ကိေလသာအဆင့္ (၃)ဆင့္

ကိေလသာအဆင့္ ၃ ဆင့္ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ႏႈတ္နဲ႔လြန္က်ဴးၿခင္း ကိေလသာကို ၀ီတကၠမအဆင့္ လို႔ ေခၚပါတယ္။

စိတ္ထဲမွာ ထၾကြေသာင္းက်န္းလာၿခင္းဆိုတဲ့ ပရိယု႒ာနအဆင့္ ႏွင့္

အေၾကာင္းတုိက္ဆိုင္မွေပၚလာၿပီး မတိုက္ဆိုရင္ရင္ေပၚမလာဘဲ စိတ္သႏာၱန္မွာ အစဥ္ကိန္းေနတဲ့ အႏုသယအဆင့္ ရွိပါတယ္။

၀ီတကၠမအဆင့္ အၾကမ္းစားကိုေတာ့ သီလနဲ႔ သတ္လို႔ရပါတယ္။

ပရိယု႒ာနအဆင့္ အလတ္စားကိုေတာ့ သမထနဲ႔ သတ္လို႔ရပါတယ္။

အႏုသယအဆင့္ အႏုစားကိုေတာ့ ၀ိပႆနာ၊ မဂ္ပညာနဲ႔သာ သတ္လို႔ရပါတယ္။

 

အႏုသယအမည္ရတာ ကိေလသာဆယ္ပါးမွ ၇ပါး

၁) ကာမရာဂါ ႏုသယ = အာရံုငါးပါးကို တပ္မက္ေသာ ေလာဘ

) ရာဂါ ႏုသယ = ၿဗဟၼာဘ၀ကို တပ္မက္ေသာ ေလာဘ

၃) ပဋိဃါ ႏုသယ = ၿပစ္မွားဖ်က္ဆီးေသာ ေဒါသ

၄) မာနာ ႏုသယ = ေထာင္လႊားတက္ၾကြေသာ မာန

၅) ဒိ႒ာ ႏုသယ = ငါရွိသည္ဟု အယူမွားၿခင္း ဒိ႒ိ

၆) ၀ိစိကိစာၦ ႏုသယ = ငါသည္ အရင္တုန္းက ၿဖစ္ခဲ့သလား၊ အခုၿဖစ္ဆဲလား၊ ေနာင္ၿဖစ္ဦးမွာလားဟု ယံုမွားၿခင္း ၀ိစိကိစာၦ

၇) အ၀ိဇၹာ ႏုသယ = အသိမွားၿခင္း ေမာဟတိုပဲ။

 

ေသာတပတၱိမဂ္က ဒိ႒ာႏုသယ နဲ႔ ၀ိစိကိစာၦႏုသယ ကိုပယ္သတ္တယ္

သကဒါဂါမိမဂ္က ကာမရာဂါႏုသယနဲ႔ ပဋိဃာႏုသယ အၾကမ္းစားေတြကို ပယ္သတ္တယ္။

အနာဂါမိမဂ္က အဲ့ဒီႏွစ္ပါးကို အၿမစ္ၿပတ္ပယ္သတ္တယ္။

အရဟတၱမဂ္က က်န္တဲ့ အႏုသယ အကုန္ပယ္သတ္တယ္

 

ေသာတပန္တည္ၿပီးရင္ ကာမဘံုမွာ အမ်ားဆံုး ၇ ဘ၀ပဲ ေနရေတာ့တယ္။

သကဒါဂါမိမဂ္က ကာမဘံုမွာ ႏွစ္ဘ၀ကေန ေၿခာက္ဘ၀အထိ ေနခ်င္တဲ့ တဏွာကိုပါ ၿဖစ္ပစ္လိုက္တယ္။

သကဒါဂါမ္ၿဖစ္သြားရင္ ကာမဘံု တစ္ၾကိမ္ပဲလာေတာ့တယ္

အနာဂါမိမဂ္က ကာမဘံု တစ္ၾကိမ္ၿပန္လာခ်င္ေသးတဲ့ တဏွာကိုပါ ၿဖတ္ပစ္လိုက္တယ္။

အနာဂမ္ရၿပီးရင္ ကာမဂုဏ္မွန္သမွ်ကိုလည္း လံုး၀မခံစားေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အနာဂါမ္မွာ ၿဗဟၼဘံုမွာ ၿဖစ္ခ်င္ေသးတဲ့ တဏွာ က်န္ေနေသးတယ္။

အဲ့ဒီ တဏွာကို အရဟတၱမဂ္က ပယ္သတ္လိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟႏာၱမ်ားဟာ ၃၁ဘံုက လြတ္ရာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ၾကတာေပါ့။
 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s