ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္ အက်ိဳးေပးပံု

ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္

ကုသုိလ္လုပ္သည္ၿဖစ္ၿဖစ္၊ အကုသုိလ္လုပ္သည္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေဇေစတနာ (၇)ခ်က္ကို သိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္ကို ေသခ်ာမသိပါက မိစာၦဒိ႒ိၿဖစ္သြားရေပမည္။

ပထမေဇာ (ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ) သည္  ပထမဘ၀ (ယခုဘ၀) တြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။ ထိုကံ၏သတၱိသည္ ၇ရက္၊ ၇လ၊ ၇ႏွစ္ အတြင္း အက်ိဳးေပးခြင့္မရပါက အေဟာသိကံ ၿဖစ္သြား၏။ ကံသတိၱအားနည္းေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။

ယခုဘ၀တြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳး မေပးေသာ္ သတၱမေဇာ (ဥပပဇၨေ၀ဒနီယကံ) က ဒုတိယဘ၀ ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။ ဒုတိယဘ၀အတြင္း အက်ိဳးေပးခြင့္မၾကံဳပါကလည္း အေဟာသိကံ ၿဖစ္သြား၏။ပထမေဇာ ႏွင့္ သတၱမေဇာသည္ မထက္သန္ၿခင္း၊ အဂၤါမၿပည့္စံုၿခင္း ဟူေသာ အေၾကာင့္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမေပးႏိုင္ဘဲ ပ်က္သြားေသာအခါ (အေဟာသိကံ) မ်ားရွိ၏။

သတၱေဇာအက်ိဳးမေပးလွ်င္ အလယ္ေဇာ ငါးခ်က္ကား (အပရာပရိယ ေ၀ဒနိယကံ) တတိယဘ၀မွစၿပီး နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း လိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။

ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္ အက်ိဳးေပးပံု သာဓကမ်ားကို ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုမွ ေကာက္ႏႈတ္ေပးထားပါတယ္။

မဟာနာဒန ဇာတ္ေတာ္လာ ၀ိေဒဟတိုင္း၊ မိထိလာၿမိဳ႕တြင္ အဂၤတိမင္းၾကီး စိုးစံေတာ္မူစဥ္က ၿဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ရုစာမင္းသမီးတစ္ပါးရွိတယ္။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ သံုးပါးလံုးၿပည့္စံုေသာ မင္းၿဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ သူ႔သမီးေတာ္အားလည္း လိုသလိုလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္ လၿပည့္လကြယ္ေန႔မွာတြင္ ေငြအသၿပာတစ္ေထာင္ကို ေပးေနက်ၿဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည့္ေန႔မွာ မွဴးမတ္ေတြရဲ႕အၾကံေပးခ်က္အရ အ၀တ္မ၀တ္ေသာ ပညာရွိအမည္ခံ တိတၳိဆရာၾကီး ဦးဂုဏ္ထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ အဂၤတမင္းၾကီးက သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဟာၾကားရန္ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ထိုဆရာၾကီးက –  “ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ဆိုတာမရွိ။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးဆိုတာလည္းမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ၿပဳလည္း ၿပဳရာမေရာက္။ အကုသိုလ္္ၿပဳလည္း ၿပဳရာမေရာက္။ ကမာၻေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိလွ်င္ သတၱ၀ါေတြ အလိုလိုစင္ၾကယ္ၾက၏” ဟု အယူမွားၾကီးကို ေဟာေၿပာလုိက္ေလ၏။ (ငရဲကိုပို႔မည့္ အယူ၀ါဒၾကီးပင္ ၿဖစ္၏။)

ထိုတရားကိုနာေသာအခါ အဂၤတိမင္းၾကီးမွာ ေတြေ၀ၿပီး ငါရဲ႕ သီလကုသိုလ္ေတြဟာ အလကားၿဖစ္သြားၿပီးလား။ ဒီအတိုင္းမွန္ရင္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ရခုိက္ ဘာမွေရွာင္မေနဘဲ ကာမဂုဏ္မွန္သမွ်ကို တင္းၿပည့္က်ပ္ၿပည့္ခံစားသင့္တယ္ဟု ေတြးမိ၏။ အဂၤတိမင္းၾကီးမွာ ၅၀% မိစာၦအယူကို ႏွစ္သက္သြား၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ပရိတ္သတ္အတြင္းမွ အလာတအမည္ရွိ စစ္သူၾကီးသည္ တိတၳိဆရာၾကီး၏အယူ၀ါဒကို ကုိယ္ေတြ႕တစ္ခုၿဖင့္ ေထာက္ခံလိုက္၏။ “အကုသိုလ္လုပ္ေပမယ့္၊ မေကာင္းက်ိဳးခံစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အယူ၀ါဒဟာ အလြန္မွန္ကန္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ေတြ႕ကိုေၿပာၿပပါ့မယ္။ ကၽြႏု္ပ္ဟာ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုကို ၿပန္အမွတ္ရႏိုင္တဲ့ ဇာတိႆရဉာဏ္ရွိပါတယ္။ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္ဟာ ပိဂၤလအမည္ရွိတဲ့ ႏြားသတ္သမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏြားသတ္တဲ့အကုသိုလ္ကံကို တစ္ဘ၀လံုးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုလို႔ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီဘ၀ကေသခဲ့လို႔ ဒီဘ၀မွာ အခုလို စစ္သူၾကီးရာထူးရၿပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေနပါတယ္။ သူ႔အသက္သတ္ခဲ့တဲ့အကုသိုလ္ကံေတြရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကို မခံစားရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အကုသုိလ္ဆိုတာမရွိဘူး မေကာင္းက်ိဳးဆိုတာလည္း မရွိဘူးဆိုတဲ့တရားဟာ အင္မတန္မွန္ပါတယ္။”

(အမွန္မွာ – ႏြားသတ္သမားဘ၀မေရာက္ခင္ အရင္ဘ၀တစ္ခုက သူသည္ ကႆပဘုရားဓါတ္ေတာ္ကို ဌာပနာထားသည့္ေစတီေတာ္တြင္ ေရႊပန္းတစ္ခုိင္လွဴခဲ့၏။ ထိုကုသိုလ္မ်ား၏ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ေစတနာက ယခုတတိယဘ၀တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ စစ္သူၾကီးအၿဖစ္သို႔ ပို႔ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ႏြားသတ္သမား၀က ၿပဳခဲ့ေသာအကုသိုလ္ကံေစတနာေတြက မေကာင္းက်ိဳးေပးရန္ ေစာင့္ေနဆဲသာၿဖစ္၏။)

အဂၤတိမင္းၾကီးမွာ လည္း ပိုၿပီး ႏွစ္သက္သြားရာ ၇၅% ထိေရာက္သြားေလသည္။

ထုိအခ်ိန္မွာ တရားနာပရိတ္သတ္ထဲမွ ဗီဇအမည္ရွိ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကလည္း တိတၳိဆရာၾကီး၏တရားမွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံၿပန္၏။  “ဆရားၾကီးရဲ႕တရားဟာမွန္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္အရင္ဘ၀က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္တရားမ်ိဳးစံုကို ၿပဳခဲ့တဲ့သူသူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ အခုဘ၀က်ေတာ့ တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ေတာင္ မမွန္ကန္တဲ့ကၽြန္ဘ၀ကို ေရာက္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုသုိလ္တရားဆိုတာမရွိဘူး ေကာင္းက်ိဳးဆိုတာလည္း မရွိဘူးဆိုတာ အလြန္မွန္ကန္ပါတယ္။”

(အမွန္မွာ – ဗီဇသည္ သူေတာ္ေကာင္းဘ၀မေရာက္ခင္က အရင္ဘ၀တစ္ခုက သာမန္လယ္သမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့၏။ တစ္ေန႔တြင္ ႏြားတစေကာင္ေပ်ာက္သြားသၿဖင့္ လိုက္ရွာရာေတာ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕သၿဖင့္ ေဒါသထြက္ေန၏။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ လမ္းမွားလာေသာ ရဟန္းတစ္ပါးက လမ္းမွန္ကိုေမး၏။ ဒကာက မေၿဖခ်င္သၿဖင့္ မၾကားခ်င္ေယာင္ၿပဳ၏။
ရဟန္းက ဒုတိယအၾကိမ္ဆက္ေမးေသာအခါ ရဟန္းေတြက ကၽြန္ေတြအတိုင္းပဲ ေတာ္ေတာ္အေမးအၿမန္းထူတယ္ ဟူေသာစကားၿဖင့္ ေရရြက္လိုက္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ရဟန္းတစ္ပါးအား ကၽြန္ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းၿဖင့္ ေၿပာဆိုခဲ့ေသာ ၀စီကံအကုသုိလ္အလယ္ေဇာငါးခ်က္ေစတနာက ယခုတတိယဘ၀တြင္ ကၽြန္ၿဖစ္ေအာင္ ဆိုးက်ိဳးလာေပးၿခင္းၿဖစ္၏။)

ထုိအခါ အဂၤတိမင္းၾကီးမွာ ၁၀၀% မိစာၦအယူကုိ ၾကိဳက္သြားေလ၏။ အဂၤတိမင္းၾကီးမွာ ၿပန္ေသာအခါ လာတုန္းက တိတၳိဆရာၾကီးကိုရွိခုိးေသာ္လည္း အၿပန္တြင္ ရွိမခိုးေတာ့။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ငါးပါးအာရံုကာမဂုဏ္ေတြကိုခံစား၊ လွပေသာမိန္းကေလးၿဖစ္လွ်င္ လင္ရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ အဓမၼသိမ္းယူေပ်ာ္ပါးေတာ့ေလသည္။ တတိုင္းၿပည္လံုးလည္း ၾကိမ္မီးအံုးမွ် ပူေလာင္ၾက၏။

ရုစာမင္းသမီးသည္ ေငြထုတ္ရက္တြင္ ဖခမည္းေတာ္ထံ ေရာက္လာေသာအခါ အဂၤတိမင္းၾကီးပ – “သမီးေတာ္ ေငြတစ္ေထာင္လည္း မယူနဲ႔ေတာ့။ ဒါနလည္း မၿပဳနဲ႔ေတာ့။ လူပါးလူနပ္ေတြက အလွဴခံၿပီး လူႏံုလူအေတြက လွဴတာတဲ့။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ဆိုတာလည္း မရွိဘူး။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးဆိုတာလည္းမရွိဘူး။ ကမာၻေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိလွ်င္ သတၱ၀ါေတြ အလိုလိုစင္ၾကယ္သြားတယ္ဆိုေတာ့ ကုသိုလ္လုပ္လဲ အပိုပါပဲ သမီးေတာ္။ ဒီေတာ့ လူၿဖစ္သခုိက္ လူၿဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေအာင္ ငါးပါးအာရံုေတြကို အၿမဲတမ္းခံစားေပေတာ့။ အခုခမည္းေတာ္လည္း အာရံုငါးပါးေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းခံစားေနတယ္။ ဘာကုသိုလ္မွ မလုပ္ေတာ့ဘူး။”

ထိုအခါ ရုစာမင္းသမီးက”ဖခမည္းေတာ့ အလာတနဲ႔ဗီဇတို႔လို လူမိုက္ေတြက ဦးဂုဏလို တိတၳိဆရာရဲ႕အယူ၀ါဒကိုယူတာ မဆန္းပါ။ ဖခင္ကား အေတြးေခၚရွိသူၿဖစ္ပါတယ္။ ဦးဂုဏရဲ႕မိစာၦကို မယူသင့္ပါ။ ကမာၻၾကီးရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ၿပည့္ရင္ လူေတြဟာ အလုိလုိစင္ၾကယ္တယ္ဆိုရင္ ဦးဂုဏကေရာ ဘာၿဖစ္လို႔ အ၀တ္မတတ္တဲ့အက်င့္ကို က်င့္ေနသလဲ။ သူကိုယ္တုိင္ သူေဟာတဲ့တရားကို မယံုၾကည္လို႔ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္အေနနဲ႔ အယူမွားၾကီးကို စြန္႔လႊတ္ပါလို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။”

“မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘူး သမီးေတာ့။ ဦးဂုဏရဲ႕အယူ၀ါဒကိုပဲ ခမည္းေတာ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါတယ္။ “

“ေလွ်ာက္ထားပါဦးမယ္ ခမည္းေတာ့။ အလာတနဲ႔ဗီဇတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕အတိတ္ဘ၀ တစ္ခုကုိပဲ သတိရတာပါ။ သမီးေတာ္ဟာ (၁၄) ဘ၀ ထိ သတိရေနပါတယ္ ခမည္းေတာ့။ သမီးေတာ္ရဲ႕အတိတ္ဘ၀ကို ခမည္းေတာ္ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ထိုကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြရွိတယ္ဆိုတာကို ခမည္းေတာ္ ေသခ်ာသိလာမွာပါ။”

“ဟုတ္ရဲ႕လား သမီးေတာ္။ ခမည္းေတာ္တစ္ခါမွ မၾကာ:ဘူးပါလား။”

“အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္လို႔ ေလွ်ာက္ထားၿခင္း မၿပဳတာပါ ခမည္းေတာ့။ အခု မေလွ်ာက္တင္ရင္ မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ အေၿခအေနေၾကာင့္ ေလွ်ာက္တင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။”

“ကဲ- ဒါဆိုရင္ ေလွ်ာက္တင္ေစ။”

“နားဆင္ေတာ္မူပါ ခမည္းေတာ္။ သမီးေတာ္ဟာ ဘ၀တစ္ခုက ေရႊပန္းထိမ္သည္သား ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မိတ္ေဆြယုတ္နဲ႔ေပါင္းေဖာ္မိတာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးရဲ႕မယားနဲ႔ သမီးပ်ိဳမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့မိပါတယ္။

အဲ့ဒိဘ၀ကေသေတာ့ ေကာသမီၺၿမိဳ႕မွာ သူေဌးသားသြားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာေတာ့ သူေတာင္ေကာင္းနဲ႔ေပါင္းမိၿပီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာဆိုတဲ့ကုသိုလ္တရားေတြကို ၿပဳၿဖစ္ပါတယ္။ အလာတရဲ႕စကားနဲ႔ေၿပာရရင္ သမီးေတာ္ ပန္းထိမ္သည္ဘ၀ကၿပဳခဲ့တဲ့ ကာေမသုမိစာၦစာရအကုသိုလ္ကံေတြက ဆိုးက်ိဳးမေပးသလုိ ၿဖစ္ေနတာေပါ့ ခမည္းေတာ္။

အမွန္က ဆိုးက်ိဳးမေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္မက်ေသးလို႔ ေစာင့္ေနတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

အခုသူေဌးသားဘ၀က ေသေတာ့ ကာေမသုမိစာၦစာရအကုသိုလ္ကံေတြက အလွည့္က်လာၿပီး ေရာရုငရဲကို ပစ္ခ်လို္က္ပါတယ္။

ေရာရုငရဲကလြတ္ၿပန္ေတာ့ ဘိႏၷာဂတတိုင္းမွာ ဆိတ္ထီးၾကီးတစ္ေကာင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္ထီးၿဖစ္ရေပမယ့္ ကာေမသုမိစာၦစာရအကုသိုလ္ကံအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ သင္းကြတ္ခံရၿပီး အထီးမဟုတ္ အမမဟုတ္ဘ၀ကို ေရာက္ရပါတယ္။

ဆိတ္ဘ၀ကေသေတာ့ ေတာၾကီးတစ္ေတာမွာ ေမ်ာက္ထီးတစ္ေကာင္သြားၿဖစ္ပါတယ္။ ေမ်ာက္ဘ၀မွာလည္း ဖခင္ၿဖစ္တဲ့ေမ်ာက္ၾကီးက ဒီေကာင္ၾကီးလာရင္ ငါ့ေနရာ၀င္လုလိမ့္ဆိုၿပီး ေမ်ာက္မေတြ မကပ္ခ်င္ေအာင္ သူ႔ပါးစပ္နဲ႔ကိုက္ေဖာက္ပစ္ခဲ့တာပါ။

ေမ်ာက္ဘ၀ကေသေတာ့ သုဒႆနာတိုင္းမွာ ႏြားထီးေကာင္တစ္ေကာင္သြားၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဘ၀မွာလည္း သင္းကြတ္ခံရတာပါပဲ ခမည္းေတာ္။

ႏြားဘ၀ကေသေတာ့ ၀ဇၨတိုင္းမွာ ေယာက်ာ္းအဂၤါ၊ မိန္းမအဂၤါ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမပါတဲ့ နပံုးဘ၀ေရာက္ခဲ့ရၿပန္ပါတယ္ ခမည္းေတာ္။

အကုသိုလ္ကံဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ ခမည္းေတာ္။”

“အကုသိုလ္ကံရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြရွိသလို ကုသုိလ္ကံရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးေတြဆိုတာလည္းရွိတာပါပဲ ခမည္းေတာ္။

ေကာသမီၺသူေဌးသားဘ၀ၿပဳခဲ့တဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ နပံုးဘ၀ကေသတဲ့အခါ သိၾကားမင္းရဲ႕မိဖုရား နတ္သမီးဘ၀ ေလးခါ ၿဖစ္ရပါတယ္။

ဇ၀နအမည္ရွိတဲ့ နတ္သားရဲ႕မိဖုရား နတ္သမီးအၿဖစ္ တစ္ဘ၀ၿဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အခုသမီးဟာ အဲ့ဒီနတ္သမီးဘ၀ကစုေတၿပီး ခမည္းေတာ္ရဲ႕ရုစာမင္းသမီးလာၿဖစ္ရတာပါ။

ဒိဘ၀ကေသရင္ တာ၀တိ ံသာမွာ နတ္သမီးတစ္ဘ၀ ၿဖစ္ရဦးမွာပါ။

အဲ့ဒီဘ၀ကေနာက္မွ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ေယာက်ာ္းဘ၀ကို ၿပန္ေရာက္ရမွာပါ ၿဖစ္ပါတယ္ ခမည္းေတာ္။ “

ဒီလိုအမ်ိဳးသမီးဘ၀မွာ က်င္လည္ေနရတာဟာ ကာေမသုမိစာၦစာရအကုသိုလ္ကံရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြပါ ခမည္းေတာ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ ဆိုတာမရွိ။ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးဆိုတာမရွိဆိုတဲ့ အယူ၀ါဒဆုိးၾကီးကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ ခမည္းေတာ္။”

“သမီးေတာ္ဘယ္လိုေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ခမည္းေတာ္ကေတာ့ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘူး။”

ဒါ့ေၾကာင့္ – ဓမၼပဒ မွာ အနာထပိ႑ိကေသ႒ိသုတ္တြင္ ဗုဒၶက –

ပါေပါပိ ပႆတိ ဘၿဒံ၊

ယာ၀ ပါပံ န ပစၥတိ။

ယဒါ စ ပစၥတိ ပါပံ၊

အထ ပါေပါ ပါပါနိ ပႆတိ။

လူတစ္ေယာက္သည္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကို ၿပဳလုပ္ထား၏။ သူၿပဳလုပ္ထားေသာ အကုသုိလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္မတန္ေသလွ်င္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရ၏။

သူ ၿပဳခဲ့ေသာမေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ကား မေကာင္းမႈကိုၿပဳေသာသူသည္ မေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုသာ ေတြ႕ၿမင္ခံစားရေတာ့၏။

 

ဘေၿဒာပိ ပႆတိ ပါပံ။

ယာ၀ ဘၿဒံ န ပစၥတိ။

ယဒါ စ ပစၥတိ ဘၿဒံ၊

အထ ဘေၿဒာ ဘၿဒာနိ ပႆတိ။

ေကာင္းမႈကိုၿပဳလုပ္ေသာသူသည္ ထိုေကာင္းမႈအက်ိဳးမေပးခင္၊ မေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ေတြ႔ၿမင္ခံစားရ၏။

ၿပဳခဲ့ေသာေကာင္းမႈ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ကား ေကာင္းမႈကိုၿပဳေသာသူသည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသာ ေတြ႔ၿမင္ခံစားရေတာ့၏။ လို႔ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခါ ရုစာမင္းသမီးသည္ ခမည္းေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ေလာကကို သစၥာၿပဳကာတုိင္တည္၏။ “အုိ ေလာက၌ရိွၾကကုန္ေသာ နတ္ၿဗဟၼာအေပါင္းတို႔ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးကို က်င့္ၾကံအားထုတ္၏။ ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ဖခင္၌ စဲြကပ္ေနေသာအယူ၀ါဒဆိုးၾကီးကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးရန္ ဤနန္းေတာ္ေပၚသို႔ေ၇ာက္လာပါေစကုန္သတည္း။”

ထုိအသံကိုၾကားေသာအခါ ဘုရားအေလာင္း နာဒရၿဗဟၼာမင္းက ရေသ့အသြင္ဖန္ဆင္းကာ နန္းရင္ၿပင္ေကာင္းကင္ထက္၌ ေပၚလာ၏။

“ရေသ့ကိုၿမင္ရသည္ႏွင့္ အဂၤတမင္းၾကီးက – အသင့္ကို အဘယ္သို႔ ေခၚသနည္း။”

” နာဒရၿဗဟၼာမင္းဟု ေခၚသည္။”

“အသင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုလို ေကာင္းကင္မွာ ရပ္ႏုိင္သနည္း။”

“လူ႔ဘ၀ၿဖစ္စဥ္အခါက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစေသာ အကုသိုလ္ကိေလသာမ်ား အၿဖစ္မခံဘဲ သမထဘာ၀နာတရားမ်ားကို ပြားမ်ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စ်ာန္ကုသုိလ္မ်ားရၿပီး ၿဗဟၼာမင္းၿဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီစ်ာန္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ယခုလိုေကာင္းကင္မ်ာ ရပ္တည္သြားလာႏိုင္ၿခင္းၿဖစ္တယ္။”

“ဒါဆိုရင္ ကုသုိလ္ဆိုတာရွိတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးဆိုတာရွိတယ္။ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာရွိတယ္လို႔ အရွင္ရေသ့ဆိုလိုတာလား။”

“ဆိုလိုတယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ကိုယ္ေတြ႕ပဲ။”

အရွင္ရေသ့ေၿပာသလို ေနာင္ဘ၀ရွိမယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္ကို ေငြတစ္ေထာင္ေခ်းပါ။ အခုဘ၀ေတာ့ၿပန္မဆပ္ႏိုင္ဘး။ ေနာင္ဘ၀က်မွ ၿပန္ဆပ္ပါ့မယ္။ ဘယ္လုိလည္း အရွင္ရေသ့ ေခ်းႏိုင္ပါ့မလား။ ေနာင္ဘ၀ရွိတယ္လို႔ အရွင္ရေသ့ယံုၾကည္ရိုးမွန္ရင္ ေခ်းကိုေခ်းႏိုင္ရမယ္။

“ေနာင္ဘ၀ဆိုတာရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ မေခ်းႏိုင္ဘူး အရွင္မင္းၾကီး။”

“ဘယ္လုိေၾကာင့္ဆိုတာရွင္းၿပပါဦး အရွင္ရေသ့။”

“ဟယ္. မိစာၦဒိ႒ိအရွင္မင္းၾကီး။ ဤလူ႕ေလာက၌ပင္ လိမ္ညာေကာက္က်စ္။ ေသာက္စားမူးယစ္ေနေသာသူကို အဘယ္သူသည္ ယံုၾကည္စြာ ပိုက္ဆံေခ်းမည္းနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္မေခ်းနည္းဆုိေသာ္ ၿပန္ရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လံုးလံုးမရွိေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္၏။ ထို႔နည္းအတူ ယခုဘ၀တြင္ သင္မင္းၾကီးသည္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကို ထင္သလိုၿပဳလုပ္ေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ေသလွ်င္ ငရဲက်ဖို႔ရန္ေသခ်ာေန၏။ ငရဲရွစ္ထပ္မွာ ပထမဆံုးထပ္ငရဲသည္ သဇၥ်င္းငရဲ။ လူသက္အားၿဖင့္ အႏွစ္ကိုးသန္းမၿပည့္မခ်င္ သင္ကားေသၿခင္းမရွိ။ လြတ္ၿခင္းမရွိဘဲ အသည္းခုိက္ေအာင္ နာက်င္ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာကို အဆက္မၿပတ္ခံစားေနရ၏။ ထုိသုိ႔ငရဲခံေနရေသာသင္သည္ ငါ၏ေၾကြးတစ္ေထာင္ကို ဘယ္လိုနည္းၿဖင့္ ၿပန္ဆပ္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုေၾကာင့္ငါသည္ မေခ်းႏိုင္ဟု ဆိုၿခင္းၿဖစ္၏။

ေရမ်ားေရႏိုင္၊ မီးမ်ားမီးႏိုင္ဟူေသာစကားအတုိင္း အကုသိုလ္မီးမ်ားကႏိုင္ေနေသာအခါ သင္ဘ၀အဆက္ဆက္ကၿပဳခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံမ်ားသည္ အလံုးအရင္းႏွင့္လာ၍ ဤငရဲဘံု၌ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ၿဖစ္ေစ၏။  ငရဲမွာ မလြတ္တန္းခံေနရဲတဲ့ သင့္လိုလူမ်ိဳးဆီက ငါ့ရဲ႕အေၾကြးတစ္ေထာင္ ဘယ္လုိၿပန္ရနိုင္မွာလဲ အရွင္မင္းၾကီး။”

“တပည့္ေတာ္နားလည္ပါၿပီ။ အၿမင္လဲရွင္းပါၿပီ။ မိစာၦအယူကို စြန္႔လႊတ္ပါေတာ့မယ္။”

“ေကာင္းေလစြ ေကာင္းေလစြ အရွင္မင္းၾကိး။”

 

ဗုဒၶက အပဏၰကဇာတ္တြင္ တမလြန္ဘ၀ကို လက္မခံလွ်င္ –

ေသလွ်င္ ၿပတ္တာပဲ။ ေနာင္ဘ၀ဆိုတာမရွိဘူးဟူ၍ တမလြန္ဘ၀ကို လက္မခံေသာသူသည္ ကိုယ့္က်ိဳးကုိယ့္စီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာၾကည့္ၿပီး မေကာင္းတာမွန္သမွ် အကုန္လုပ္ရဲလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈကိုခံရ၏။ ဤကားတမလြန္ဘ၀ကို လက္မခံသူေတြ၏ ယခုဘ၀ဆိုးက်ိဳးကား။ သူထင္သလို တမလြန္ဘ၀ မရွိလွ်င္ ေတာ္ပါေသး၏။ အကယ္၍ တမလြန္ဘ၀ရွိခဲ့လွ်င္ မေကာင္းမႈကိုသာလုပ္ခဲ့သူၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာဘံုသုိ႔ေရာက္ၿပီး မေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ခံစားရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀ကို လက္မခံေသာသူအတြက္ ပစၥကၡေရာ သံသ႐ာအတြက္ပါမေကာင္းပါ။

တမလြန္ဘ၀ကိုလက္ခံသူသည္ကား မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ မေကာင္းေသာဘံုသုိ႔ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းတာမွန္သမွ်မလုပ္ၿဖစ္ေတာ့။ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ေကာင္းက်ိဳးရမည္။ ေကာင္းေသာဘံုေရာက္မည္ဟူ၍ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ေလာကကိုေကာင္းက်ိဳးၿပဳေသာ ပရဟိတအလုပ္ကို မ်ားမ်ားလုပ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ခ်ီးမြမ္းၿခင္းကို ခံရ၏ ဤကားတမလြန္ဘ၀ကို လက္ခံသူေတြ၏ ယခုဘ၀ေကာင္းက်ိဳးကား။ ထုိေသူေသလွ်င္ ေနာင္ဘ၀မရွိလွ်င္လည္း ဘာမွမၿဖစ္။ ေနာင္ဘ၀ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ေကာင္းတာကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာသူၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာဘံုေရာက္ၿပီး ေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုသာ ခံစားရပါမည္။ ဤသည္ကား တမလြန္ဘ၀ကို လက္ခံသူအတြက္ သံသရာေကာင္းက်ိဳးၿဖစ္၏။

 

 (ရုစာမင္းသမီး – အရွင္အာနႏၵာအေလာင္း။ နာဒရၿဗဟၼာမင္း- ဘုရားအေလာင္း။ အလာတ စစ္သူၾကီး – ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း။ ဗီဇ ကၽြန္ – အရွင္ေမာဂၢလာန္အေလာင္း။ အမတ္ – အရွင္သာရိပုတၱရာ အေလာင္း။)

 

 

This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ေဇာေစတနာ (၇) ခ်က္ အက်ိဳးေပးပံု

 1. lagoneein1985@gmail.com says:

  ေစာက္တလြဲေတြေရးထားတာပဲဗ်
  မိန္းမ အဂၤါအေၾကာင္းေရးတဲ့ထဲမွာ ဘယ္က ဘုရားပုံေတာ္နဲ ့ဘုရားအေၾကာင္းရာဇ၀င္က ပါလာတာလဲ
  ေနာက္ဆို ဆင္ျခင္ေစခ်င္တယ္

  • mettayate says:

   အၾကံေပးတဲ့အတြက္ ဒီက အစ္ကိုကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

   ဒီ ေဇာေစတနာ (၇)ခ်က္ ပို႔စ္ကို ေလာကီဘက္ကမၾကည့္ဘဲနဲ႔ ေလာကုတၱရာဘက္ကေန ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

   က်မ ဒီပို႔စ္မွာ ဒီဇာတ္ေတာ္အေၾကာင္းေရြးရၿခင္းကေတာ့ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုၾကည္သူမ်ား၊ ကံမ်ား၏အက်ိဳးေပးပံုေတြနဲ႔ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ေတြရွိတယ္ဆိုတာကို မယံုၾကည့္သူမ်ားအတြက္ ဥပမာေပးဖို႔ အေကာင္းဆံုးေသာ ဇာတ္ေတာ္ၿဖစ္လို႔ပါ။
   ဒီဇာတ္ေတာ္ထဲမွာ အရွင္အာနႏၶာအေလာင္းၿဖစ္တဲ့ ရုစာမင္းသမီးဟာ သူေ႒းသားဘ၀က ကာေမသုမိစာၦကံက်ဴးလြန္းမိလို႔ အကုသုိလ္ ေဇာေစတနာလိုက္ပံုေတြနဲ႔ ကုသုိလ္ေတြရဲ႕အက်ိဳးေပးမႈေတြ၊ ထိုကံေတြေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀ေတြရွိပံုေတြကို သူမ၏ဖမည္းေတာ္ကို လမ္းမွန္ေရာက္ရန္ ေၿပာၿပၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။

   က်မရဲ႕ေမတၱာရိပ္ဘေလာ့္ထဲမွာ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႕ဓမၼတရားေတာ္ေတြကို တေထာင့္တေနရာကေန က်မတတ္ႏိုင္သေလာက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။

   အစ္ကို႔အေနနဲ႔ သေဘာေပါက္နားလည္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

   စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာပါေစ။

   ေမတၱာရိပ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s