သတၱ၀ါအားလံုး ေအးၿမၾကပါေစ။

 

ခရီးသြား ေမတၱာ

ငါ၏ ေရွ႕တူရူအရပ္ (သြားမည့္ေနရာ) ၌ ရွိၾကေသာ နတ္ လူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ ေ)ဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲၿခင္းကင္း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ၿပည့္၀ၾကပါေစ) ဟု စိတ္ထဲက အာရံုညြတ္ေစၿပီး မေနာကံေၿာမက္ေအာင္ (စိတ္ပါ လက္ပါ) ေမတၱာပို႔ပါ။

ငါ၏ အေနာက္အရပ္၌ ၌ ရွိၾကေသာ နတ္ လူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ (…)

ငါ၏ ၀ဲအရပ္၌ ရွိၾကေသာ နတ္ လူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ (…)

ငါ၏ ယာအရပ္၌ ရွိၾကေသာ နတ္ လူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္ (…)

ထုိခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ မိမိအား ေဘးအေႏွာင့္အယွက္မရွိ။ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ကင္းသည္။ ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမာစြာ ခရီးၿပီးဆံုးမည္။ ေရာက္ရာေဒသတိုင္း၌ေတြ႕ၾကံဳသူမ်ားက ခ်စ္ခင္လိုလားစြာႏွင့္ ၾကိဳဆိုေနေၾကာင္း ေတြ႕ၿမင္ရမည္။

 

မိုးညွင္းဆရာေတာ္၏ ေမတၱာပို႔မ်ား

၁) တို႔အိမ္တြင္းမွာ (မ်ားသတၱာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။)

၂) တို႔ရြာတြင္းမွာ (…….)

၃) တို႔ၿမိဳ႕တြင္းမွာ (…….)

၄) တို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာ (…….)

၅) တို႕ကမာၻတြင္းမွာ (…….)

၆) တို႔စၾကာ၀ဠာတြင္းမွာ (…….)

၇) အနႏၱစၾကာ၀ဠာ မ်ားသတၱာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။

အညြန္း- ေမတၱာအစြမ္းအံ့မခန္း၊ ၿမန္မာတို႔၏အသက္။

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s