ႏူနာသည္ႏွင့္တူေသာ ကိေလသာ

ဗုဒၶက ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားခ်င္သူေတြကို ကု႒ႏူနာသည္ႏွင့္တူတယ္တဲ့။

ကာမဂုဏ္ခံစားခ်င္တဲ့စိတ္ေပၚလာတာဟာ ႏူနာေရာဂါပိုးေတြထလာတာတဲ့။ ႏူနာေရာဂါပိုးေတြ ထလာေတာ့ လက္တိုေၿခတို႔ေတြက တအားယားလာတာေပါ့။ ခံစားခ်င္တဲ့ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ ႏူနာေရာဂါသည္ၾကီး သူ႔လက္ေၿခေတြကို မီးကင္ေပးေနတာနဲ႔ အတူတူပဲတဲ့။ ကာမဂုဏ္ခံစားလို႔ ခဏတာ ႏွစ္သိမ့္မႈရသြားခ်ိိန္ဟာ ႏူနာပိုးေတြ မီးပူေၾကာင့္ ခဏၿငိမ္းသြားလို႔ အယားေပ်ာက္သြားသလိုပဲတဲ့။

ကာမဂုဏ္ဆိုတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ခံစားလို႔ ၀သြားတယ္ဆိုတာမရွိဘူး။ ခဏၾကာေတာ့ ေနာက္ကာမဂုဏ္တစ္မ်ိဳးကို ခံစားခ်င္လို႔ ထပ္ခံစားသလို ႏူနာေရာဂါသည္ၾကီးဟာလဲ ေရာဂါပိုးေတြ ၿပန္ထလာၿပန္လို႔ ေနာက္တစ္ခါမီးထပ္ကင္ရတာနဲ႔ တူၿပန္တယ္တဲ့။

ဒီေတာ့ ပုထုဇဥ္ေတြ အဆင္းရူပါရံုကိုၾကည့္ၿပီး ကာမဂုဏ္ခံစားတယ္ဆိုတာ အႏူမီးကင္တာပဲေပါ့။ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႔အထိ ေဖါ႒ဗၺာရံုကိုေတြ႕ထိၿပီး ကာမဂုဏ္ခံစားတယ္ဆိုတာ အႏူမီးကင္တာပဲတဲ့။ အေတြးအၾကံ ဓမၼာရံုကို စိတ္ကူးယဥ္ၿပီးကာမဂုဏ္ခံစားတယ္ဆိုတာ အႏူမီးကင္တာပဲေပါ့။ ေရာဂါမေပ်ာက္မၿခင္း မီးကင္တဲ့ဒုကၡ အၿမဲရွိေနသလို အႏၶပုထုဇဥ္ေတြမွာလဲ ကာမဂုဏ္ကိုခံစားခ်င္တဲ့ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ေလာဘ (ကာမရာဂါ ႏုသယ)ကို အနာဂါမိမဂ္နဲ႔ မပယ္ရေသးသေရြ႕ ကာမဂုဏ္ခံစားရတဲ့ ဒုကၡကို ခံေနရဦးမွာပါ။

 

ဗုဒၶက ကာမဂုဏ္ကို အၿပစ္ဆယ္မ်ိဳးနဲ႔ ဥပမာၿပၿပီး ေဟာခဲ့ပါတယ္။

၁) အဂၤါရကာသူပမာ – မီးက်ီးတြင္းနဲ႔လည္း တူတယ္တဲ့။ မီးက်ီးတြင္းထဲက်ရင္ ပူေလာင္ၿပီးေသရသလို ကာမဂုဏ္အာရံုကို လြန္ကဲစြာခံစားခ်င္ေၾကာင့္ ေသသြားရပါတယ္။ (ရင္ခုန္တယ္ဆိုတာ ေလာဘမီးက ႏွလံုးကိုတိုက္လို႔ ၿဖစ္တာပါ။ ဒီထက္ ေလာဘမီးေလာင္တာမ်ားလာရင္ေတာ့ ေသတာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရင္ခုန္မိတာအခ်စ္လားဆိုတာထက္ ရင္ခုန္မိတာ ေသမလို႔ပဲ လို႔ ဆိုသင့္ပါတယ္။

၂) တိဏုကၠဴပမာ  – ေလညာသို႔ ေရွ႕ရႈယူသြားတဲ့ ၿမက္မီးရွဴးနဲ႔လည္း တူတယ္။ (ေလဆန္ကို မီးရူးကိုကိုင္သြားရင္ မီးေတြဟာ ကိုင္စြဲသူကို ၿပန္ေလာင္သလိုပါပဲ ကာမဂုဏ္အာရံုကို စြဲလန္း ေတြးပူေနမယ္ဆိုရင္ အစြဲအလမ္းကိုမေလ်ာ့မၿခင္း၊ ေသာကကို မေလ်ာ့မၿခင္း ကိုယ့္ကိုေလာင္ေနမွာပါပဲ။

၃) ယာစိတကူပမာ – ခဏတာငွားရမ္း၀တ္ဆင္တဲ့ အ၀တ္တန္ဆာနဲ႔လည္း တူတယ္။ (ငွားရမ္းထားတဲ့ဆန္တာပလာေတြကို တခဏတာပဲ ၀တ္စားႏုိင္ၿပီး ပိုင္ရွင္ကို ၿပန္ေပးရသလို ကာမဂုဏ္ငါးပါးကလည္း မိနစ္ပိုင္း နာရီပိုင္းခံစားၿပီး သူ႔ေနရာကို ၿပန္ထားရပါတယ္။

၄) သုပိနကူပမာ – အိမ္မက္နဲ႔လည္းတူတယ္။ (အိမ္မက္ထဲမွာ အစားေကာင္း၊ အေတြ႔အထိေကာင္းေတြရတယ္လို႔ မက္ေနေပမယ့္ အိပ္ရာကႏိုးေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလိုပဲ အာရံုငါးပါးကို ခံစားေနတုန္းမွာေတာ့ လူၿဖစ္ရက်ိဳးနပ္တယ္လို႔ထင္ေနရေပမယ့္ ခံစားလည္းၿပီးေရာ ကိုယ့္ဘ၀အႏွစ္သာရတစ္ခုမွ မက်န္တဲ့အၿပင္ အကုသိုလ္ေဇာေတြပဲ ထပ္ေနေတာ့တာပါပဲ။)

၅) အ႒ိကကၤလူပမာ – အသားမရွိတဲ့ အရိုးနဲ႔လည္းတူတယ္။ (ေခြးေတြဟာ အရိုးေတြကေန အသားေတြ ထြက္လာႏိုးႏိုး တကိုက္ကိုက္နဲ႔ ကိုက္ေနတာပဲ။ အရိုးကေန ဘာမွမထြက္လာပဲ သူ႔ပါးစပ္ကသြားရည္ေတြ ထြက္လာေတာ့ သူ႔သြားရည္နဲ႔ သူၿပန္ေကာင္းေနတယ္။ ပုထုဇဥ္ေတြ အာရံုငါးပါးခံစားတာလည္း အာရံုငါးပါးထဲကေန ဘာမွထြက္မလာပါဘူး။ ပုထုဇဥ္ရဲ႕သႏၱာန္ကထြက္လာတဲ့ တဏွာသြားရည္ေၾကာင့္သာ ေကာင္းတယ္လုိ႔အထင္မွားေနၾကတာပါ။ ဥပမာအားၿဖင့္ ပုထုဇဥ္နဲ႔ ရဟႏာၱတို႔ ထမင္းစားတဲ့အခါ ရသာရံုကိုခံစားတာၾကၿခင္းတူပါတယ္။ ပုထုဇဥ္က တဏွာဆိုတဲ့သြားရည္ထြက္လာေတာ့ ေကာင္းတယ္ထင္ၿပီးစြဲလမ္းေတာ့တာေပါ့။ ရဟႏၱာကေတာ့ တဏွာသြားရည္မရွိေတာ့ ဘယ္လိုမွ မၿဖစ္ေတာ့ပါဘူး။)

၆) မံသ ေပသူပမာ – လုယူရတဲ့အသားတစ္နဲ႔လည္းတူတယ္။ (က်ီးတစ္ေကာင္ဟာ သားတစ္တစ္ခုကို ရသြားၿပီးဆိုရင္ တၿခားက်ီးေတြက အသားတစ္ကိုမလႊတ္မခ်င္း ထိုဆိတ္ၾကတယ္။ သားတစ္ကိုခ်ီထားတဲ့က်ီးကလည္း ႏႈတ္ကမအားေတာ့ တၿခားက်ီးေတြကိုမခုခံႏိုင္ဘဲ ထိုးဆိတ္သမွ်ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေအာင္ခံရတယ္။ နာလြန္းမက နာတဲ့အခါက်မွ သားတစ္ကိုလႊတ္ခ်လိုက္တယ္။ ဒီသားတစ္ကို ေနာက္ထပ္ခ်ီတဲ့က်ီးကလည္း အၿခားက်ီးေတြက ဆက္ၿပီးထိုးဆိတ္ၾကၿပန္တယ္။)

၇) ရုကၡဖလူပမာ – အသီးသီးတဲ့သစ္ပင္နဲ႔လည္း တူတယ္။ (အသီးသီးတဲ့အပင္နဲ႔ အသီးမသီးတဲ့အပင္ရွိရာမွာ အသီးသီးတဲ့အပင္ကေတာ့ ခူးလညး္ခံရ၊ ခ်ိဳးတာလည္းခံရ၊ ခုတ္တာလည္းခံရ၊ ပုတ္ခ်တာလည္းခံရေတာ့ ခဏနဲ႔ေသရတယ္။ အသီးမသီးတဲ့အပင္ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ဂရုမစိုက္ဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာမရွိတဲ့ဆင္းရဲသားေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဒုကၡမေပးပါဘူး။

၈) အသိသူႏုပမာ – စင္းႏွီးတံုးနဲ႔လည္း တူတယ္။ ( ငါးေတြကိုစင္းႏွီးတံုးအေပၚမွာ ခုတ္ၿဖတ္တဲ့အခါ ေနာက္ဆံုးစင္းႏွီးတံုးဟာ ပဲ့ရြဲ႕က်န္ေနသလို ကာမဂုဏ္ခံစားတဲ့အခါမွာ ေရဂါၿဖစ္ၿပီး ဘ၀တုံး၊ ဘ၀ဆံုးသြားတဲ့လူေတြလို႔ ဥပမာေပးခဲ့ပါတယ္။)

၉) သတၱိသူလူပမာ – လွံနဲ႔လည္း တူတယ္။ ( ခၽြန္ထက္တဲ့လွံဟာ ရင္၀ကိုစူး၀င္ရင္ ေသဆံုးရသလို ကာမဂုစ္ကိုတပ္မက္တဲ့တဏွာဟာလည္း ႏွလံုးသားကို၀င္စူးရင္ ေသဆံုးရတာပါ။)

၁၀) သပၸသိရူပမာ – ေၿမြဦးေခါင္းနဲ႔လည္းတူတယ္။ (ေၿမြဦးေခါင္းကိုကိုင္မိရင္ အကိုက္ခံရၿပီး ေၿမြဆိပ္တက္ကာ ဒုကၡေရာက္ရသလို၊ ကာမဂုဏ္ေၾကာမွာနစ္ေၿမာမိရင္လည္း ကာမအဆိပ္တက္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ရတာပါပဲ။

 

 

အညႊန္း – လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမီၻရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၁ ႏွင့္ ၂ စာအုပ္၊ အရွံဴးမရွိေသာဒႆနစာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s