ပူေဇာ္ၿခင္း ၂ မ်ိဳး

ဗုဒၶကို ပူေဇာ္ၿခင္း ၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အာမိသပူဇာ – ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး ပန္း န႔႔ံသာေၿပာင္း။

ဓမၼပူဇာ – မဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္း ၀ိပႆနာတရားကို နာၾကားအားထုတ္ၿခင္း။

ဒီ ၂ မ်ိဳးမွာ ဗုဒၶက ဓမၼနဲ႔ပူေဇာ္တာကို ပိုႏွစ္သက္ေတာ္မူပါတယ္။

သာဓကအားၿဖင့္ ၿမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး ရဟန္းရွင္လူ နတ္ၿဗဟၼာ အားလံုးနီးပါး  ဘုရားရွင္နားမွာ လိုအပ္သမွ်အနီးကပ္ၿပဳစုၾကပါတယ္။ ထူးၿခားတာတစ္ခုက အဲ့ဒီပရိသတ္ထဲမွာ အတၱဒတၱထို႔ အမည္ရွိတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး မပါ ပါဘူး။ ဒါကို ရဟန္းေတြက မေက်နပ္လို႔ ၿမတ္စြာဘုရားေလွ်ာက္ထားေတာ့ ၿမတ္စြာဘုရားက အတၱဒတၱမေထရ္ကို ေခၚေတာ္မူပါတယ္။ ပရိသတ္အားလံုးေရွ႕မွာ

ဗုဒၶက “ခ်စ္သား အတၱဒတၱ ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး ငါဘုရားကို ရဟန္းရွင္လူ အားလံုးလာေရာက္ၿပဳစုၾကေသာ္လည္း သင္ခ်စ္သား တစ္ေခါက္မွ မလာဘူးဆိုတာ မွန္သလား။”

“မွန္ေၾကာင္းပါဘုရား။”

“ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလို႔ မလာေရာက္တာလဲ ခ်စ္သား။”

“မွန္ပါ။ ဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ေနယ်ေတြအားလံုး မဂ္ဖိုလ္ရဖို႔အတြက္ ပြင့္ေတာ္မူလာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါလဲ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္မစံမီအခ်ိန္ေလးမွာ ရဟႏာၱၿဖစ္ေအာင္ က်င့္ၿပီး ဗုဒၶကို အရဟတၱမဂ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ဆိုတဲ့ ဓမၼပူေဇာ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တရားက်င့္ေနလို႔ ၿမတ္စြာဘုရားထံ ေရာက္မလာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ လို႔ေလွ်ာက္တယ္။”

ဘုရားရွင္က ခုလိုတိတိက်က် ၿပတ္ၿပတ္သားသား မိန္႔ၾကားေတာ္မူတယ္။

သတၳာကႆ သာဓုကာရံ ကတြာဘိကၡေ၀

ယႆမယိ သိေနေဟာအတိၳ၊ ေတန အတၱ ဒတၳ

ေတၳေရန၀ိယဘ၀ိတံု ၀ဋၬတိ၊

နဟိဘိကၡေ၀ ဂႏၶာဒီဟိ ပူေဇႏာၱမံ ပူေဇႏၱိ၊

ဓမၼာႏုဓမၼ ပဋိပတၱိယာ ပနမံပူေဇႏၱိ၊

တသၶာ အေညနပိ အတၱဒတၳ သဒိေသေန၀

ဘ၀ိတဗၺ ႏိ ၱ

ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အတၱဒတၱရဟန္းအား သာဓုေခၚၿခင္းကို ၿပဳေတာ္မူၿပီး၍ –

အိုရဟန္းတို႔ အၾကင္သူအား ငါဘုရား၌ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳၿခင္းရွိ၏။ ထိုသူသည္ အတၱဒတၱေထရ္ကဲ့သို႔ ၿဖစ္သင့္၏။

အိုရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းၿပရလွ်င္ နံ႔သာစသည္တို႔ၿဖင့္ ပူေဇာ္ေသာသူတို႔သည္ ငါဘုရားကို ပူေဇာ္သည္ မမည္ကုန္။

ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၿခင္းၿဖင့္သာလွ်င္

ငါဘုရားကို ပူေဇာ္သည္မည္ကုန္၏

သို႔ၿဖစ္၍ တစ္ပါးေသာသူသည္လည္း အတၱဒတၳရဟန္းႏွင့္တူသည္သာ ၿဖစ္ရာ၏။

ပစၥည္းေလးပါး ပန္း န႔ံသာေတြနဲ႔ ပူေဇာ္တာဟာ ငါဘုရားကို တကယ္ပူေဇာ္ရာမေရာက္ေသးဘူးတဲ့။ ၀ိပႆနာကိုပြားမ်ားက်င့္ၾကံမွသာလွ်င္ ငါဘုရားကို တကယ္ပူေဇာ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶက အာနႏၵာကို –

နေခါအာနနၵ ဧတၱာ၀တာတထာဂေတာ၀ါ

ေဟာတိ ဂရုကတာ၀ါ မာနိေတာ၀ါ (ပ) အႏုဓမၼစာရိေနာတိ အာနႏၵ သိကိၡတဗၺံ။

အို အာနႏၵာ ပန္းနံ႔သာတူရိယာ စေသာ ပူေဇာ္ဖြယ္ မ်ိဳးစံုတို႔ၿဖင့္ ပူေဇာ္ၿခင္းဟူေသာ ဤမွ်ေလာက္ၿဖင့္ လူနတ္တို႔သည္ ငါဘုရားကို အရိုအေသၿပဳအပ္သည္ မမည္ေသး။ အေလးၿပဳအပ္၊ ၿမတ္ႏို္းအပ္၊ ပူေဇာ္အပ္၊ ပသအပ္သည္မမည္ေသး။

အို အာနႏၵာ ရဟန္းေယာက်ာ္းၿဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမိန္းမၿဖစ္ေစ၊ ဥပါသကာၿဖစ္ေစ၊ ဥပါသကာမၿဖစ္ေစ၊ အၾကင္တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္လွ်က္ေန၏။

ထုိသုိ႔ေသာသူသည္ ငါဘုရားကို ရိုေသသည္မည္၏။ အေလးၿပဳသည္မည္၏။ ၿမတ္ႏိုးသည္မည္၏။ အၿမတ္ဆံုးပူေဇာ္ၿခင္းၿဖင့္ ပူေဇာ္သည္မည္၏။ ပသသည္မည္၏။

အို အာနႏၵာ သို႔ၿဖစ္၍ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္လွ်က္ ငါတို႔ေနထိုင္မည္ဟု သင္တို႔ သည္လိုအားထုတ္ရမည္။ အာနႏၵာ

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကလည္း “ကမာၻေပါင္းေလးေခ်ၤႏွင့္တစ္သိန္းကာလပတ္လံုး ပါရမီစရိယ၊ စာဂတို႔ကို အလြန္ခဲယဥ္းၿငိဳၿငင္စြာၿဖည့္က်င့္၍ ဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူရၿခင္းသည္ နတ္လူတို႔အား မဂ္ဖိုလ္ကို လက္ငင္းရေစရန္ အလို႔ငွာသာၿဖစ္ဒ။ ပန္းန႔ံသာစသည္ၿဖင့္ အပူေဇာ္ခံရန္ အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔ေသာ္ ဧရာမကုသိုလ္ၾကီးကိုၿပဳရေပၿပီဟု ေရာင့္ရဲအားရၿပီး ၿမတ္သည္ထက္ၿမတ္ေသာ သီလ၊ သမထ၊ ၀ိပႆနာကုသိုလ္ဟူေသာ နိယ်ာနတို႔ကို အားမထုတ္ဘဲေနလွ်င္ ယခုဘ၀မွာ မဂ္ဖိုလ္မရသည္ သာမက ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ မထြက္ေၿမာက္ေသးသာတည္း။ သည္မွ်မကာေသး ထိုသို႔ေသာ ပူေဇာ္ၿခင္းသည္ ဘုရားသာသနာေတာ္ကို တစ္ေန႔မွ် ယာဂုတစ္ၾကိမ္ေသာက္မွ်ပင္တည္တန္႔ေစႏိုင္သည္မဟုတ္။”

From; မဂ္တား ဖိုလ္တား အႏၱရာယ္မ်ားစာအုပ္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာအတဲြ ၁ႏွင့္ ၂ စာအုပ္ အရွင္ေကလာသ- ၿမတ္ဗုဒၶ ဓမၼအႏွစ္ခ်ဳပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ပူေဇာ္ၿခင္း ၂ မ်ိဳး

 1. Ni Ni Myint says:

  I like it very much.Please send me the damma sites if it possible for you every day or every week.Thank you.

  • mettayate says:

   Hi Ni Ni Myint, Thank you for your comment. You can find Damma sites at the right side bar of my blog which I have known or Damma books in ‘Damma books’ cateorgy if you want. Most of my posts are extracted from the Damma books written by ‘Ashin Zawana (metta shin) Shwe Pyin Thar and I have uploaded all I got in that catergory.

   Cheers!

   Regards,
   Mettayate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s