အပါယ္ၾသဂ ဆဲြခ်မည့္သူ

မာရ္နတ္ (၅)ပါး အေၾကာင္း ကိေလသာမာရ္အေၾကာင္းကို တင္ေပးထားေသာ္ၿငားလည္း ခုပို႔စ္ကေတာ့ အဲ့ဒီကိေလသာ (၁၀) ပါးထဲမွာ က်မတို႔ကို အပါယ္ဆဲြခ်တဲ့ ကိေလသာအေၾကာင္းကို တင္မွာေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကိေလသာ (ကိေလသ ဆိုတဲ့ ပါဠိက လာတာပါ။) ၿမန္မာလိုၿပည့္စံုေအာင္ ဘာသာၿပန္ရင္ “စိတ္ကို ပူေလာင္ေၾကာင္းတရား၊ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းတရား” လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ကိေလသအက်ဥ္း ၁၀ ပါး (အၿပား ၁၅၀၀) ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြက –

ေလာဘ – သက္ရွိၿဖစ္ေစ၊ သက္မဲ့ၿဖစ္ေစ တပ္မက္စဲြလမ္းၿခင္း၊

ေဒါသ – စိတ္ဆိုးၿခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ၿခင္း၊ အာဃာတထားၿခင္း၊

ေမာဟ – အမွန္ကို မသိၿခင္း၊ ေတြေ၀ၿခင္း၊

မာန – ငါသိ၊ ငါရွိ၊ ငါတတ္ဟု ေထာင္လႊားၿခင္း၊

ဒိ႒ိ – ငါရွိတယ္၊ သူရွိတယ္၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမရွိတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါရွိတယ္ဟု အယူမွားၿခင္း၊

၀ီစိကိစာၦ – ငါဟူသည္ အရင္ကၿဖစ္ခဲ့သလား၊ အခုလဲၿဖစ္ဆဲလား၊ ေနာင္လဲၿဖစ္ဦးမွာလားဟူ၍ မဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ၿခင္း၊

ထိန – စိတ္၏ေလးလံထိုင္းမႈိင္းၿခင္း၊ ၀ိပႆနာတရားရႈပြားလွ်င္ နာၾကားလွ်င္ ခဏႏွင့္ငိုက္ၿမည္းလာၿခင္း၊

ဥဒၶစၥ – တရား၌ အာရံုမေရာက္ဘဲ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ၿခင္း၊

အဟိရိက – အကုသိုလ္တရားကို လုပ္ရမွာ မရွက္ၿခင္း၊

အေနာတၱပၸ – အကုသိုလ္တရားကို လုပ္ရမွာ မေၾကာက္ၿခင္း။

ထိုကိေလသာ (၁၀) ပါးထဲမွာ ဘယ္ကိေလသာသည္ အေၾကာက္ဆံုးေကာင္းသည္ဟု ေမးလွ်င္

လူေတာ္ေတာ္မ်ားကေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ ေလာက္သာ ေၿဖၾကမည္ ၿဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ အပါယ္ေလးပါးကို ဆဲြခ်မည့္သူကေတာ့ ဒိ႒ိ ကိေလသာ သာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

ပရမတၳဒီပနီဋီကာ မွာ –
“သဗၺာနိစ အပါယဂါမီကမၼာနိနာမ အတၱဒိ႒ိယာ သတိယာ ဧ၀ ၀ိပစၥႏိ ၱ၊ အသတိယာနိ၀ိပစၥႏိ ၱ”

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ -” အပါယ္ေလးပါးဆဲြခ်မယ့္ အကုသိုလ္ကံေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ငါစဲြသူစဲြ ၀ိညာဥ္ေကာင္ရွိတယ္လို႔ စဲြတဲ့ အတၱဒိ႒ိရွိမွ အပါယ္ေလးပါးက်တာပါတဲ့။ အတၱဒိ႒ိ မရွိရင္ေတာ့ အပါယ္ေလးပါးမက်ပါဘူးတဲ့။”

 

ဆရာေတာ္ ဦးဇ၀န ဥပမာေပးတာကေတာ့ ဒိ႒ိကိေလသာဟာ ရထားေခါင္းတဲြနဲ႔တူၿပီး က်န္ ၉ပါးေသာကိေလသာကေတာ့ လူစီးတဲြနဲ႔တူပါတယ္တဲ့။ ေခါင္းတဲြမရွိရင္ က်န္ ၉ တဲြကလည္း ေရြ႕လ်ားလို႔မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒိ႒ိကိေလသာမရွိရင္ က်န္ ၉ပါးေသာ ကိေလသာ အပါယ္ဆဲြခ်ေပမယ့္ မက်ေတာ့ပါဘူး လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

 

ေက်ာင္းအမၾကီး ၀ိသာခါဟာ ၇ႏွစ္ သမီးအရြယ္မွာ ေသာတာပန္တည္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ပုဏၰ၀ဎုန ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ၿပဳပါတယ္။ ဒါဆိုသူ႔မွာ တပ္မက္စြဲလန္းတဲ့ ေလာဘတဏွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ တခါ သား ၁၀ ေယာက္၊ သမီး ၁၀ ေယာက္။ ထုိသားသမီးမွ ေၿမးေလးရာ။ ထိုေၿမးေလရာမွ ၿမစ္ရွစ္ေထာင္ရွိပါတယ္။

တစ္ေန႔ေတာ့ ၿမစ္ရွစ္ေထာင္တည္းက တစ္ေယာက္ေသာေၿမးေသလို႔ ငိုေၾကြးတာ။ ဒါကို ေဒါသ လို႔ အမည္တပ္ပါတယ္။ ေလာဘ ေဒါသေတြရွိေပမယ့္ ၀ိသာခါကို အပယ္ဘံုဆဲြမခ်ဘဲနဲ႔ နတ္ၿပည္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ငါစဲြ ဒိ႒ိမရွိလို႔ပါပဲ။

ဒိ႒ိ ကိေလသာမွာ ၆၂ ပါး ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားအရ ခဲြၿခားလိုက္ရင္ေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ ရုပ္နာမ္ကိုၿမဲတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ သႆတဒိ႒ိ ႏွင့္ ေသလွ်င္ၿပတ္တာပဲ ဘာမွမရွိဟု ယူဆေသာ ဥေစၦဒဒိ႒ိပါပဲ။ 

ရုပ္နာမ္ကိုၿမဲတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ သႆတဒိ႒ိ ကေန သကၠာယဒိ႒ိ နဲ႔ အတၱဒိ႒ိ တို႔ ေပါက္ဖြားလာၾကပါတယ္။

ေသလွ်င္ၿပတ္တာပဲ ဘာမွမရွိဟု ယူဆေသာ ဥေစၦဒဒိ႒ိ ကေန ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ ထိုကုသိုလ္ အကုသိုလ္သိုလ္ေတြရဲ႕အက်ိဳးကို ပယ္တဲ့ အေဟတုကဒိ႒ိ၊ အကိရိယဒိ႒ိ နဲ႔ နတၳိဒိ႒ိ တို႔ ေပၚလာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အၿဖစ္ၿမင္ရင္ ဥေစၦဒဒိ႒ိ စင္တယ္။ အပ်က္ၿမင္ရင္ သႆတဒိ႒ိ စင္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ဒိ႒ိကိေလသာ (၆၂) လံုးလံုးကို တစ္ခုခ်င္းၿဖဳတ္ရမွာလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ အားလံုးကို လိုက္ၿဖဳတ္စရာ မလုိပါဘူး။ အသီးတစ္ရာ အညွာတစ္ခု ဆိုတဲ့အတိုင္း အညွာၿဖစ္တဲ့ သကၠာယဒိ႒ိကိုၿပဳတ္ရင္ က်န္တဲ့ သကၠာယဒိ႒ိကေပါက္ပြားလာတဲ့ ၆၂ပါးေသာ ဒိ႒ိကို ၿဖဳတ္ၿပီးသားၿဖစ္သြားပါၿပီ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶက သံယုတ္ပါဠိေတာ္မွာ –

သတၱိယာ ၀ိယၾသမေ႒ာ၊
ဒယွမာေနာ၀မတၳေက။
သကၠာယဒိ႒ိပဟာနာယ၊
သေတာဘိကၡဳပရိဗၺေဇ။

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ – ရင္၀လွံစူးသူက လွံကိုၿမန္ၿမန္ႏႈတ္ထုတ္ရသလို၊ ဦးေခါင္းမီးေလာင္ေနတဲ့သူကလည္း မီးကိုၿမန္ၿမန္ၿငိမ္းသတ္ရသလို ၀ိပႆနာတရားရွိတဲ့ေယာဂီတစ္ေယာက္ဟာလည္း သကၠာယဒိ႒ိၾကီးကို ၿမန္ၿမန္ႏႈတ္ပစ္ပါလို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  သမုေစၦဒဟာန္ ၿဖင့္ ပယ္သတ္ၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

အရိယာမၿဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ တဒဂၤပဟာန္၊ ၀ိကၡမ ၻနပဟာန္တို႔ၿဖင့္ ပယ္သတ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။

ဒါန၊ သီလ။ ဘာ၀နာ မည့္သည့္ကုသုိလ္ပဲလုပ္လုပ္ ပစၥဳပၸဳန္သံသရာႏွစ္ၿဖာလံုးမွာ ငါေကာင္းစားထင္ေပၚေရးကို ဦးစားမေပးဘဲ သူတစ္ပါး (ပရဟိတ) ေကာင္းစားေရးကို ဦးစားေပးရန္ပင္ ၿဖစ္ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ရာမွာ တဏွာ၊ ေ၀ဒနာ စသည္တို႔ကို အရင္သတ္စရာမလိုပါဘူး။ သတ္လို႔လည္း မရပါဘူး။ တဏွာက အနာဂါမ္တည္သည္အထိ လိုက္ဒုကၡေပးေနတုန္းပါပဲ။

ကာမတဏွာကို အနာဂါမိမိဂ္က သတ္ၿပီး ဘ၀တဏွာကို ရဟႏာၱေရာက္မွ သတ္တာပါ။ ခႏၶာရွိသမွ် ေ၀ဒနာ ဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။

 

မိုးညွင္းဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးကလည္း –

“ဒိ႒ိမသတ္၊ တဏွာသတ္၊ မၿပတ္သံသရာ၊

တဏွာမသတ္၊ ဒိ႒ိသိတ္၊ ၿပတ္သံသရာ။” လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 

 

“အပါယ္မက်ေအာင္ တားမည့္ ကုသိုလ္ (၇)မ်ိဳး”

၁) ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးစဲြၿမဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အပါယ္မလားပါ။

၂) ငါးပါးသီလၿမဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အပါယ္မလားပါ။

၃) အာရံုဆြမ္း ေန႔ဆြမ္း ေန႔စဥ္မၿပတ္လွဴဒါန္းသူ တိုင္း အပါယ္မလားပါ။

၄) စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းသူတိုင္း အပါယ္မလားပါ။

၅) ၀ါဆိုသကၤန္းလွဴတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း အပါယ္မလားပါ။

၆) ေရတြင္းေရကန္လွဴတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း အပါယ္မလားပါ။

၇) သံဃိယေက်ာင္းေဆာင္ လွဴတဲ့ပုဂၢိဳလ္ အပါယ္မလားပါ။

 

အညြန္း – လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁ ႏွင့္ ၂စာအုပ္၊

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s