ေလာကၾကီးၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္ရင္

ဓမၼႏွင့္ အဓမၼစစ္ပဲြ

ေလာက၌ ပုဂၢိဳလ္လည္းရွိ၏။ သတၱ၀ါလည္းရွိ၏။ စစ္ခင္းမႈလည္းရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အထူးဆိုဘြယ္ရွိ၏။ 

အမွန္အားၿဖင့္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ အလုိေတာ္အရ လူတိုင္းတြင္ အနစ္နာခံဖို႔ တာ၀န္လည္းရွိ၏။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ဖိုပလည္း တာ၀န္လည္းရွိ၏။ ထိုတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို မိမိတို႔စြမ္းႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္မွသာ ေလာက၌ ဓမၼၾကီးစုိး၍ ေလာကသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ ၿဖစ္၏။

 

ေလာက၌ မည့္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္သတၱ၀ါၿဖစ္ၿဖစ္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို တည္ၿငိမ္ေစခ်င္ၾကသည္ခ်ည္း ၿဖစ္၏။

ဘ၀တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ ေလာကတည္ၿငိမ္ဖို႔လို၏။ ေလာကတည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ ေလာကစစ္ေၿမၿပင္တြင္ ဓမၼအင္အားစုမ်ားက အဓမၼအင္အားစုမ်ားအေပၚ အႏိုင္ရဖို႔လုိ၏။ 

ေလာက၌ ဓမၼၾကိးစိုးၿခင္းဟူသည္မွာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးဌာနႏၱရ တို႔ႏွင့္လည္း ေကာင္း ဂုဏ္ပကာသနတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း မလဲၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ဓမၼအင္အားစုတြင္ ငါးပါးသီလသည္ အေၿခခံအက်ဆံုးၿဖစ္၏။

အကယ္၍ လူတို႔သည္ ငါးပါးသီလကို လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေလာကသည္လည္း တည္ၿငိမ္မည္ၿဖစ္၏။ လူတို႔၏ဘ၀မ်ားသည္လည္း တည္ၿငိမ္မည္ၿဖစ္၏။

သီလသည္ ေၿခေထာက္ႏွင့္ တူ၏။ ေၿခေထာက္ရွိမွ လိုရာအရပ္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္သီလရွိမွ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာမွသည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာထိ ေရာက္ႏိုင္သည္။  

 

ခါး၀တ္ပုဆိုး ကၽြတ္သြားပါက ေလာကတြင္ ရွက္ဘြယ္ၿဖစ္သကဲ့သို႔ ငါးပါးသီလမၿမဲပါကလည္း ေလာကတြင္ ရွက္ဘြယ္ၿဖစ္၏။

သို႔ရာတြင္ လူတို႔အေနၿဖင့္ ပုဆိုးကၽြတ္ၿခင္းကိုသာ ေလာကတြင္ ရွက္ဖြယ္အၿဖစ္ မွတ္ယူတတ္ၾကၿပီး ငါးပါးသီလ မၿမဲၿခင္းကိုမူ ေလာကတြင္ ရွက္ဖြယ္အၿဖစ္ မမွတ္ယူတတ္ၿခင္းက ပို၍ မိုက္မဲရာက်၏။ တိရစာၦန္တို႔၏အၿမင္ႏွင့္ မထူးၿခားရာလည္းက်၏။

အမွန္အားၿဖင့္ တိရစာၦန္တို႔သည္ ခါး၀တ္ပုဆိုးမရွိၿခင္းကို ရွက္စရာဟူ၍ မထင္မွတ္ၾကသလို လူမိုက္တုိ႔သည္လည္း ငါးပါးသီလ မၿမဲၿခင္းကို ရွက္စရာဟူ၍ မထင္မွတ္ၾက။

 

 

သံုးေကာင္ၿဖစ္သြားၾကသူမ်ား

အင္း၀ေခတ္က ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ေခြးမ်ားကိုအစာေကၽြးေနရင္းက ၾကီးေသာေခြက ငယ္ေသာေခြးကို အႏိုင္က်င့္ၿပီး ကိုက္ေသာအခါ တဟဲ့ဟဲ့ၿဖင့္ ေမာင္းေနရ၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခြးၾကီးမ်ားကား ဘယ္ေလာက္ပင္ေမာင္းေမာင္းမရ။ ပို၍သာ ဆိုးလာ၏။

ထိုအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စိတ္တိုသြားသၿဖင့္ ေတာင္ေ၀ွးကို ကိုင္ေၿမွာက္လိုက္ရင္း “တယ္… ဒီေခြးေတြ ရိုက္လိုက္ရ ငါပါသံုးေကာင္ၿဖစ္သြားေရာ့မယ္” ဟု ညဥ္းတြားရွာေလသည္။

ယခုလည္း ဆုတ္ကပ္ေခတ္ၾကီးတြင္ မေကာင္းေသာသူမ်ားကသာ မ်ားလာေသာအခါ အနည္းစုၿဖစ္ေသာ လူေကာင္းမ်ားက မထူးပါဘူးကြာ။ သူမ်ားမိုးခါးေရေသာက္ ကိုယ္လည္းေသာက္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္ဆိုၿပီး မေကာင္းတာကို လုပ္မိၾကသူကမ်ား၏။ ထိုသူမ်ိဳးကာ မိမိကိုယ္ကို သံုးေကာင္ၿဖစ္ေစသူမ်ားကား ၿဖစ္၏။

 

 

သီလသည္ ကိုယ္ႏွင့္ႏႈတ္ကိုသာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္၏။ စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္။ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္က ဘာ၀နာသာ ရွိသည္။

ဘာ၀နာ မရွိေသာသူသည္ အမိုးမရွိေသာ အိမ္ႏွင့္တူသည္။ အမိုးမရွိေသာ အိမ္သည္ ႏွင္း၊ မိုးေရ၊ ေနပူတို႔ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ခဏႏွင့္ပ်က္စီးရသလို ဘာ၀နာမပြားေသာသူတို႔၏ စိတ္သည္လည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာ ကိေလသာတို႔၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ညစ္ႏြမ္းပ်က္စီးရသည္။

 

လူ႔ေလာကတြင္ ဘာ၀နာတရား ရွိေသာသူသည္ အဆိုးေလာကဓံႏွင့္ ၾကံဳၾကံဳ၊ အေကာင္းေလာကဓံႏွင့္ ၾကံဳၾကံဳ မတုန္မလႈပ္၊ ဣေၿႏၵမပ်က္ဘဲ ခံႏိုင္ရည္ရွိ၏။

 

ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္မ်ားသည္ သာသနာပ၊ သာသနာတြင္း ႏွစ္ရပ္လံုးရွိ၏။

 

၀ိပႆနာဘာ၀နာကုသိုလ္ကား ဘုရားပြင့္ရာသာသနာတြင္းအခါမွသာ ရွိသည္။ ဗုဒၶသည္ သတၱ၀ါမ်ား မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရဖို႔အတြက္ ပြင့္ေပၚလာရၿခင္းၿဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ (၄၅) ၀ါကာလပတ္လံုး သစၥာေလးပါး ၀ိပႆနာတရားကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး ေဟာၾကား၏။

သို႔ေသာ္ ေဂါတမဘုရားပြင့္ေတာ္မႈရေသာ အခ်ိန္သည္ သက္တမ္းတစ္ရာသာေနရေသာ ဆုတ္ကပ္ကာလၿဖစ္သၿဖင့္ ဆိုးမိုက္သူမ်ားေပါမ်ားလွသၿဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ဘာ၀နာ ကိုပါ တဲြဖက္ေဟာေနရၿခင္း ၿဖစ္၏။

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာထိ အားမထုတ္ႏိုင္လည္း  ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ဘာ၀နာေလးေတာ့ အားထုတ္ႏိုင္ပါေစ ဟူေသာ ေစတနာပင္ၿဖစ္၏။

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s