ယခုေခတ္ သာသနာၿပဳၿခင္း

တစ္ခါက  မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေမြးၿမဴေနေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ အသိတစ္ေယာက္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ၿဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သူေဌးၾကီးတစ္ေယာက္ထံ ေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းၾကည့္သည္။

သူေဌးၾကီးၿပန္ေၿပာသည္က – တပည့္ေတာ္က ဒီလိုအလွဴမ်ိဳးေတြ ၀ါသနာမပါဘူး။ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ ဘုရားတည္တဲ့ သာသနာၿပဳအလုပ္ပဲလုပ္တယ္။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ဘဘုရား (ဘိုးေတာ္)ကလည္း ဘုရားတည္တဲ့ ကုသိုလ္ပဲ လုပ္ရမယ္လို႔ အမိန္႔ခ်ထားလို႔ပါ။

ထိုသူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္ေသာ္လည္း နတ္မ်ိဳးစံု၊ ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ ကို အဓိကထား ကိုးကြယ္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာအသက္ ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိုက္ၿဖစ္ေနသူဟု ဆိုထိုက္သလို ရတနာသံုးပါးကို ပယ္ထားသည့္အတြက္ သရဏံဂံုလည္း ပ်က္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားတည္ေသာ ဘုရားသည္ ေၿမၿပင္မွာတည္ေနေသာ ဘုရားမ်ားသာ ၿဖစ္ၿပီး တကယ့္အေရး တကယ္ေဘးတြင္ ဗုဒၶသာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္ၿဖစ္သည္။
 
ယခုေခတ္ သာသနာၿပဳၿခင္းသည္ ဘုရားတည္ၿခင္း ၿဖစ္ေနသည္။

ဘုရားတည္ၿခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႕အလုိေတာ္က်လား။ အမွန္တကယ္ေရာ ဘုရားတည္ၿခင္းသည္ သာသနာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏုိင္မည္ေလာကို ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အရင္ဆံုးသာသနာၿပဳၿခင္း အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

 

“သာသနာ ဆိုသည္မွာ အဆံုးအမ”

 

“မည္သူ၏ အဆံုးအမနည္း ဟုဆိုလွ်င္
 ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမပင္ ၿဖစ္၏။

         
” ဗုဒၶက မည္ကဲ့သို႔ ဆံုးမခဲ့သနည္း။
  သီလ သမာဓိ ပညာ သိကာၡသံုး မိမိသႏာၱန္မွာ ဦးစြာတည္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ ဆံုးမ၏။ ဤသည္မွာ မိမိသႏာၱန္ကို ဦးစြာ သာသနာၿပဳၿခင္း မည္၏။

 

ၿဗဟၼဏ၀ါဒသည္ အတၱဟိတကို ေရွးရႈကာ သံသရာခ်မ္းသာကို ဦးစားေပး၏။

ေထရ၀ါဒသည္ ပရဟိတကို ေရွးရႈကာ သံသရာလြန္ခ်မ္းသာကို ဦးစားေပး၏။

ဤၿခားနားခ်က္သည္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ၿခားနားခ်က္ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ၿဖစ္ေလရာ မိမိ၏ ပစၥဳပၸဳန္၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ရည္စူးၿပီး ဘုရားကိုပဲတည္တည္ ေက်ာင္းကိုပဲေဆာက္ေဆာက္ ထိုသို႔ ဘုရားတည္ၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာက္ၿခင္းသည္ ၿဗဟၼဏ၀ါဒ အရသာၿဖစ္သည္။

ဒါနကိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ သီလကိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘာ၀နာကိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၿပဳလုပ္ရာ၌ အတၱဟိတကို ၿငမ္းအၿဖစ္ခံယူၿပီး ပရဟိတကို ထီးအၿဖစ္ခံယူရ၏

အတၱဟိတသက္သက္လည္း အစြန္းေရာက္အက်င့္ပင္ၿဖစ္၏။ ပရဟိတသက္သက္လည္း အစြန္းေရာက္အက်င့္ပင္ၿဖစ္၏။ 

အတၱဟိတလည္းပါမွ ပရဟိတလည္းပါမွ မဇၥ်ိမပဋိပဒါက်ေသာ အက်င့္ၿဖစ္ေလ၏။ ထိုမွသာလွ်င္ ေထရ၀ါဒ အစစ္အမွန္ၿဖစ္၏။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားတည္ၿခင္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ေၿမၿပင္မွာတည္ၿခင္း ႏွင့္ လူမ်ား၏ ႏွလံုးသား၌တည္ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္သည္။

 

ေၿမၿပင္မွာတည္ၿခင္း

ေၿမၿပင္မွာ တည္ေသာ ဘုရားမ်ားသည္ သဘာ၀ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည္သာၿဖစ္၏။ တကယ့္အေရး တကယ့္ေဘးႏွင့္ ၾကံဳရေသာအခါ ေၿမၿပင္မွာ တည္ထားေသာ ဘုရားေစတီမ်ားသည္ သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။

ထိုအခ်က္ကို ဗုဒၶဘာသာကြယ္ေပ်ာက္သြားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရုပ္ပြားေစတီမ်ားက သက္ေသၿပလ်က္ရွိ၏။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ တစ္ခ်န္က ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားခဲ့ေသာ အင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေပေလးရာပတ္လည္မွ်ၾကီးမားေသာ ေဗာေဓာဗုဓု အမည္ရွိ ေက်ာက္ေစတီေတာ္ၾကီး ရွိေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မရွိေတာ့ေပ။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဘာမီယန္ၿမိဳ႕တြင္ ေပတစ္ရာေက်ာ္ ၿမင့္မားေသာ ေက်ာက္ဆင္းတုရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးမ်ားရွိေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ကား မရွိေတာ့ေပ။
 
အမွန္အားၿဖင့္ ဘုရားတည္ၿခင္းကို သာသနာၿပဳၿခင္း ဟု မေခၚႏိုင္ေပ။ ဒါနၿပဳၿခင္းဟုသာ ေခၚဆိုႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကား ဘုရားတည္ေသာ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ ႏွင့္ ေတာထြက္ရဟန္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ သာသနာၿပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ထင္ၿမင္ေနၾက၏။ ထင္ရၿခင္း၏အေၾကာင္းမွာ ဘုရားတည္ေသာသူမ်ားက သာသနာၿပဳ ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ၾကီးက်ယ္စြာ ေထာင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္၏။

 

အေတြးအေခၚ ဉာဏ္ပညာၾကီးမားေသာ သူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးအမွားကိုၾကည့္ၿပိး သခၤန္းစာ ယူတတ္ၾက၏။

အေတြးအေခၚ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးသူသည္ သူတစ္ပါးအမွားကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ္မမွားေအာင္ သခၤန္းစာ မယူတတ္ၾက။ ကိုယ္တိုင္မွားမွ သခၤန္းစာယူတတ္ၾကသည္။

အေတြးအေခၚ ဉာဏ္ပညာအနည္းဆံုးသူမ်ားကား ကိုယ္ကိုယ္တုိင္မွားတာကိုပင္ သခၤန္းစာ မယူတတ္ၾက။
 

 

လူမ်ား၏ ႏွလံုးသား၌တည္ၿခင္း

မိမိသႏာၱန္တြင္ သာသနာသံုးရပ္တည္ၿပီးလွ်င္ သူတစ္ပါး သႏာၱန္တြင္ သာသနာသံုးရပ္တည္ေအာင္ စာသင္တိုက္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စာေပမ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးၿခင္း၊ ရိပ္သာမ်ားတည္ေထာင္ေပး၍ တရားဓမၼမ်ား ေဟာေၿပာၿပသၿခင္းမ်ားသည္ သူတစ္ပါး သႏာၱန္၌ သာသနာၿပဳၿခင္းပင္ ၿဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္သာသနာၿပဳေနသူမ်ားသည္ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၊ တရားၿပဆရာေတာ္မ်ားပင္ ၿဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔ သာသနာၿပဳၿခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ေသခ်ာမသိၿခင္းေၾကာင့္ ၿပည္နယ္ၿမိဳ႔နယ္ရြာရွိ ဒကာ ဒကာမမ်ားသည္ ဘုရားတည္ေသာ ဘုန္းၾကီးမ်ားကိုသာ အဓိကထားလွဴၾကီၿပီး စာသင္တိုက္ႏွင့္ တရားၿပဆရာေတာ္မ်ားကို ပစ္ထားၾကေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕နယ္၌ စာသင္တိုက္မ်ားႏွင့္ တရားၿပစခန္းမ်ား ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေလၿပီ။
 

 
ဘာသာၿခားလူငယ္တစ္ေယာက္က ခုလို  သူ၏ ထင္ၿမင္ခ်က္ကို ေၿပာခဲ့ပါတယ္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာ၏ သာသနာၿပဳနည္းသည္ ဗ်ိဳင္းႏွင့္တူတယ္။ ဗိ်ဳင္းဟာ ေရေပၚ ေပၚလာတဲ့ငါးကိုသာ ဖမ္းစားၿပီး ေရေအာက္ထဲက ငါးကိုမဖမ္းဘူး။ ထို႔အတူ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းအမ်ားစုကလည္း ၿမိဳ႕ေပၚ ရြာေပၚကေတြ႕သမွ် လူေလာက္ကိုပဲ ေဟာေၿပာၿပၿပီး သာသနာၿပဳတယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ ေတာရြာေတြထိလိုက္ၿပီး သာသနာမၿပဳၾကဘူး။

အၿခားဘာသာၿခားေတြကေတာ့ ဒင္က်ီးငွက္ႏွင့္တူတယ္။ ဒင္က်ီးငွက္ဟာ ေရေပၚ ေပၚလာတဲ့ငါးကိုလည္း ဖမ္းစားၿပီး ေရေအာက္ထဲက ငါးကိုလည္း ဖမ္းစားတယ္။ ထို႔အတူ ဗုဒၶဘာသာမွတပါး တၿခားေသာဘာသာၿခားဆရာေတြဟာ ၿမိဳ႕ေပၚ ရြာေပၚအထိ သူတို႔ရဲ႕သာသနာၿပဳတယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ ေတာရြာေတြမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕သာသနာကို ၿဖန္႔တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္တဲ့အရပ္ေတြမ်ာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာၿပဳေတြမေရာက္တဲ့အတြက္ ဘာသာၿခားေတြ မ်ားေနတာလို႔ ေၿပာပါတယ္ ဘုရား။
 
 

ရုပ္ပြားေတြတိုး ကေလးေတြေလွ်ာ့

ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို စက္ရံုမွ ထုတ္သလို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုထုလုပ္ၾကေသာအခါ တန္ဘိုးနည္းသြား၏။ ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ားကို ဘာသာၿခားသူေ႒းမ်ားက သူတို႔ဘာသာအတြက္ အင္းစိန္တို႔ လွိဳင္သာယာတို႔တြင္ ၿခံက်ယ္ၾကီးမ်ား၀ယ္ၿပီး ကား၀ပ္ေရွာ့ရံုၾကီးမ်ား၊ ကားေဘာဒီရံုမ်ားတည္ၿပီး ထမင္းလည္းေကၽြး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္ ပညာလည္းသင္ေပး၊ လစာလည္းေပးေသာေၾကာင္း ဆင္းရဲေသာ ဗုဒၶဘာသာကေလးရာေပါင္းမ်ားစြာ ေရာက္လာၾကၿပီး ဘာသာၿခားထဲ ေရာက္သြားၾက၏။

တစ္ေထာင္ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား တိုးတိုးလာသေလာက္ ဗုဒၶဘာသာကေလးမ်ား ေလ်ာ့ေလ်ာ့သြားသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းရွင္လူတိုင္း အထူးသတိၿပဳသင့္လွ၏။

 

တၿခားဘာသာမွ ဗုဒၶဘသာသာသို႔ ေၿပာင္း၀င္လာၿခင္းသည္ အၿခားဘာသာထက္ ဗုဒၶဘာသာက ၿမတ္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္၏။

ဗုဒၶဘာသာမွ အၿခားဘာသာေၿပာင္း၀င္သြားၿခင္းကား အၿခားဘာသာက ဗုဒၶဘာသာထက္ ၿမတ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ (ငတ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ) ေၾကာင့္ ၿဖစ္၏။

 

အမရပူရၿမိဳ႕၊ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးဆိုလွ်င္ တန္ေဆာင္းတစ္ခုတြင္ သပၸါယ္ေသာ ရုပ္ပြားတစ္ဆူသာ ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုတြင္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူသာ ထားသင့္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ပင့္ထားလွ်င္ သက္ေတာ္ထင္ရွားဘုရားရွင္ေရွ႕တြင္ ေနသလို ေနႏိုင္မွေကာင္သည္။ မေနႏိုင္လွ်င္ ပင့္မထားသင့္ ဟု ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

ယခုေခတ္တြင္ ဘုရားတည္ေယာင္ၿပၿပီး ဂဏန္းေပးေသာ ဘုန္းၾကီးမ်ား တြင္က်ယ္ေန၏။ ထိုဘုန္းၾကီးမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ဒကာ၊ ဒကာမအမ်ားစုက ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္လာေသာ ဘယပဗၺဇိတ ေတာထြက္မ်ား၊ ေထာင္ထြက္မ်ား၊ အရက္သမားမ်ား၊ ရေသ့ေယာင္မ်ား၊ ဘိုးေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားတည္မည္ဟုဆိုကာ အုတ္ၿမစ္ေလာက္စီၿပၿပီး ဂဏန္းေပးကာ မသိနားမလည္သူ၊ ဘာသာေရးကို အေရာင္းအ၀ယ္လို အေဘာထားသူ ဒကာ၊ ဒကာမတို႔ထံမွ ရသမွ် ေငြညွစ္ေတာ့သည္။

သာသနာကြယ္ၿခင္းအဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္လည္း ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္၏။

 

 
 အညႊန္း – ၿမန္မာတို႔၏အသက္ စာအုပ္၊ ဗုဒၵေဟာၾကား ၾကီးပြားေၾကာင္းတရားစာအုပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ, ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s