သာသနာႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္

ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ၿဗဟၼဏ၀ါဒ ခဲြၿခားနည္း

 ကိေလသာကုန္ခမ္းေရး၊ နည္းပါးေရးနဲ႔ ဆိုင္ရင္ ဗုဒၶ၀ါဒ။

ကိေလသာကုန္ခမ္းေရး၊ နည္းပါးေရးနဲ႔ မဆိုင္ရင္  ၿဗဟၼဏ၀ါဒ။
 
 
      ပုဂံၿပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးေသာ ပုပၸါးေစာရဟန္းသည္ အရည္းၾကီးလူထြက္ၿဖစ္၍ ေဗဒင္ႏွင့္ ေမွာ္ပညာကို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသလို နတ္ႏွင့္ နဂါးကိုလည္း ကိုးကြယ္သည္။ သူ႔လက္ထက္မွစ၍ ေဗဒင္ႏွင္ေမွာ္ပညာ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္၍ နတ္ႏွင့္ နဂါးကိုးကြယ္မႈမွာလည္း ယခုထက္တိုင္ တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။

     စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း၏ သူ႔အၿမင္အေတြးစာအုပ္တြင္ နဂါးကိုးကြယ္မႈသည္ ပုပၸါးဘက္တြင္ အၾကီးအက်ယ္ၿဖစ္ေနသၿဖင့္ ေႏွာင္းေခတ္ဘုရင္မ်ားက တိရစာၦန္နဂါးကိုးကြယ္တာႏွင့္စာလွ်င္ လူကၿဖစ္ေသာ နတ္စိမ္းကိုးကြယ္တာက ေတာ္ေသးသည္ဟု ယူဆကာ ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္ ေမာင္ႏွမအေၾကာင္းထိုးဇာတ္စတ္ခုေရးၿပီး ရုပ္တုႏွင့္တကြ ေဖာင္ၿဖင့္ေမွ်ာလိုက္ရာမွ အစၿပဳ၍ နဂါးကိုးကြယ္မႈအစား နတ္ကိုးကြယ္မႈ ၀င္ေရာက္လာပါေတာ့သည္။

      အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေသာ နဂါးကိုးကြယ္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အၿမစ္ၿပတ္ၿခင္းမရွိေခ်။ အထက္ၿမန္မာၿပည္ရွိ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားသည္ ရွင္ၿပဳသည့္အခါ နဂါးကိုရွင္ေလာင္းၿပသည္ဟုဆိုတာ ရြာအေနာက္ဘက္တံခါးသို႔ သြားေလ့သြားထရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရၿခင္း၊ ခရီးသြား အိမ္ေၿပာင္းအေရြ႕လုပ္သည့္အခါ နဂါးခံတြင္းမ၀င္မိရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ၾကၿခင္းပင္ ၿဖစ္၏။
            

       နဂါးကိုးကြယ္သူတို႔၏ အယူအဆအရ နဂါးသည္ တစ္ေနရာ၌ သံုးလေနၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသုိ႔ လက္ယာရစ္လွည့္ေနသည္။ နဂါးေခါင္းသည္ တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ကဆုန္သံုးလတို႔၌ အေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္ေနသည္။ နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ သံုးလတို႔၌ ေၿမာက္ဘက္သို႔ လွည့္ေနသည္။ နတ္ေတာ္၊ ၿပာသုိ၊ တပို႔တဲြ သံုးလတို႔၌ ေတာင္ဘက္သို႔ ေခါင္းလွည့္ေနသည္။
       တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ နဂါးခံတြင္းသို႔ ၀င္သြားပါက ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ နဂါးအေၾကးခြံကို လွန္သြားပါက ကံဆိုးမိုးေမွာင္ႏွင့္ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ နဂါး၏၀မ္းကိုေဖာက္၍ သြားမွသာလွ်င္ ကံဆိုးမွလြတ္ၿပီး ခ်မး္သာသုခႏွင့္ ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ဥပမာ- နဂါးေခါင္းအေရွ႕ဘက္သုိ႔လွည့္ေနေသာ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလတို႔၌ အေရွ႕မွအေနာက္သို႔သြားၿခင္းႏွင့္ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔သြားၿခင္းကို ေရွာင္ရမည္။ ေတာင္မွ ေၿမာက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္မွေၿမာက္သို႔လညး္ေကာငး္ သြားၿခင္းကိုကား ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးသည္ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံ ဖန္တီးမေပးဘဲ ကိတ္ၿဂိဳဟ္မွတစ္ပါး ၿဂိဳဟ္ၾကီးရွစ္လံုးက ဖန္တီးေပးသည္ဟူေသာ ေဗဒင္၊ နကၡတ္အယူအဆသည္လည္း ဗုဒၶနဲ႔အလြန္ဆန္႔က်င္လွပါ၏။

ဤသည္ကုိ “ကခ်င္ၿပည္နယ္၊ နမၼားၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရာမေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဉာဏက တရားစစ္တမ္းေဆြးေႏြးခန္းစာအုပ္” တြင္- 

    “ဘုရားေဟာထက္ ေဗဒင္ကိုယံုသူေတြ၊ နမႏၱာက်မ္းကိုယံုသူေတြက မ်ားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါထုတ္တဲ့သၾကၤန္စာမွာ ၿဗဟၼာမင္းၾကီးရဲ႕ဦးေခါင္းၿပတ္ၾကီးကို နတ္သမီးမ်ားတစ္ေယာက္လက္ တစ္ေယာက္ကမ္းေနတာၿမင္တယ္မဟုတ္လား။ ၿမတ္စြာဘုရားက နတ္ၿဗဟၼာတို႔၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ကမၼဇရုပ္ေတြခ်ည္းမို႔ ေသလွ်င္မီးေတာက္သဖြယ္ေပ်ာက္ကြယ္တတ္တာလို႔ေဟာတယ္။ ေဗဒင္က ယခုထိေခါင္းၿပတ္ၾကီး မပုပ္ေသးဘူး။ ၿမန္မာၿပည္က ယံုၾကည္လက္ခံသမွ် ပုပ္မွာမဟုတ္ဘူးကဲြ႕။”

  ” ေဗဒင္က ရက္ရာဇာနဲ႔ ၿပႆဒါးကို ပဓာနထားသကဲြ႔။

 ၿမတ္စြာဘုရားက ကုသုိလ္နဲ႔ အကုသုိလ္ကို ပဓာနထားသကဲြ႔။

ေဗဒင္က မဟာဘုတ္ေလးပါးကို ပဓာနထား၍ ထူသကဲြ႔။

 ၿမတ္စြာဘုရားက သမၼတိၱေလးပါးကို အဓိကထား၍ ထူသကဲြ႔။

 

ၿမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္တာကိုယံုလွ်င္ ဘုရားတရားကို မယံုရာက်တာေပါ့။

ၿမတ္စြာဘုရားေဟာတာ “သေဗၺကမၼသကာသတၱာ၊ ကမၼံသေတၱ၀ိဘဇၨ” … ကဲ ဘယ္မွာလည္းကဲြ႕။

နဂါးခံတြင္းက်ရင္ ပ်က္စီးတတ္တယ္လို႔လည္းမပါ။

မသာကို စံခ်ရင္ တစ္ေလာင္းႏွင့္ကိစၥမၿပီးတတ္ဘူးလို႔လည္းမပါ။

အိမ္တိုင္ထူတာ နကၡတ္မေကာင္းရင္ ပ်က္စိးတတ္တယ္လို႔လည္းမပါ။

မဂၤလာေဆာင္တာရက္မေရြးမိလို႔ ပ်က္စီးရတယ္လို႔လည္း မပါ။

ဓမၼေသာက အင္း၀ရာဇာက်လို႔ ပ်က္စီးတာလည္းမပါ။

သားဦးစေနမီးလိုေမႊဆိုတာလည္း မပါ။”

        “တနဂၤေႏြ၊ တနလာၤ၊ အဂၤါဆိုတာေတြဟာ ပညတ္သေကၤတေတြပဲ။ လူကို ေကာင္းေအာင္ ဆိုးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကုသုိလ္ကံကသာ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္၍ အကုသုိလ္ကံကသာ မေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ အကုသိုလ္ကံဆိုလွ်င္ ေၿမြဆိုးကင္းဆိုးကဲ့သို႔ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ကုသုိလ္ကံကို ဣစာၦသယပတၱၿမားကဲ့သို႔ သေဘာထားကာ အားကိုးၾကမွ ဓမၼံသရဏံ ဂစာၦမိမွာ မဟုတ္ဘူးလား။”

အဘိဓမဇမဟာရ႒ဂုရု စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကလည္း –

   “တစ္ခါတေလ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကံတရားဟာ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ လူူေတြတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူေအာင္ စီမံထားတယ္။ တူတဲ့ေနရာတူေပမယ့္ မတူတဲ့ေနရာေတြက အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က “ကမၼံ သေတၱ ၀ိဘဇၨ” လို႔ ေဟာေတာ္မူတာပဲ။

မိမိကိုယ္ကို မေကာင္းေအာင္လုပ္တာ ဘယ္သူလဲ။

မိမိအလုပ္ကိစၥ မိမိကံပဲ။

ေဘးရန္အႏၱရာယ္ေတြၿဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူလုပ္သလဲ။

မိမိကံက လုပ္တာပဲ။

ဥပမာ – ဧရာ၀တီၿမစ္ၾကီးရွိတယ္။ ဒီၿမစ္ၾကီးက ကုန္းေပၚေနတဲ့သူကို ေရနစ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿမစ္ထဲဆင္းတဲ့သူကိုသာ ေရနစ္ေစႏိုင္တယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ေတြရွိေပမယ့္လည္း အလုပ္ေကာင္းလုပ္သူ၊ ကံေကာင္းရွိသူ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကံေကာင္းမရွိေသာသူဟာ ေဘးရန္ၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးကို ၿဖစ္ေစတတ္တဲ့ မိမိကံညံ့၊ ကံယုတ္မ်ားကိုသာ ေၾကာက္စရာလိုတယ္။ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ေတြ ေၾကာက္စရာ မလိုပါဘူး။

ၿဂိဳဟ္ၾကီးရွစ္လံုး ပူးပူး မပူးပူး ဇာတိ(ေမြးဖားၿခင္း)၊ ဇရာ(အိုၿခင္း)၊ မရဏ(ေသၿခင္း) စတဲ့ ေဘးရန္ေတြ သတၱ၀ါတိုင္း ေတြ႔ေနၾကရတယ္။ သံသရာက်င္လည္ခိုက္မွာ မေကာင္းမႈကံပါလိုလို႔ ကပ္ၾကီးသံုးပါးေတြ႔ၾကရာ သံသရာဒုကၡခံၾကရတယ္။

ေဘးရန္ေတြက မိမိမွာၿဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးေတြ ၿဖစ္ေနၾကရတာ။ အတိတ္နိမတ္ဆိုကေတာ့ တခါတရံေတာ့ ရွိတတ္ပါရဲ႕။ ငရဲၾကီးရွစ္ထပ္ရွိေနေပမယ့္ ငရဲၾကီးရွစ္ထပ္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ လာမေခၚပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့စိတ္ကသာ ငရဲၾကီးရွစ္ထပ္ရွိရာကို ေခၚသြားႏိုင္တယ္။

ဗုဒၶလက္ထက္က – သာ၀တၳိၿပည္၌ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ဇနပုဒ္၌ေနေသာ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ားက မိမိတို႔သားအတြက္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း၍ မဂၤလာရက္သတ္မွတ္ကာ ေနရပ္သို႔ ၿပန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေနရပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မိမိတို႔ဆရာ အာဇီ၀က ကို သတ္မွတ္ထားေသာ မဂၤလာေန႔ရက္သည္ နကၡတ္ေကာင္း- မေကာင္း ေမးၿမန္းေလသည္။ ထိုအခါ အာဇီ၀က အစက မေမးဘဲ သူတို႔စိတ္ၾကိဳက္ရက္သတ္မွတ္ၿပီးမွ ငါ့ကိုလာေမးၾကတယ္ဟု အမ်က္ေဒါသၾကီးၿပီး မဂၤလာပဲြပ်က္ေစရန္အၾကံႏွင့္ ၎ေန႔လက္ထပ္မဂၤလာပဲြၿပဳလုပ္လွ်င္ ၾကီးစြာေသာပ်က္စီးၿခင္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳမည္ဟု ေဟာၾကားလိုက္ေလသည္။ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္မရွိေသာအမ်ိဳးတို႔သည္ ဆရာၿဖစ္သူအာဇီ၀က၏ စကားကိုယံုကာ မဂၤလာေဆာင္မည့္ရက္တြင္ မသြားဘဲေနၾကေလသည္။ သာ၀တၳိၿပည္မွ သတုိ႔သမီးမိဘမ်ားကလည္း မဂၤလာအခမ္းအနားၿပင္ဆင္ၿပီးမွ သတုိ႔သားဘက္မွ မလာေသာအခါ မဂၤလာပဲြကိုအပ်က္မခံဘဲ တၿခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ေနာက္ရက္မွ သတုိ႔သားမိဘမ်ားသြားၾကေသာအခါ အမ်ိဳးၿမတ္၍တင့္တယ္လွပေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုမရေတာ့ဘဲ သာ၀တၳိၿမိဳးသာမ်ားႏွင့္ရန္ၿဖစ္ကာ လာလမ္းတိုင္း ၿပန္လာၾကေလေတာ့သည္။ ထိုသည္ကုိ ရဟန္းမ်ားစုေ၀း၍ ေၿပာေနၾကစဥ္ ၿမတ္စြာဘုရားၾကြေတာ္မူလာၿပီး ဤအာဇီ၀သည္ ယခုမွသာ ထိုအမ်ိဳးတို႔၏မဂၤလာကိုဖ်က္ဆီးသည္မဟုတ္ ယခုဘ၀င္ကလည္း ဖ်က္စီးဖူးေလသည္ဟု အတိတ္ကို ေဟာေတာ္မူပါသည္။ လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုက ယခုသတို႔သားမိဘမ်ားႏွင့္အာဇီ၀တို႔သည္ ဗာရဏသီၿပည္မွာ ၿဖစ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ယခုနည္းအတိုင္း မဂၤလာပဲြဖ်က္ေစရန္အၾကံႏွင့္ နကၡတ္မေကာင္း ဖ်က္ဆီးတတ္သည္ဟု ေဟာၾကားလုိက္ေလသည္။ သတုိ႔သားတို႔သည္ မဂၤလာသတ္မွတ္ရက္ၿပီးမွ သြားေသာအခါ သတို႔သမီးမိဘမ်ားႏွင့္ သတို႔သားမိဘမ်ားခိုက္ရန္စကားမ်ားသည္ကို ေတြ႔ၿမင္ရေသာ ဘုရားေလာင္းပညာရွိက –

“နကၡတၱံ ပဋိမာေနႏံၱ ၊ အေထၳာဗာလံ ဥပစၥဂါ၊

အေတၱာ အတၳႆနကၡတံၳ၊ ကိံကရိႆႏိၱ တာရကာ။”

“နကၡေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာလူမိုက္ကို ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားက လြန္ေၿမာက္၍ သြားၾကသည္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ကို စလုပ္ေသာေန႔သည္ပင္ ေကာင္းေသာနကၡတ္ၿဖစ္၏။ ေကာင္းကင္မွာသြားေနေသာ နကၡတ္မ်ားသည္ အဘယ္အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။”

လႈိင္ၿမိဳ႔နယ္ စာခ်ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးအား ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္က ခႏၶာပ်က္ကိန္းရွိသည္ဟု ေဟာခဲ့ေသာ္လည္း မက်န္းမမာ ေရာဂါဆိုးေဘးမေတြ႔ခဲ့သည့္အၿပင္ စာခ်ဘုန္းၾကီးမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ ဤသည္မွာ အသက္ဂါထာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ၎မွာ –

“ဓနာ ပုညာ မိလာေဘန

ကာလံခိယ်တိ ပ႑ိေတာ၊

ကီဠေနနစ ဒုေမၼ ေဓာ၊

နိဒၵါယ ကလေဟန၀ါ။”

ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းဟာ ဥစၥာ၊ ကုသုိလ္၊ ပညာဗဟုသုတ တစ္ခုခုကို ရၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစတယ္။

ပညာမဲ့လူမိုက္ကေတာ့ ၿမဴးတူးေပ်ာ္ပါးကစားၿခင္း၊ အိပ္ၿခင္း၊ ၿငင္းခုန္ခိုက္ရန္စကားမ်ားၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္ကာလကို ကုန္လြန္ေစတယ္။

အခ်ိန္ကာလကေန ဥစၥာ၊  ပညာဗဟုသုတကို ရေအာင္လုပ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ကုသုိလ္တရားကိုေရာ ဘယ္လိုရေအာင္ ယူရမလဲလို႔ ေမးစရာရွိေသးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားေသာအားၿဖင့္ ဒါနႏွင့္ သီလကိုသာ သတိထားမိၿပီး ဘာ၀နာကို သတိမထားမိၾကဘူး။ တကယ္က်ေတာ့ ဘာ၀နာကုသိုလ္ဟာ ဒါန၊ သီလကုသုိလ္ထက္သာတယ္။

“သြားရင္းလာရင္း၊ ခ်က္ရင္းၿပဳတ္ရင္းႏွင့္ လူ နတ္ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာပါေစလို႔ ပြားမ်ားလိုက္တာနဲ႔ ေမတၱာဘာ၀နာကုသိုလ္ ၿဖစ္တာပဲ။”

“အရဟံ – လူ နတ္ ၿဗဟၼာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏ ပူေဇာအထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏ လို႔ အာရံုၿပဳလိုက္တာနဲ႔ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားၿပီးသား ၿဖစ္သြားတာပဲ။ “

“ကံ” ဆိုတာ ေကာင္းေအာင္လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ လုပ္တာဟာ ကံေကာင္းေအာင္ လုပ္တာပဲ။

“မေကာင္းက်ိဳး ေပးမရေအာင္ အေကာင္းဆံုးယၾတာေတြ ေခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း  ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။”

“ကုသုိလ္ကံသစ္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသမွ် အကုသုိလ္ကံဆိုးမ်ား ေခါင္းေထာင္မလာႏိုင္ဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အကုသိုလ္ကံမ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားရန္အတြက္ ကုသုိလ္ကံမ်ားကိုမေမ့မေလ်ာ့ဖို႔အေရးၾကီးလွပါတယ္။

 

ေဗဒင္ဆရာ၊ လကၡဏာဆရာ၊ နကၡတ္ဆရာ အေဟာမွားၿခင္း အေၾကာင္း ႏွစ္ခု –

၁) သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပုထုဇဥ္ပီပီ အတြက္အခ်က္မွားၿပီး အေဟာမွားတာ။

၂) အေဟာခံရသူက ေကာင္းတဲ့ကံသစ္ေတြ အၿမဲမၿပတ္ၿပဳလုပ္ေနလို႔ ေဟာၾကားခ်က္ မွားသြားရၿခင္း။

 

ေဗဒင္၊ နကၡတ္၊ အတိတ္နိမိတ္၊ တေဘာင္ စသည္ကို ေကာတုဟလမဂၤလာ ဟုေခၚသည္။ ထိုေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္ၿခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို အညံ့ဆံုး၊ အညစ္ဆံုးဥပါသကာထဲ ဆဲြခ်လိုက္ၿခင္းႏွင့္ တူေပသည္။

ဗုဒၶက  အဂၤုတၱရနိကာယ္ ပဥၥကနိပါတ၊ စ႑လသုတ္၌

၁) ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားလည္း မရွိ။

၂) ေစာင့္ထိန္းမႈ သီလလည္း မရွိ။

၃) ေကာတုဟလမဂၤလာ ကုိ ယံုၾကည္၏။

၄) မဂၤလာကို ယံုၾကည္၍ ကံကို မယံုၾကည္။

၅) ဤသာသနာေတာ္မွ အၿပင္ဘက္၌လည္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရွာမီွး၏။

 

ဤငါးမ်ိဳးႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ ဥပါသကာ (ဆည္းကပ္သူ) သည္ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားလည္း မည္၏။ ဥပါသကာညစ္လည္းမည္၏။ ဥပါသကာညံ့လည္းမည္၏ ဟူ၍ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

စ႑လသည္ လူ႔ေလာကတြင္ ေအာက္တန္းအက်ဆံုး လူတန္းစားၿဖစ္၏။ မ်ားေသာအားၿဖင့္ စ႑လမ်ားကို ၿမိဳ႔ထဲရြာထဲတြင္ ေနခြင့္မေပးၾကပါ။ သူတို႔၏အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွာ လူေသာကို သယ္ယူၿမွဳပ္ႏွံသၿဂိဳဟ္ၿခင္းမ်ားပင္ ၿဖစ္သည္။ ဓမၼသတ္က်မ္းမ်ားအရ စ႑လမ်ိဳးတို႔သည္ ယင္းတို႔ၿမွဳပ္ႏွံသၿဂိဳဟ္ရေသာ အေလာင္းေကာင္မ်ားမွ အ၀တ္အထည္မ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ အစားအစာမ်ားကိုလည္း ခြက္ပဲ့ခြက္က်ိဳးမ်ား၌သာထည့္၍ စားသံုးၾကရသည္။ ေရႊထည္ေငြထည္ပစၥည္းမ်ားကို မ၀တ္ဆင္ရဘဲ သံထည္ပစၥည္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကရသည္။ အထက္တန္းလႊာ အမ်ိဳးၿမတ္သူတို႔သည္ ထိုစ႑လမ်ားႏွင့္ အေ၀းမွသာ ဆက္ဆံၾကသည္။ စ႑လတို႔လက္ႏွင့္ထိၿပီးေသာ အစားအစာမ်ားကိုလည္း မစားသံုးၾကေပ။

အရွင္ပညိႏၵာဘိ၀ံသ (ဘီေအ) က ၿမန္မာႏိုင္ငံေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္ထမ္းက်မ္းသာတြင္ –

ေစာင့္ထိန္းမႈ သီလလည္း မရွိ ဟူေသာ ဒုတိယအဂၤါအရ  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားသည္ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရားမရွိၿခင္းေၾကာင့္ ကံ၏အက်ိဳးႏွင့္ တမလြန္ေလာကေနာက္ဘ၀ကို ေလးေလးနက္နက္ မယံုၾကည္လွေပ။ သုိ႔ၿဖစ္၍ သူသည္ေနာက္ဘ၀ေတြကို ငဲ့ကြက္ေထာက္ထားၿပီး မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားေနဖို႔ မလိုေတာ့ေပ။ လက္ရွိဘ၀ေကာင္းစားေရးကိုသာ အဓိကထားကား ဟိရီႏွင့္ ၾသတၱပၸတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားႏွစ္ပါးကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်င့္သံုးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္သူ႔အား  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။

 ေကာတုဟလမဂၤလာ ကုိ ယံုၾကည္၏  တတိယအဂၤါအရ  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားသည္ အတိတ္ေကာင္း၊ နိမိတ္ေကာင္း (ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ၊ ေရၿပည့္ေသာ အိုး၊ ေအာင္ပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ စေသာအသံမ်ားၾကားလွ်င္) စသည္တို႔ၿဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာၿဖစ္လတၱံဟု အသိလိမၼာ ဉာဏ္ပညာမရွိသူတို႔ ေတြးေတာၾကံဆအပ္သည့္ ေကာတုဟလ (ေခၚ) ဒိ႒သုတမဂၤလာကို ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္စြဲလမ္း၏။ သူသည္ သဒၶါမရွိၿခင္းေၾကာင့္ သီလႏွင့္ ပညာလည္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒိ႒ဳပါဒန္ႏွင့္ သီလဗၺတုပါဒါန္တို႔ၿဖင့္ အႏွစ္သာရ ဘာမွ်ရွာမရသည့္ ေၿမခံ၊ နဂါးလွည့္၊ ၿပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ အင္းအိုင္၊ လက္ဖဲြ႕၊ ဂါထာမႏၱရား၊ ကာယသိဒၶိ၊ ၀ိဇၨာမဟိဒၶိပညာ၊ ေမွာ္အတတ္စသည့္ တႏၱရ၀ါဒ၊ မႏၱရ၀ါဒတို႔ကို မ်က္ကန္းသဖြယ္ ယံုၾကည္စြဲလန္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။

မဂၤလာကို ယံုၾကည္၍ ကံကို မယံုၾကည္ဟူေသာ စတုတၱအဂၤါအရ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားသည္ ၿပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ စသည္တို႔ကို အေသအလဲ ယံုၾကည္စဲြလန္းလ်က္ ေမွာ္အတတ္ကို ေလ့လာလိုက္စားသၿဖင့္ ကုသုိလ္ကံသည္ ေကာင္းက်ိဳးကို ၿဖစ္ေစၿပီး အကုသိုလ္ကံသည္ မေကာင္းက်ိဳးကို ၿဖစ္ေစသည္ဟု ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးသြားကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားမယံုၾကည့္ေတာ့ဘဲ ရက္ရာဇာေန႔သည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာၿဖစ္ေစ၏။ ၿပႆဒါးေန႔သည္ ဆင္းရဲမဲြေတ အမဂၤလာၿဖစ္ေစ၏။ စေသာ ေကာတုဟလမဂၤလာကို ဒိ႒ဳပါဒါန္ၿဖင့္ အၿပင္းအထန္စဲြလန္းသည္။ တမာေစ့မွ သရက္ေပါက္လိမ့္မည္ဟု အထင္အၿမင္မွားေနေသာသူကဲ့သို႔ သူသည္ အကုသုိလ္ ဒုစရိုက္အလုပ္မွ နတ္၊ ၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ တန္ခိုးတို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာမ်ား ၿဖစ္ပြားလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားအယူမွားေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ဤသာသနာေတာ္မွ အၿပင္ဘက္၌လည္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရွာမီွး၏  ပဥၥမအဂၤါအရ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားသည္ အင္း၊ အိုင္၊ လက္ဖဲြ႔၊ ဂါထာ၊ မႏၱရား၊ နတ္၊ ၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီစသည္တို႔၏ တန္ခိုးဣဒိၶမ်ားကို ယံုၾကည္ေလးစားအားကိုးအားထားၿပဳလုပ္ေနရသၿဖင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ၿဖစ္ေသာ ဆႏၵဒၶိပါဒ္၊ ၀ီရိယဒၶိပါဒ္၊ စိတၱိဒၶိပါဒ္၊ ၀ီမံဒၶိပါဒ္၊ တည္းဟူေသာ ဣဒိၶပါဒ္ေလးပါးတို႔သည္ အားနည္းသြားၾကေတာ့၏။

ထိုသူသည္ ရဟႏာၱရွစ္ပါးႏွင့္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေရွ႕ထားၿပီး အကာအကြယ္ၿပဳလုပ္ကာ ၿဂိဳဟ္ကိုးလံုးႏွင့္ သူရႆတီ၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ပိႆႏိုးတည္းဟူေသာ ဟိႏၵဴနတ္ၾကီးငါးဦးတို႔ကို ေနာက္ကထားလ်က္ ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္ပဲြဟု အမည္တပ္ၿပီး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသ၏။ ထုိနတ္ၾကီးငါးဦးထဲက သူရႆတီတန္သမီးကို အထူးေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘုရား၏အနီးအပါးတြင္ သီးၿခားစင္ၿပဳလုပ္ကာ ပူေဇာ္ပႆ ခယ၀ပ္တြားေန၏။

ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားသည္ ဤသာသနာေတာ္ႏွင့္ ဘာမွမသက္ဆိုင္ဘဲ

သာသနာ့အၿပင္ဘက္၌ ၿဖစ္ၾကကုန္ေသာ ၃၇မင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

အိမ္တြင္း မဟာ၀ီရိနတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

ေရငံပိုင္ဦးရွင္ၾကီးကိုလည္းေကာင္း၊

ေဒသအလိုက္နတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ထြက္ရပ္ေပါက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရိုေသၿမတ္ႏိုးလက္စံုမိုးကာ ရွိခုိး၀ပ္တြား အသနားခံတတ္၏။ ထမင္း၊ ဟင္း၊ မုန္႔၊ ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္း၊ ပန္းနံ႔သာ၊ ဆီမီး၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္ စသည္တို႔ၿဖင့္ ပူေဇာ္သကၠာရၿပဳၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား  ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားရၿခင္း ၿဖစ္သည္။

 

ဥပါသကာ ရတနာ

၁) ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားလည္း ရွိၿခင္း။

၂) ေစာင့္ထိန္းမႈ သီလလည္း  ရွိၿခင္း။

၃) ေကာတုဟလမဂၤလာ ကုိ မယံုၾကည္ၿခင္း။

၄) ကံကိုယံုၾကည္၍ မဂၤလာကို မယံုၾကည္။

၅) ဤသာသနာေတာ္မွ အၿပင္ဘက္၌လည္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို မရွာမီွးတတ္။

ဤတရားငါးမ်ိဳးႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာရတနာလည္းမည္၏။ ဥပါသကာ ပဒုမာလည္းမည္၏။ ဥပါသကာ ပု႑ရိကလည္းမည္၏။

 

ေဗဒင္၊ နကၡတ္၊ ၿဂိဳဟ္၊ ေဘးရန္ေတြေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရတာဟု ယူဆလိုက္လွ်င္ ကံ- ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာ ကမၼာႆကထာ သမၼာဒိ႒ိအၿဖစ္မွ ေသြဖည္၍ မိစာၦအယူသုိ႔ သက္၀င္သြားေလၿပီ။

တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မဂၤလိကဒိ႒ိက်မ္းစာ မွာ – မဂၢင္ရွစ္ပါးမွာ အေၿခခံ ကမၼာႆကထာ သမၼာဒိ႒ိ ကင္းလြတ္သြားလွ်င္ က်န္တဲ့မဂၢင္တရားေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ မဂၢင္တရားမရွိလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာလို႔ ဘယ္လိုပဲ က်ိန္တြယ္၍ေၿပာေစဦးေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာသာ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဘုရားရွင္ရဲ႕စကားေတာ္ၿဖစ္တဲ့ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို မငဲ့ေမွ်ာ္ခဲ့လွ်င္ ယခုဘ၀ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္မွာပဲ။ မဂၤလိကဒိ႒ိဟာ မူလကေတာ့ ရိုးရိုးမဂၤလာအယူရွိတာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာနာေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္တဲ့နိမိတ္ဖက္တာေတြ ေဗဒင္ေဟာ၊ လကၡဏာေဟာတာေတြ၊ နတ္ေဟာတာေတြ၊ နတ္ပူေဇာ္တာေတြကစၿပီး မ်ားၿပားလွတဲ့ တႏၱရ၀ါဒ၊ ၀ိဇၨာယာ အတတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြၿဖစ္ေပၚလာၿပီး အိႏိၵၿပည္မွာလို သာသနာေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏိုင္တယ္။

 

အသိဉာဏ္ရွိမရွိ ခဲြၾကည့္နည္း – အရွင္ပညိႏၵာဘိ၀ံသ၊ ပထမေက်ာ္၊ ဓမၼစရိယ၊ ဘီေအ)

       ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာတည္းဟူေသာ အလင္းေရာင္သည္ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား၏ အေမွာင္ထုကို ခြင္းမိေသာအခါ အမွားၾကာ၍ အမွန္ၿဖစ္ေနၾကေသာ ၿပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ ၀ါရမိတၱဴ၊ နဂါးလွည့္၊ ေၿမခံ၊ ကိုးန၀င္း၊ အင္းအိုင္၊ လက္ဖဲြ႕၊ ခါးလွည့္၊ မႏၱာန္ စေသာ အမွားမ်ားသည္ ဘာမွ်အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အရာမ်ားဟု ၿပတ္သားထင္ရွားလာၾကေပလိမ့္မည္။

       လူတစ္ေယာက္အား သူေတာ္ေကာင္း ဟုတ္- မဟုတ္ ခ်ိန္ထိုးေသာအခါ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေမတၱာဓါတ္ ခို- မခိုအားၿဖင့္ ခ်ိန္ထိုးရသကဲ့သုိ႔။ ထို႔အတူပင္ အသိဉာဏ္ရွိ-မရွိ ခ်ိန္ထိုးေသာအခါ ယုတၱိကင္းမဲ့၍ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ အရာမ်ားကို ယံု-မယံုအားၿဖင့္ ခ်ိန္ထိုးရေပမည္။

ပယ္ရမည့္အယူ – ေရႊဟသၤာေတာရတိုက္၊ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အပရိဟာယနိယက်မ္းအဖြင့္မွ

– ၿပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ နဂါးလွည့္၊ ေၿမခံ၊ ကိုေရြးၿခင္း၊

– အဂၢိရတ္ထိုးၿခင္း၊

– ေအာင္-ပါေသာ စကား၊ ကိုး-ပါေသာစကား ကိုမွ မဂၤလာရွိသည္ဟု ယူၿခင္း၊

– အသက္ကိုတည္ ခုနစ္ႏွင့္စား၍ ေဆးကုၿခင္း၊

– လၿပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔စသည္၌က်ေသာေန႔ကို တိုင္ထူ၍ ေဆးကုၿခင္း၊

– မည္သည့္သစ္ပင္ကို မစိုက္ေကာင္းဟု ယူၿခင္း၊

– အိမ္ကို ေခြးတက္၊ ဗ်ိဳင္းနား၊ ဠင္းတနား၊ ပ်ားစြဲလွ်င္ မည္သုိ႔ၿဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူၿခင္း၊

– အိမ္ေဆာက္ဆဲ အိမ္ရွင္ေသလွ်င္ မီးေက်ာ္သည္ဟုယူ၍ မည္သူမွ မေန၀့ံၿခင္း၊ အိမ္ခိုက္သည္။ ေက်ာင္းခိုက္သည္ဟု ယူဆတတ္ၿခင္းတို႔သည္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏အယူမဟုတ္၍ စြန္႔ပယ္အပ္ကုန္၏။

 

ၿပႆဒါးယံုလွ်င္ ၿဗဟၼာဏဘာသာ

“ၿပႆဒါးေန႔မွာ ထန္းလ်က္ခဲကို စားရင္ မခ်ိဳဘူးလား။”

“ခ်ိဳပါတယ္ ဘုရား။”

“ကုသိုလ္လုပ္ရင္ ကုသိုလ္မၿဖစ္ဘူးလား။”

“ၿဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။”

“ကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေသာ္လည္း ၿပႆဒါးေန႔မွာ အက်ိဳးမေပးေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ေနတယ္လို႔ ဘုရားေဟာပါသလား။”
“မေဟာပါ ဘုရား။”

“ဒီလိုဆိုရင္ ကံေကာင္းေထာက္ပံ့ေနေသာသူသည္ ၿပႆဒါးေန႔မွာ အိမ္တိုင္ထူၿခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးကို ရဦးမွာလား။”
“မရပါ ဘုရား။”

“ဒီလိုဆိုရင္ ၿပႆဒါးေန႔က ေၾကာက္စရာမဟုတ္ အကုသို္လ္ကိုသာ ေၾကာက္ရမယ္ မဟုတ္လား။”
“မွန္ပါ ဘုရား။”

“အဲဒါေၾကာင့္ အကုသို္လ္ကိုမေၾကာက္ဘဲ ၿပႆဒါးကို ေၾကာက္လွ်င္ ၿဗဟၼဏဘာသာ၊

ၿပႆဒါးကို မေၾကာက္၊ အကုသိုလ္ကိုေၾကာက္မွ ဗုဒၶဘာသာလို႔ မွတ္ကဲြ႕။

 

         ကခ်င္ၿပည္နယ္၊ နမၼားၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရာမေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ

    

အညႊန္း – မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္စာအုပ္။

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s