သံေယာဇဥ္ ၁၀ ပါး

ဒီ ကိေလသာ ၁၀ပါး ေၿပာရင္းနဲ႔ တခါတည္း သံေယာဇဥ္ အေၾကာင္းပါ ထည့္ေၿပာမွ ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက သံေယာဇဥ္ကို ေမတၱာထဲမွာ ထည့္ေၿပာေနၾကတာကို သတိထားမိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒီသံေယာဇဥ္ကပဲ ဒုကၡေတြကို သယ္ေဆာင္လာတာပါပဲ။ သူ႔ကို အကုသိုလ္တရားထဲမွာ ထည့္ပါတယ္။

 

သက္ရွိသတၱ၀ါေတြကို ခႏၶာ၊ အာယတန၊ ဓါတ္၊ ဒုကၡသစၥာ၊ ၀ဋ္မီးစာ၌ အခါခါေလာင္ၿမိုက္ေစေသာ ကိေလသာမီး လည္းမည္ေသာ၊ သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡေႏွာင္အိမ္မွ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ၾကိဳးလည္းမည္ေသာ အကုသိုလ္တရားဆိုး ဆယ္မ်ိဳးကား –

၁) ကာမရာဂ သံေယာဇဥ္ အာရံုငါးပါး၌ တပ္မက္စဲြလမ္းၿခင္း 

၂) ဘ၀ရာဂ သံေယာဇဥ္ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဟူေသာ ဘ၀သံုးပါးကို တပ္မက္စဲြလမ္းၿခင္း

၃) ပဋိဃ သံေယာဇဥ္  စိတ္ဆိုးၿခင္း၊ အမ်က္ေဒါသထြက္ၿခင္း

၄) မာန သံေယာဇဥ္  ေထာင္လႊားၿခင္း

၅) ဒိ႒ိ သံေယာဇဥ္  ရုပ္ နာမ္ကို သူ-ငါပဲဟု အယူအစဲြမွားၿခင္း

၆) ၀ိစိကိစာၦ သံေယာဇဥ္ ရတနာသံုးပါး ကံတရား၌ ယံုမွားသံသယၿဖစ္ၿခင္း

၇) သိလဗၺတပရာမာသ သံေယာဇဥ္ ရွစ္ပါး မဂၢင္၊ က်င့္စဥ္မပါ၊ သစၥာမၿမင္၊ အယူမစင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ၿခင္း

၈) ဣႆ သံေယာဇဥ္ မနာလိုၿခင္း

၉) မစၦရိယ သံေယာဇဥ္ ၀န္တိုေကာက္က်စ္ၿခင္း

၁၀) အ၀ိဇၨာ သံေယာဇဥ္  သစၥာေလးပါးကို အမွန္မသိၿခင္း  တို႔ ၿဖစ္ၾကေပသည္။

 

ေသာတာပတၱမိမဂ္ သည္ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ သံေယာဇဥ္ငါးပါးကို ပယ္သတ္ေပးသည္။

သကဒါဂါမိမဂ္ သည္ ရုန္႔ရင္းေသာ ၁ ႏွင့္ ၃ ကို ပယ္သတ္ေပးသည္

အနာဂမ္မဂ္သည္ သိမ့္ေမြ႕ေသာ ၁ ႏွင့္ ၃ ကို ပယ္သတ္ေပးသည္။

အရဟတၱမဂ္သည္ ၂ ၄ ၁၀ တို႔ကို ပယ္သတ္ေပးသည္။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s