ကုသိုလ္ ေလးမ်ိဳး

ကုသိုလ္က ေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္ –

ဒါန ကုသိုလ္

သီလ ကုသိုလ္

သမထ ကုသိုလ္

၀ိပႆနာ ကုသိုလ္ ေတြပါ။

 

ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ကုသိုလ္ သံုးခုကေတာ့ သာသနာတြင္းမွာေရာ သာသနာပမွာပါ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ိပႆနာကုသိုလ္ကေတာ့ သာသနာတြင္းမွာသာ ရွိပါတယ္။

ေလာကီကုသိုလ္ လို႔ေခၚတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ သမထကေတာ့ ၀ိနိပါတေဘးက လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။

ဥပမာအားၿဖင့္ ဗုဒၶလက္ထက္က ေကာသလမင္းၾကီးရဲ႕မိဖုရားေခါင္ၾကီး မလႅိကာ ဟာ ပညာရွိတယ္။ သဒၵါလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ိပႆနာတရားတစ္ခါမွ နာၾကားအားထုတ္ၿခင္းမၿပဳပါဘူး။ သူၿပဳလုပ္တဲ့ ဒါနကုသိုလ္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါပဲ။  တခါက မလႅိကာဟာ ေရခ်ိဳးေနတုန္း နန္းတြင္းမွာေမြးထားတဲ့ေခြးၾကီးနဲ႔ ေဖာက္ၿပန္မိတာကို ေကာသလမင္းၾကီးက ေလသာၿပဴၿပတင္းကေန ၿမင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မလႅိကာ က မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီေရခ်ိဳးခန္းထဲကို အေပၚကၾကည့္ရင္ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ေကာင္နဲ႔ ၿပစ္မွားလိုမ်ိဳး ၿမင္ရတယ္လို႔ မုသားသံုးခဲ့တယ္။ ဘုရင္ကလည္း သူ႔မိဖုရား မလိမ္တတ္ပါဘူးေလဆိုၿပီး ယံုၾကည္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူ ေသခါနီးက်ေတာ့ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါၿပဳခဲ့ဖူးတဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရကံက အရင္ေပၚလာလို႔ သူေသေတာ့ ငရဲမွာ (၇)ရက္ ခံရပါတယ္။ (၇)ရက္ေစ့တာနဲ႔ ငရဲကလြတ္ၿပီး နတ္ၿပည္ကိုေရာက္သြားပါတယ္။

စဥ္းစားစရာတစ္ခုက မိလႅကာက ဒီေလာက္ဒါနကုသိုလ္ေတြလုပ္ၿပီး ေသၿပီးေနာက္ ငရဲက်ခံရတာ အဲ့ဒီကုသိုလ္ေတြအလကားၿဖစ္သြားတယ္။ အက်ိဳးမေပးဘူးလို႔ ထင္စရာၿဖစ္ေနပါတယ္။ သူ ၿပဳခဲ့တဲ့ ဒါနကုသိုလ္ေတြက အလကားမၿဖစ္ပါဘူး။ ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္ကို ဒီေနရာမွာ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

ေဇာ (၇)ခ်က္

ကုသိုလ္ၿဖစ္ၿဖစ္ အကုသိုလ္ၿဖစ္ၿဖစ္္ လုပ္လုပ္ ေဇာ (၇)ခ်က္ ေစာသည္။

ပထမေဇာ (ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ) သည္  ပထမဘ၀ (ယခုဘ၀) တြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။

ယခုဘ၀တြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳး မေပးေသာ္ သတၱမေဇာ (ဥပပဇၨေ၀ဒနီယကံ) က ဒုတိယဘ၀ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။
ပထမေဇာ ႏွင့္ သတၱမေဇာသည္ မထက္သန္ၿခင္း၊ အဂၤါမၿပည့္စံုၿခင္း ဟူေသာ အေၾကာင့္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ဘဲ ပ်က္သြားေသာအခါ (အေဟာသိကံ) မ်ားရွိ၏။

သတၱေဇာအက်ိဳးမေပးလွ်င္ အလယ္ေဇာ ငါးခ်က္ကား (အပရာပရိယ ေ၀ဒနိယကံ) တတိယဘ၀မွစၿပီး နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း လိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။

ဒါနေဇာ ေစတနာ (၇)ခ်က္မွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီးၿဖစ္ရတာက ပထမေဇာ ေကာင္းက်ိဳးေပးတာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးေပးမယ့္ သတၱမေဇာက ေပးခြင့္မရဘဲ ပ်က္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငရဲ က်တာကိုခံရတာပါ။ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ ကုသိုလ္ေစတနာေတြက အသင့္ေစာင့္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငရဲကလြတ္တာနဲ႔ ဒါနကုသိုလ္က တတိယဘ၀ နတ္ၿပည္ကို ပို႔ေပးလိုက္တာပါ။

 

ေနာက္သာဓကအေနၿဖင့္ – အရွင္ အာနႏၵာအေလာင္းသည္ ေရႊပန္းထိမ္သည္သားဘ၀က ကာေမသုမိစာၦစာရကံ မ်ားစြာ ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (ကံမ်ား၏ အက်ိဳးေပးပံု ပို႔စ္၌ တင္ေပးထားပါတယ္။)

ထုိမွေသေသာ္ ေကာသမီၺတြင္ သူေ႒းသား သြားၿဖစ္သည္။ ေရႊပန္းထိမ္သည္သားဘ၀က ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္အက်ိဳးက ပထမဘ၀ေရာ၊ ဒုတိယဘ၀မွာ ေပးခြင့္မရဘဲ ပ်က္သြားပါတယ္။

ထိုဘ၀မွာ ဒါန သီလစေသာ ကုသိုလ္မ်ားကို တစ္ဘ၀လံုးၿပဳ၏။ ထိုဘ၀မွေသေသာ္ ဒါန သီလစေသာ ေလာကီကုသိုလ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ကာေမသုမိစာၦစာရကံ ေၾကာင့္ ေရာရု၀ငရဲ (တတိယဘ၀ မွာ လာၿပီးအက်ိဳးေပးပါတယ္) သို႔ က်ခဲ့ရ၏။

ဒါေၾကာင့္ ေလာကီကုသိုလ္ေတြက အခ်ိန္ေရြးပါတယ္။ ဘ၀ေရြးပါတယ္။ အခုလုပ္ အခုအက်ိဳးေပးတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။

 

သူတစ္ပါးကို မၾကည္ညိဳရင္ ကုသိုလ္မရရံုဘဲ ရွိတယ္။

မိမိကိုယ္မိမိ မၾကည္ညိဳရင္ အပါယ္က်တတ္တယ္။

မိမိကုိယ္မိမိ ၾကည္ညိဳဖို႔ ကိုယ္က်င့္သီလ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရမယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်က္တဲ့သူအတြက္ သီးသန္႔ေဘးေလးမ်ိဳးကေတာ့ –

ပရာႏု၀ါဒ ေဘး    = သူတစ္ပါးက စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕။

ဒ႑ေဘး           = ႏုိင္ငံေတာ္က ၿပစ္ဒဏ္ခ်ခံ။

အတၱာႏု၀ါဒေဘး  = ကိုယ့္ကိုယ္ကို မၾကည္ညိဳတာ၊ စြပ္စဲြကဲ့ရဲ႔႕တာ။

ဒုဂၢတိေဘး          = အပါယ္ေလးပါး က်တာ။

အတၱာႏု၀ါဒေဘး  = ကိုယ့္ကိုယ္ကို မၾကည္ညိဳတာ၊ စြပ္စဲြကဲ့ရဲ႔႕တာ – ခိုးတာ၊ ၀ွက္တာ၊ စတာေတြကို သူတစ္ပါးမသိေအာင္ ဖုန္းကြယ္လို႔ ရေပမယ့္ မိမိကုိယ္ကိုေတာ့ လိမ္လို႔မရပါဘူး။ ဘယ္သူမသိေအာင္လုပ္လုပ္ မိမိကုိယ္ကိုေတာ့ သိေနတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ စြပ္စဲြကဲ့ရဲ႕တဲ့ အတၱာႏု၀ါဒေဘး က အၿမဲႏွိပ္စက္ပါတယ္။ ေသခါနီးက်ရင္ ပိုၿပီး ႏွိပ္စက္ပါတယ္။ ဒီေဘးေရာက္ရင္ေတာ့ ရဟန္းၿဖစ္ေစ၊ လူၿဖစ္ေစ အပါယ္ငရဲကို တန္းက်တာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါ့ကိုငါ ၾကည္ညိဳရဲ႕လား။ မၾကည္ညိဳေသးရင္ေတာ့ ၾကည္ညိဳေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါတယ္။ မိလႅိကာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ငရဲက်ခံရတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မၾကည္ညိဳတဲ့ အတၱာႏု၀ါဒေဘး ေၾကာင့္ပါ။
(ခုေခတ္လူေတြ သတိထားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္ေနာ္။)

ပရာႏု၀ါဒ ေဘး – သူတစ္ပါးက စြပ္စဲြကဲ့ရဲ႕တာ။ ကိုယ္ဘက္က အၿပစ္မရွိဘဲ ၿဖဴစင္ေနရင္ေတာ့ ဘာမွဂရုစိုက္စရာမလိုပါဘူး။ ေၾကာက္စရာလည္း မလိုပါဘူး။ အတိတ္၀ဋ္ေၾကြးကို ကာလပိုင္းအထိ နာမည္ပ်က္ သိကၡာက်တဲ့ဒဏ္ကိုေတာ့ ခံရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပရာႏု၀ါဒေဘး ကေတာ့ အပါယ္မဆဲြခ်ႏိုင္ပါဘူး။ ပရာႏု၀ါဒ ေဘး ၀ဋ္ေၾကြးရွိခဲ့ရင္ ဘုရားရွင္၊ ရဟႏာၱေတြေတာင္ မလြတ္ပါဘူး။ ေဂါတမဘုရားရွင္ဆိုရင္ မိန္းမနဲ႔ နွစ္ၾကိမ္ သမုတ္ခံရတယ္။ (၇)ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ရဟႏာၱၿဖစ္တဲ့ အရွင္ဒဗၺ မေထရ္ဆိုရင္ မိန္းမနဲ႔ သံုးၾကိမ္ သမုတ္ခံရပါတယ္။

 

သီလကုသိုလ္ကလည္း ၀ိနိပါတေဘးကေန မလြန္ေၿမာက္ႏိုင္ပါဘူး။ လူေတြက ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလေလာက္ပဲ ေစာင့္ထိန္းၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတြမွာ ေစာင့္ထိန္းရတဲ့ သိကၡာပုဒ္ အက်ဥ္း (၂၂၇)၊ အက်ယ္ ကုေဋ ကိုးေထာင့္ တစ္ရာရွစ္ဆယ့္ငါးသန္း သံုးေသာင္း ေၿခာက္ေထာင္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းသီလကုသိုလ္က အမ်ားၾကီးသာေသာ္လည္း အပါယ္ေလးပါးက်တဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

မရွိတာထက္ မသိတာခက္၏။

မသိတာထက္ သိၿပီးမက်င့္တာခက္၏။

 

ဒါကေတာ့ ဓမၼစရိယ ဦးနိႏၵိယ လို႔ေခၚတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး အတြက္ပါ။ (ေတာင္တန္းဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ – အာပတ္တကြ စုေတၿခင္း စာအုပ္မွ) ဘုန္းၾကီးဟာ တရားေဟာေၿပာေကာင္းေတာ့ တရားပြဲေတြမ်ားလာေတာ့ လာဘ္လာဘလည္းေပါလာေတာ့ ေရစင္ခြက္ထဲက ေငြဒဂၤါးကိုစုထားရင္က ေၿမအိုးတစ္လံုးရတယ္တဲ့။ သူခိုး ခိုးမွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ေက်ာင္းေလွခါးေၿခရင္းမွာ လူသူမသိ ညသန္းေခါင္မွာ သြားၿမႈပ္ထားလိုက္တယ္။ ေနာက္မၾကာခင္မွာ ဘုန္းေတာ္ၾကိးဟာ ေလနာေရာဂါနဲ႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး အဲ့ဒီေငြအိုးကိုစဲြလန္းစိတ္ေၾကာင့္ အဲ့ဒီေက်ာင္းမွာ ဘုန္းၾကီးၿပိတၱာၿဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးေတြကို ညသန္းေခါင္မွာ အမွ်ေ၀ဖို႔ လာေတာင္းေပမယ့္ အမွ်မရဘဲေန ေနရလာကေန တစ္ေန႔ၿမိဳ႕ကလာတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္ကေန အမွ်ရလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သီလေၾကာင့္ ၀ိနီပါတေဘးက မလြတ္ေၿမာက္ႏိုင္ပါဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္တစ္ခုက ပိဋကတ္စာေပကိုပယ္တဲ့ ဘုန္းၾကီးမ်ား၊ တရားရိပ္သာမ်ားမွာ ေသတဲ့အထိ အားထုတ္တဲ့ ေယာဂီ၊ သီလရွင္ စသၿဖင့္ေပါ့။
ၿမတ္စြာဘုရားက ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးတုန္း – ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံသြားၿပီးဆိုၿပီး အားမငယ္ၾကနဲ႔။ ငါသည္ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္တို႔ကို စံုလင္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ ငါဘုရား  ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာတရားမ်ားသည္ သင္တို႔၏ ဆရာၿဖစ္ရစ္လိမ့္မယ္ လို႔ မိန္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ပိဋကတ္စာေပဟာ ဗုဒၶရဲ႕ကိုယ္စားပါပဲ။ ပိဋကတ္စာေပကို ပယ္ရင္ ဘုရားကိုပယ္တာပါပဲ။ ပိဋကတ္စာေပကို ေစာ္ကားရင္ ဘုရားကို ေစာ္ကားတာပါပဲ။ ေတာ္ေတာ္သတိထားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားေသေသာ္ ၿပိတၱာေတြၿဖစ္ေနၾကပါတယ္။

 

သမထကုသိုလ္

ၿမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႔တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံ၀င္ရင္းၿဖင့္ ၿမိဳပ၀င္ေပါက္နားတြင္ မစင္ကို စားေနေသာ ၀က္မေလးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရာမွ ထုိ၀က္မေလး၏ အတိတ္ဘ၀ကို အရွင္အာနႏၵာ၏ ေမးေလွ်ာက္မႈေၾကာင့္

ဗုဒၶက – ထို၀က္မေလးသည္ အတိတ္ဘ၀က ကကုသန္ၿမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တုန္းက ဆြမ္းစားေက်ာင္းအနီးမွာ ၾကက္မတစ္ေကာင္း ၿဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕တရားေဒသနာရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္သံေတြကို နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ၾကက္မဘ၀ကေသတဲ့အခါ ဥဗၺရီ အမည္ရွိ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခဲ့၏။ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ ေရအိမ္၀င္ရင္း ပိုးေလာက္တို႔ကို ေတြ႔ၿမင္ရတဲ့အခါ ပိုေလာက္ဟူေသာ အမွတ္သညာကို အၿခခံထားၿပီး  သမထဘာ၀နာကိုပြားမ်ားလိုက္တာ ပထမစ်ာန္ကို ရသြားခဲ့သည္။ ထိုစ်ာန္ေၾကာင့္ ၿဗဟၼာဘံုသို႔ ေရာက္၏။ ထို  ၿဗဟၼာဘံုမွ စုေတေသာအခါ လူအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ရ၏။ ထိုလူ႔ဘ၀မွေသေသာ္ ၀က္မေလး ဘ၀ၿဖစ္ရတာလို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာေၾကာင့္ အရွင္အာနႏၵာနဲ႔ ရဟန္းမ်ားစြာဟာ ပုထုဇဥ္မွန္သမွ် ၀ိနိပါတေဘးက မလြတ္ပံုကိုေတြးၿပီး သံေ၀ဂ ၿဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒ့ါေၾကာင့္ ေလာကီကုသုိလ္ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္၊ သူ႔အရွိန္ကုန္ရင္ ၿပန္ၿပီးက်ရပါပဲ။ ေလာကီကုသိုလ္ေတြက မႈိင္းနဲ႔တူပါတယ္တဲ့။ ပုထုဇဥ္ေတြကေတာ့ မီးပံုးပ်ံနဲ႔တူပါတယ္တဲ့။ မီးပံုးပ်ံဟာ မိႈင္းအားေကာင္းသေလာက္ အေပၚကိုတက္ေနတာပါပဲ။ မႈိင္းအားကုန္တာနဲ႔ ေအာက္ကို ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာက္ၿပန္ရတာပါတဲ့။ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ ဥပမာေလးပါ။

၀ိဘင္း ပါဠိေတာ္ ၌လည္း

ဥကၡိတၱာ ပုညေတေဇန

ကာမရူပ ဂတိ ံဂတာ

ဘ၀ဂၢႏ ၱမၸိသမၸတၱာ

ပုနဂစ ၦႏိ ၱ ဒုဂၢတိ ံ။

ပုညေတေဇန – ဒါန သီလ သမာထ ဟု ၿပဳၾက ရွိန္ေစာ္ေကာင္းမႈ အာႏုေဘာ္သည္။

ဥကၡိတၱာ – ပင့္ေကာ္ေၿမွာက္ၾကြ၊ ေတာင့္တခ်ီငင္၊ ၿမွင့္တင္ ေသြးေဆာင္အပ္ကုန္သည္ၿဖစ္၍

ကာမရူပ ဂတိ ံဂတာ – လူ႔ၿပည္ နတ္ၿပည္ ၿဗဟာၼၿပည္သို႔၊ ကတုိက္ကရိုက္ႏွင့္ ေရာက္ဆိုက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္

ဘ၀ဂၢႏ ၱမၸိ – ဘံုထြဋ္ဘံုဖ်ား၊ အၿမင့္စားအေက်ာ္၊ ေန၀သညာနာသညာေခၚတဲ့ အရူပဘံုသို႔လည္း

မၸိသမၸတၱာ – သမာဓိေၿမာက္၊ စ်ာန္ဘံုေပါက္၍ သကၠာယဒိ႒ိမေသ၊ ကမာၻၾကီးရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ပင္ ေနရၿငားေသာ္လည္းပဲ

ပုန       – အ၀ီစိေရာက္၊ ဒိုးယိုေပါက္၍၊ ေအာက္သို႔တုန္႔ၿပန္၊ တစ္ေခါက္တစ္ဖန္

ဒုဂၢတိ ံ – မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပူဆာထန္ၿပင္း၊ မဆန္မၿငင္းႏိုင္တဲ့ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔

အာဂစ ၦႏိ ၱ – ငါ ငါဆိုတဲ့ တရားကဆြဲငင္သၿဖင့္ ကတိုက္ကရိုက္ႏွင့္ ေဇာက္ထိုးကၽြမ္းၿပန္၊ ခ်က္ၿခင္းမၾကာ၊ သက္ဆင္း၍လာၾကရေလကုန္၏။

 

ေလာကုတၱရာကုသိုလ္ကေတာ့ အခုရတာနဲ႔ အခုေကာင္းက်ိဳးေပးပါတယ္။ ေသာတာပတၱိမဂ္ကုသိုလ္ရတာနဲ႔ ဖိုလ္ဆိုတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္းခံစားရပါတယ္။ စကၠန္႔ေတာင္ မၿခားပါဘူး။ ေသာတာပတၱိမဂ္က အပါယ္ကိုဆဲြခ်တတ္တဲ့ ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစာၦ ကို အၿမစ္ၿဖတ္ပယ္သတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ ရၿပီးသူဟာ သံသရာတေလွ်ာက္မွာ ဘယ္ေတာ့မွအပါယ္မက်ေတာ့ပါဘူး။

နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္နဲ႔ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ရသြားတဲ့ စူဠေသာတာပန္ပုထုဇဥ္ ေရာက္သြားရင္ေတာင္ အပါယ္တံခါးပိတ္သားပါၿပီ။ ဂတိၿမဲသြားၿပီးလို႔ ၀ိသုဒၶိမဂ္မွာ ဖြင့္ၿပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စူဠေသာတာပန္ပုထုဇဥ္ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

 

 

From ; မဂ္တားဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ား စာအုပ္မွ- မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s