ဒုစရိုက္ ၁၀ ပါး

ကာမ ဒုစရိုက္

၁) ပါဏာတိပါတ = သူ႔အသက္သတ္ၿခင္း၊

၂) အဒိႏၷာဒါန = သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူၿခင္း၊

၃) ကာေမသုမိစာၦစာရ =သူတစ္ပါးသားမယားကို ၿပစ္မွားၿခင္း။

 

၀စီဒုစရိုက္

၄) မုသာ၀ါဒ = လိမ္ညာေၿပာၿခင္း၊

၅) ပိသုဏ၀ါစာ = ကုန္းတိုက္စကားေၿပာၿခင္း၊

၆) ဖရူသ၀ါစာ = ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း၊

 ၇) သမၼပၸလာပ = အက်ိဳးမရွိေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း။

 

မေနာဒုစရိုက္

၈) အဘိဇၥ်ာ = သူတစ္ပါးဥစၥာကို မတရားရရန္ၾကံစည္ၿခင္း၊

၉) ဗ်ာပါဒ = သူတစ္ပါးပ်က္စီးရန္ ၾကံစည္ၿခင္း၊

၁၀) မိစာၦဒိ႒ိ = အယူမွားၿခင္း။

 

ဒုစရုိက္ ၁၀ပါးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္ သုစရိုက္ ၁၀ ပါး ၿဖစ္သြားပါတယ္။

 

ထိုဒုစရိုက္ (၁၀)ပါးကို ၿပန္ခဲြရင္ ငါးပါးသီလ ၿပန္ၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

 အညႊန္း – လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၃+၄။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s