သာသနာႏွင့္ ဂႏၶာရပညာ

ဗုဒၶသာသနာကို ညွိဳးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားမွာ –

၁) ဂႏၶာရပညာ တႏၱရအႏြယ္၀င္ အရည္းၾကီး

၂) နကၡတ္ေဗဒင္

၃) နတ္ကိုးကြယ္မႈ

 

၁) တႏၱရအႏြယ္၀င္ အရည္းၾကီးတို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ားမွာ

– ထိမ္းၿမားမဂၤလာၿပဳအံ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ပန္းဦးလႊတ္ၿခင္းဟူေသာ အပူေဇာ္ကိုခံယူၿခင္း၊

– ၿမင္းေမြးၿခင္း၊ ၿမင္းေစီးၿခင္း၊ လက္ေ၀ွ႔သတ္ၿခင္း၊

– စုန္းကေ၀ အတတ္တို႔ကို ေလ့လာၿခင္း၊

– ေဗဒင္ေဟာၿခင္း၊

– ေဆးကုသၿခင္း၊

– နတ္ပူေဇာ္ ပသၿခင္း၊

– ၀ိဇၨာမဟိဒၶိ (ေခၚ) ထြက္ရပ္လမ္းကိုလိုက္ၿခင္း အတတ္ကို လိုက္စားၿခင္း၊

– သိုက္၊ တေဘာင္၊ စနည္း၊ ဘေ၀ါ၊ အတိတ္နိမိတ္ တို႔ကို ယံုၾကည္လိုက္နာၿခင္း တုိ႔ ၿဖစ္သည္။

 

ယခုအခ်ိန္ထိ ၿမန္မာဗုဒၶဘာသာရဟန္းရွင္လူတို႔၏ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို ရရွိတုန္းပင္တည္း။

ထုိ႔ၿပင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ ရဟန္းမ်ားက အမ်ားဆံုးလိုက္စားေနေသာေၾကာင့္ပါတည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ (ထိုသည္ကို ဆရာေတာ္ဦးဇ၀နက ခုလို အေမးမ်ားႏွင့္တကြ အေၿဖမ်ားကို ခုလိုေရးသားထားပါသည္။)

 

ေမး (၁) – “သံသာရ၀႗ ဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ” သံသရာတည္းဟူေသာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေၿမာက္ပါရၿခင္းအက်ိဳးဌာဟုဆို၍ ရဟန္းၿပဳလာၾကေသာ သံဃာေတာ္တခ်ိဳ႕သည္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ လည္သထက္လည္ေစေသာ ၀ိဇၨာထြက္ရပ္လမ္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ လိုက္စားေနၾကပါနည္း။

ေၿဖ (၁) – ပိုးေလာက္လန္းမ်ားသည္ ၿခင္ေကာင္ၿဖစ္ခါနီးေသာအခါ တစ္ေနရာတြင္ ၿငိမ္သက္စြာေနၾကရသည္။ ထိုအခါ ကို္ယ္ေပၚတြင္ အေၿမွးပါးကေလးမ်ား ဖံုးအုပ္လာသည္။ အေၿမွးပါးကေလးမ်ား လံုလံုၿခံဳၿခံဳၿဖစ္သည္ႏွင့္ ပိုးေလာက္လန္းသည္ အရည္ဘ၀သို႔ ေၿပာင္းလဲသြားရသည္။ အရည္ဘ၀မွ တစ္စတစ္စမာေက်ာၿပီး အေတာင္၊ ေၿခ၊ လက္မ်ားထြက္လာကာ ၿခင္ေကာင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိပါေတာ့သည္။ ယင္၊ လိပ္ၿပာတို႔မွာလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ ဤအား အင္းဆက္ပိုးတို႔၏ ဗီဇလကၡဏာပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအင္းဆက္ပိုးတို႔၏ ဗီဇလကၡဏာကိုၾကည့္၍ ဉာဏ္သြားေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကလူသားမ်ားသည္လည္း ပိုေလာက္လန္းလို ဖို၀င္ႏိုင္လွ်င္ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားက ေကာင္းကင္ပ်ံနိုင္ေသာ ၿခင္၊ ယင္၊ လိပ္ၿပာ ၿဖစ္သကဲ့သို႔ လူသာမ်ားသည္လည္း သိဒၶိေပါက္ပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ အေတြးကိုအစၿပဳ၍ ဖို၀င္ေသာထြက္ရပ္လမ္းအက်င့္သည္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ရေပသည္။

ဖို၀င္ၿခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေၿမေအာင္းတာရွိသလို အေၿမွးဖံုးၿခင္း၊ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူကိုခ်ိဳးၿခင္း၊ မီးပံုတြင္းၿခင္းဟူ၍ ၿဖစ္သည္။

ဖိုေအာင္းၿခင္းမရွိဘဲ ၿပဒါးကို သိဒၶိသြင္းၿပီးေအာင္ၿမင္သြားေသာ ၿပဒါး၀ိဇၨာ၊

သံကို သိဒၶိသြင္းၿပီးေအာင္ၿမင္သြားေသာ သံ၀ိဇၨာ၊

ေဆးစီရင္ၿပီး ေအာင္ၿမင္သြားေသာ ေဆး၀ိဇၨာ၊

အင္းခ် ေအာင္ၿမင္သြားေသာ အင္း၀ိဇၨာ၊

မႏာၱန္ရြတ္ဆို ေအာင္ၿမင္သြားေသာ မႏာၱန္၀ိဇၨာဟု ငါးမ်ိဳးရွိသည္။

 

လယ္တီဆရာေတာ္၏ ၀ိဇၨာမဂၢဒီပနီက်မ္းတြင္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ေရာ၍ ငါးမ်ိဳးသီးသန္႔ၿပထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

-ေဗဒင္ေလးမ်ိဳးတတ္ေသာ ေဗဒ၀ိဇၨာ

– လကၡဏာက်မ္း၊ နိမိတ္က်မ္း၊ ဂါထာ၊ မႏၱရား၊ ေဆး၀ါး အမ်ိဳးမ်ိဳးတတ္ေသာ မႏၱ၀ိဇၨာ၊

– ၿပဒါး၊ သံ၊ ေဆး၊ အင္း၊ မႏာၱန္အမ်ိဳးမ်ိဳး သိဒၶိေပါက္ေသာ ဂႏၶာရီ၀ိဇၨာ၊

– ေလာကီစ်ာန္မ်ားရရွိေသာ ေလာကီယ၀ိဇၨာ၊

– အရိယာအၿဖစ္သို႔ ေရာက္သြားေသာ အရိယာ၀ိဇၨာ တို႔ၿဖစ္သည္။

 

ထြက္ရပ္လမ္းလိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ထင္သလို ထြက္ရမ္းလမ္းေအာင္ၿမင္သြားတိုင္းလည္း စိတ္ခ်မ္းသာၾကရသည္ မဟုတ္ေပ။ သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းဟူေသာ စကားအတိုင္း မိမိထက္သာေသာသူမ်ား၏ အခိုင္းအေစကို ခံၾကရေပသည္။

စိတ္ႏွလံုးၿဖဴစင္ေသာ ထြက္ရပ္ေပါက္၀ိဇၨာဓိုရ္ၾကီးမ်ားက – “ငါတို႔ကို အားမက်ၾကနဲ႔။ သူမ်ားကိုကယ္တင္ကာအရိယာအၿဖစ္နဲ႔ နိဗၺာန္၀င္ရမယ္ထင္ၿပီး ဂႏၶာရီလမ္းလိုက္ခဲ့မိတာမွားကုန္ၿပီ။ ထားရာေန၊ ေစရာသြား၊ ခိုင္းတာလုပ္ ခုေတာ့ သူတို႔ခုိင္းတာလုပ္ေနရတယ္။ မိမိထက္ၾကီးေသာ တန္ခိုးရွင္ၾကီးမ်ားခိုင္းတာလုပ္ေနရတယ္။ မင္းတို႔ မမွားၾကေလနဲ႔။” ဟု သတိေပးစကားေၿပာၾကားခ်က္တခ်ိဳ႔ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

စိတ္ႏွလံုးမၿဖဴစင္ေသာ ထြက္ရပ္ေပါက္၀ိဇၨာဓိုရ္ၾကီးမ်ား ရွိပံုကို – ကိုယ္တုိင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿပီးမွ အရိယာ၀ိဇၨာ မဂၢဒီပနီက်မ္းကို ေရးသားေတာ္မူေသာ သိမ္ေတာ္ၾကီးေတာရဆရာေတာ္ၾကီးက ခုလိုေရးသားသတိေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ေလာကီ၀ိဇၨာဓိုရ္ၾကီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ရုပ္ေၿပာင္းရုပ္လဲြတန္ခို္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿပဳ၍ နဂါးကို ဂဠဳန္သုတ္သကဲ့သို႔ အံုၿပဳတ္ေအာင္ စုပ္ယူေနၾကသည္။ အရိယာ၀ိဇၨာအစစ္မၿဖစ္ၾကေသးသည့္အတြက္ စိတၱ၀ိပလႅာသ ဖံုးအုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ခံေနၾကရေပသည္။ သုိ႔အတြက္  အရိယာ၀ိဇၨာအစစ္ ေသာတပန္စသည္ၿဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔။ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ေနၾကေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား မဂၢင္လမ္းမွ လဲြသြားေအာင္ နိမိတ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးၿပ၍ ဖ်က္ဆီးေနၾကၿခင္းကို ဆိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္။

(တစ္ခါက ကမာရြတ္မွ ေယာဂီအမ်ိဳးသမီးၾကီးတစ္ဦး ၀ိပႆနာတရားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အားထုတ္လ်က္ရွိစဥ္ တစ္ရက္တြင္ တရားထိုင္ရင္ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ိဳးစံု အာရံုထဲထင္လာသည္။ ေက်ာင္းကန္ဘုရားပံုမ်ားထင္ၿပီးေနာက္ ၀တ္ၿဖဴစင္ၾကယ္တစ္ဦးေပၚလာကာ ေက်ာင္းကန္ဘုရားၿပဳၿပင္ေသာ သာသနာၿပဳအလုပ္ကို ဦးေဆာင္လုပ္ရန္ မိမိကလည္း ကူညီမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာဆိုကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ေယာဂီအမ်ိဳးသမီးၾကီးမွာ မိမိကိုယ္ကိုသာသနာၿပဳပုဂၢိဳလ္ၾကီးအၿဖစ္အထင္ၾကီးသြားၿပီ ၀ိပႆနာကိုဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ မယ္ေတာ္ၾကီးအမည္ခံကာ ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္ရင္း ဘ၀ကိုေပ်ာ္ေမြ႔ေနေလသည္။ ဤသည္မွာ ေရႊႏွင့္တူေသာ မဂ္ကုသိုလ္ရရွိမည့္လမ္းမွ ေၾကးႏွင့္တူေသာ ဒါနကုသုိလ္ ဘုရားတည္ၿခင္းသို႔ လမ္းလႊဲေပးလိုက္ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ လက္မခံခဲ့ပါက ေနာက္ထပ္ေပၚမလာေတာ့ေခ်။)

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလို ၀ိမုတၱိယုဂေခတ္တြင္ တရားမွန္ ဆရာမွန္မ်ားေပၚထြန္းေနၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကသာ လိုလိုခ်င္ခ်င္ႏွင့္ တကယ္အားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေလးလံုးဆရာေတာ္က – ယခုဘ၀ထဲ၌ မဂ္ဖိုလ္ရမည္ မရမည္ကို သံသယရွိခဲ့လွ်င္ ဆရာမၿပ၍လည္းေကာင္း၊ နည္းမရ၍လည္းေကာင္း ၿဖစ္မည္။ ဆရာၿပ၍ နည္းရလ်က္ပင္ ယခုဘ၀တြင္ မဂ္ဖိုလ္ရမည္ေလာ မရမည္ေလာ သံသယရွိခဲ့လွ်င္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို မယံုေသာသူဟု မွတ္ရမည္။ အက်င့္ညစ္လွ်င္ သံသရာ၌နစ္ၿမဲၿဖစ္သည္။ သံေ၀ဂမိမိ၊ သတိရရၿဖင့္ ယခုဘ၀၌ပင္ မဂ္ဖိုလ္ၿပီးေနာက္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေအာင္ လံု႔လၿပဳသင့္သည္။ သတိႏွင့္မကြာ ပညာႏွင့္တကြ ကိုယ္က်ိဳးရွိေအာင္ အစဥ္ထာ၀ရက်င့္ၾကံသင့္သည္။

၀ိပႆနာကိုၾကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးအနႏၱသာ ရစရာရွိပါသည္။ ဤသည္ကို သီလကၡန္ အ႒ကထာ ၁၇၁/၁၇၂ ၌ ၾကိဳးၾကိဳးစားစားတရားအားထုတ္ၾကသူမ်ားသည္ –

၁) ပထမအရြယ္၌ တရားရႏိုင္သည္။

၂) ပထမအရြယ္မရလွ်င္ ဒုတိယအရြယ္၌ တရားရႏိုင္သည္။

၃) ဒုတိယအရြယ္၌မရေသးရင္ ေသခါနီးအခါ၌ တရားထူးရႏိုင္သည္။

၄) ေသသည္အထိ တရားထူးမရလွ်င္ နတ္ၿပည္ေရာက္က ရႏိုင္သည္။

၅) နတ္ၿပည္ေရာက္မွ တရားမရဘဲ ဘုရားမပြင့္ေသာအခါ၌ လူၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပေစၥကဗုဒၶါ ၿဖစ္ရသည္။

၆) ပေစၥကဗုဒၶါမၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပြင့္ေတာ္မူလတံ့ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ဗာဒိယဒါရုစရိယရဟန္းသကဲ့သို႔ လွ်င္ၿမန္စြာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ခိပၸဘိညရဟႏာၱ ၿဖစ္ရသည္ ဟု တိတိက်က်ဖြင့္ၿပထားပါသည္။ (အားထုတ္၍ ေသာတပန္တည္ၿပီဆိုလွ်င္ကား မည္သို႔ေသာတန္ခိုးရွင္၏ လွည့္ပတ္ၿဖားေယာင္းမႈကိုခံရမည္ မဟုတ္ေပ။)

 

ေမး (၂) – ၀ိဇၨာထြက္ရပ္လမ္း၏ အၿမင့္ဆံုးအက်ိဳးေက်းဇူးကား အဘယ္တို႔ပါနည္း။

ေၿဖ (၂) – ၀ိဇၨာထြက္ရပ္ေပါက္ပညာမွာ သာသနာပအခါ၌ပင္လွ်င္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေလာကီပညာရပ္တစ္မ်ိဳးသာ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအမည္အားၿဖင့္သံုးစဲြလွ်င္ ေလာကီဂႏၶာရီပညာဟု သံုးစဲြပါသည္။ ဂႏၶရအမည္ရွိေသာ ရေသ့သည္ စီရင္ၿပဳစုခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶရတိုင္း၌ၿဖစ္ေသာ အတတ္ပညာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဂႏၶရပညာမည္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ဂႏၶရပညာ၏အစြမ္းသတၱိအခ်ိဳ႕ကို သီလကၡန္ဋီကာေဟာင္းႏွင့္ ဋီကာသစ္တို႔၌ – ထိုဂႏၶရပညာကို တတ္ေၿမာက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုသို႔ေသာသေဘာရွိေသာေဒသ၌လည္းေကာင္း၊ ကာလ၌လည္းေကာင္း၊ မႏၱန္ကိုရြတ္၍မ်ားေသာအားၿဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကိုၿပ၏။ (ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ၿခင္း) မီးတုိင္လံုးကိုလည္း ၿပဳ၏။ ေရတုိင္းလံုးကိုလည္းၿပဳ၏။ ေကာင္းကင္၌လည္း မိမိကိုယ္ကိုၿပ၏။ (မိုးပ်ံၿခင္း) အလံုးစံုကို မ်က္လွည့္ႏွင့္အလားတူ မွတ္အပ္၏ဟူ၍ ၿပထားပါသည္။

 

ဂႏၶရပညာႏွစ္မ်ိဳး

စူဠဂႏၶရပညာ – သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကေသခဲ့ၿပီးေသာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၿဖစ္ရာဘံုဌာနကို သိၿခင္း။

မဟာဂႏၶရပညာ – သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကေသခဲ့ၿပီးေသာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၿဖစ္ရာဘံုဌာနကို သိၿခင္း၊ ထို႔ထက္ အလြန္လည္းသၿခင္း။

 

ဂႏၶရပညာတတ္ေၿမာက္ၿပီး အၾကီးဆံုးရရွိႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသံုးခုမွာ

– ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္သြားလာႏိုင္ၿခင္း၊

– သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိႏုိင္ၿခင္း၊

– သက္တမ္းရွည္ရွည္ေနႏိုင္ၿခင္း တုိ႔ ၿဖစ္ေပသည္။

ထိုဂႏၶရပညာမွာ အလြန္အဆင့္ၿမင့္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ဘုရားေဟာ စ်ာန္သမာပတ္ဟုဆိုေသာ ေလာကီ၀ိဇၨာပညာ၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟု ဆုိေသာ ေလာကုတၱရာ၀ိဇၨာပညာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ထိုဂႏၶရပညာမွာ ေအာက္ထစ္ဆံုးသို႔ ေရာက္သြားရပါသည္။

 

၀ိဇၨာသံုးမ်ိဳး ၿမင့္ၿမတ္ပံု စဥ္ၿခင္း

၁) မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ဟု ဆုိေသာ ေလာကုတၱရာ၀ိဇၨာပညာသည္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္၍ ဘုရားသာသနာတြင္းၿဖစ္မွသာ အားထုတ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။

   ထိုပညာကိုရၿပီးပါက နိဗၺာန္ကိုရၿပီဟု ေခၚပါသည္။ ဘ၀အဆက္ဆက္က ၿပဳခဲ့ေသာအပါယ္ဆဲြက်မယ့္အကုသိုလ္ေတြကို မဂ္ဉာဏ္ကပယ္သတ္လိုက္ၿပီးၿဖစ္တဲ့အတြက္ အပါယ္ေလးပါးသို႔ မေရာက္ေတာ့ေပ။

 

၂) စ်ာန္သမာပတ္ဟုဆိုေသာ ေလာကီ၀ိဇၨာပညာ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းစိတ္ထားၿမင့္ၿမတ္ၿဖဴစင္မွ ထိုပညာကိုရပါသည္။

ယုတ္မာေသာင္းက်န္းေသာစိတ္၀င္လာမိသည္ႏွင့္ စ်ာန္သမာပတ္မ်ားကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ထုိပညာကိုရၿပီး မေပ်ာက္ပ်က္ပါက ၿဗဟၼာ့ဘံုကို ဧကန္မုခ်ေရာက္သည္။ ေၿမလွ်ိဳး၊ မိုးပ်ံ၊ အနည္း အမ်ားဖန္ဆင္းၿခင့္းမ်ားၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အပါယ္ေလးပါးသို႔ တိုက္ရိုက္မက်ေရာက္ေတာ့ပါ။

 

၃) ထိုိုဂႏၶရပညာမွာ ေအာက္ဆံုးပညာပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သာသနာပ၌လည္းရႏိုင္သည္။

၎ပညာကိုရပါက ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ၿခင္း၊ သူတစ္ပါးစိတ္အၾကံကိုသိၿခင္း၊ မီးထံု၊ ေရထံုကူးၿပီးပါက သက္တမ္းရာခ်ီေနႏိုင္ၿခင္းစေသာ အက်ိဳးတို႔ကိုရရွိပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ အပါယ္တံခါးကား အၿမဲဟင္းလင္းပြင့္ေနပါသည္။

 

ေမး (၃) – ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကြာၿခားခ်က္မ်ားရွိပါသနည္း။

ေၿဖ (၃) – ဗုဒၶလက္ထက္ကုိ ဂႏၶရီ၀ိဇၨာပညာရွင္ အရွင္ပိလိႏၵေ၀မၦမေထရ္အေလာင္းသည္ ၿမတ္စြာဘုရား ရာဖၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ၾကြလာေသာအခါ သူ႔မွာ ေကာင္းကင္ပ်ံမရ၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကိုလည္း မသိရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအက်ပ္ရိုက္သြားပါေတာ့သည္။ ငါ့ထက္ သာလြန္ၿမင့္ၿမတ္ေသာ ၀ိဇၨာပညာရွင္ရွိေန၍သာငါ့အစြမ္းအစမ်ား သံုးမရၿဖစ္ေနတာၿဖစ္မယ္။ ထုိပညာရွင္ထံ တပည့္ခံ၍ ဆက္လက္က်င့္ၾကံမည္ဟူေသာ အၾကံႏွင့္အတူ ဗုဒၶထံေမွာက္ေရာက္ေအာင္လာခဲ့ၿပီး ကမၼ႒ာန္းတစ္ခုယူကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာမွ တကယ့္သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္ ၿပည့္စံုေသာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ၀ိဇၨာပညာရွင္ၾကီး ၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

၁၂၆၀ခုႏွစ္ ဘီလင္းၿမိဳ႕ ကုသိနာရံုဘုရား၌ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ထြက္ရပ္လမ္းကိုလိုက္သာ ဦးရေသ့ကို ဆံုးမစကားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါသည္။ (အက်ယ္ကို မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္စာအုပ္၌ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

သတၱ၀ါေတြအတြက္ဟုဆို၍ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့သေဘာလကၡဏာေဆာင္ေစကာမူ ၀ဋ္၌ေမြ႔ေပ်ာ္ေသာ ၀႗ဘိရတေလာ ကိယနယ္၌သာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တန္ခိုးအထူးၿဖင့္ ၿငိတြယ္ေစၿပီး ၀ဋ္ရွည္ေစမည့္ သီလ၊ သစၥာ၊ ေမတၱာ၊ အဓိ႒ာန္နဲ႔ အာနာပါနေတြၿဖစ္ေနရင္ ၀ဋ္ဘ၀ကူးေၿမာက္ေၾကာင္း ပါရမီတရားနဲ႔ တၿခားစီၿဖစ္တယ္။

သီလကအစ သမာဓိ ပညာကအဆံုး ဒါေတြအားလံုးဟာ စရဏပဲ။ ဒီစရဏမမွန္ရင္ ၀ိဇၨာဉာဏ္မရႏိုင္ဘူး။ ဒီစရဏ ပါရမီမွန္မွန္နဲ႔သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သမ်ားပင္လွ်င္ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ကာမတၱနဲ႔မရႏိုင္ဘူး။ ပဟိတေတၱာ (ရည္မွန္းထားတာကိုေၿပာတာ) နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္ေသာစိတ္ အၿမဲရွိေနရမယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူတာ။ အေၿခပါ စရဏကလည္းမခိုမာ၊ ရည္ရြယ္မွန္းထားခ်က္ကလည္း သမၼာပဏိဟိတမၿဖစ္၊ ပဟိတတၱ (ဒီဘ၀နဲ႔ဒီအလုပ္ပဲလို႔ တစ္ခတည္း ငုတ္ရိုက္ထားတာကို ေခၚတာ) စိတ္လည္း မစဲြၿမဲလွ်င္ မည္သို႔ပင္ ၿခိဳးၿခံေခါင္းပါးစြာ အႏွစ္ရာေထာင္ က်င့္ၾကံေသာ္လည္း ပဋိေ၀ဒသို႔ မဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ႏွင့္အသက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ သာသနာေတာ္ရိုးရာစား၀တ္ေန ၿခိဳးၿခံတာေတြပင္လွ်င္ တဒဂၤပ ဟန္မွ်သာၿဖစ္၍ ဥပါဒါန္ထြက္ေၿမာက္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ိဳးမဟုတ္၊ေတာခ်ံဳပုတ္ကို ခုတ္ထြင္ၿခင္းသည္ အသစ္တစ္ဖန္စည္ပင္ရန္ၿဖစ္သလို ေနာင္ဘ၀အတြက္ ဥပါဒါန္ခ်ံဳပုတ္ၾကီး ပိုၿပီးစည္ကားရန္ ၿပဳသလိုၿဖစ္ေနတယ္။

သတၱ၀ါေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ အသက္ေထာင္ခ်ီရွည္တဲ့၀ါဒ၊ အရိေမတၱယ်ထိ အခ်ိန္ဆဲြတဲ့၀ါဒဟာလည္း မမွန္ကန္ဘူး။ အရိယာ၀ိဇၨာဆိုတာလည္း ေ၀ါဟာရတူေပမယ့္ ၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီေတြလမ္းစဥ္နဲ႔ၿဖစ္ႏိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ သစၥာေလးပါးကိုၿမင္ၾကတဲ့ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းၾကီးေတြဟာ တစ္ရက္ေနရရင္ တစ္ရက္ဒုကၡခံရတာပဲလို႔ ၿမင္ေတာ္မူလို႔ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ရတာကိုပဲ အလြန္၀မ္းသာေလ့ရွိၾကတယ္။ အသက္ရွည္တာကို လိုလားေတာ္မမူၾကဘူး။ ဆံခ်ည္မွ်င္ဟာ လက္၀ါးေပၚမွာကပ္ေနရင္ မသိသာေပမယ့္လို႔ မ်က္စိထဲ၀င္ရင္ အလြန္သိသာသလို ပုထုဇဥ္နဲ႔ အရိယာေတြဟာ သခၤါဒုကၡကိုၿမင္ရာမွာ သည္မွ်မက ကြာၿခားတယ္။

ကမၼ႒ာန္းေတြလည္း ေဟာတတ္ၾကတယ္။ သမထေလာက္ပဲ သူတို႔လိုခ်င္ၾကတယ္။ သံသရာကထြက္မွာကို ကိုယ္တုိင္လည္းေၾကာက္တယ္။ သူမ်ားထြက္မွာကိုလည္း မလိုလားၾကဘူး။ စင္စစ္ေတာ့ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ႕အနတၱသာသနာေတာ္ၾကီးကို ေမွးမွိန္ေအာင္ သတၱ၀ါေတြအၾကိဳက္ ဗန္းၿပၿပီး ဆဲြေဆာင္ေနၾကတဲ့ အတၱ၀ါဒၾကီးပဲ။ အရိယာ၀ိဇၨာဆိုတာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကိုသာ ေခၚတယ္။

 

သတၱ၀ါေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ရင္ – မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္မွာ ဗုဒၶေဟာထားတာက – ၀ါးလံုးကိုပုခံုးေပၚေထာက္ၿပီးထိန္းေပးတဲ့ဆရာေရာ၊ တက္တဲ့တပည့္ေရာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ရိုေသၿပီးကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရင္ သူမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးသာၿဖစ္ပါတယ္။

သည္းခံတာ၊ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာပြားေနတာကလည္း သူမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးသားၿဖစ္ပါတယ္။  (အသက္ ၁၀၀ရွည္ေသာ ရဟႏာၱ ဦးသာရြန္း ေခၚ ဦးက၀ိႏၵ၏ ၾသ၀ါဒ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s