ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားႏိုင္မွ ဗုဒၶ၀ါဒ/ ဗုဒၶ၏ ၀ိဘဇၨ၀ါဒ တရားေတာ္/ ကာလာမသုတ္

(မွတ္ခ်က္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဘာသာေရးေဒါက္တာဘဲြ႔ကို စာတမ္းၿပဳစုရာမွ ယခုေဖာ္ၿပထားေသာ “ကာလာမသုတ္” ကိုဖတ္ရႈၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကာလာမသုတ္” တြင္ ပါ၀င္သည္ကို အက်ဥ္းၿပန္လည္ေရးသားတင္ေပးလိုက္ပါသည္။ အက်ယ္အားၿဖင့္ “ယံုမွတ္လို႔ ပံုအပ္မိသူ အပိုင္း ၂” စာအုပ္ ႏွင့္  မ်က္ရည္မက်ခင္စာအုပ္၌ ဘာသာတန္ဘိုးအေၾကာင္း ကို ဓမၼ စာအုပ္မ်ား category မွ အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္) ေရႊၿပည္သာ ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ Download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။)

 

အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ တိကနိပါတ္၊ ေကသမုတၱိသုတ္ (ေခၚ) ကာလာမသုတ္ မွ –

အခါတစ္ပါး ၿမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူစဥ္ ေကသမုတၱိနိဂံုးရွိ ကာလာမအႏြယ္ အမ်ိဳးသားတို႔ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကာလာမအမ်ိဳးအႏြယ္တို႔သည္ ၿမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေၿမာ္ၾကည္ညိဳၿပီး ၀မ္းေၿမာက္စကားမ်ားကို ေၿပာဆိုၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

အရွင္ ေဂါတမ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ရာအရပ္သို႔ ေရာက္လာသမွ်ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဟူသမွ်တို႔သည္ အခ်င္းကာလာမအႏြယ္တို႔၊ အယူ၀ါဒဟူသမွ်တို႔တြင္ ငါတို႔၏ အယူ၀ါဒသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္ဟု ေၿပာေလ့ရွိၾကသၿဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ မည့္သည့္အယူ၀ါဒ အက်င့္အၾကံဟာ ေကာင္းေၾကာင္းကို မဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ေနၾကပါသည္ ဘုရား ဟုေလွ်ာက္ထားရာ –

ဘုရားရွင္က သူ၏၀ိဘဇၨ – ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားၿပီးမွ ယံုၾကည္လက္ခံရေသာ၀ါဒကို ယခုကဲ့သို႔ ရဲရဲေတာက္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

အို အခ်င္းကာလာမ အႏြယ္တု႔ိ – သင္တို႔သည္ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို

  • တစ္ဆင့္ၾကားၿဖင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • ေရွးအစဥ္အလာစကားၿဖစ္ရံုနဲ႔လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • ဤသို႔ၿဖစ္ဘူးသတဲ့ဆိုသၿဖင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • က်မ္းဂန္ႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဆိုရံုၿဖင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • နည္းမွီ၍ ယူၿခင္းမ်ိဳးၿဖင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • အေၾကာင္းၿခင္းရာကို ရွာၾကံေထာက္ၿပ ညီညြတ္သည္ဆိုရံုၿဖင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • မိမိတို႔ၾကံစည္ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာအယူနဲ႔ ကိုက္ညီသည္ဆိုရံုႏွင့္လည္း အမွန္ကို မယူၾကနဲ႔။

  • လက္ခံထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားၿဖစ္ရံုၿဖင့္ အမွန္လို႔ မယူဆၾကနဲ႔။

 

သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ –

ဤတရားတုိ႔သည္ အကုသို္လ္တရားတုိ႔တည္း

ဤတရားတုိ႔သည္ အၿပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း

ဤတရားတုိ႔သည္ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း

ဤတရားတုိ႔ႏွင့္ ၿပည့္စံုလွ်င္ ဤတရားတုိ႔ႏွင့္ ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ၿခင္း၊ ဆင္းရဲၿခင္းငွာ ၿဖစ္ကုန္၏ ဟု သိၾကေသာအခါ ထိုတရားတို႔ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့။

 

 

ဤတရားတုိ႔သည္ ကုသုိလ္တရားတို႔တည္း

ဤတရားတုိ႔သည္ အၿပစ္မရွိေသာ တရားတို႔တည္း

ဤတရားတုိ႔သည္ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာတရားတို႔တည္း

ဤတရားတုိ႔ႏွင့္ ၿပည့္စုံလွ်င္ ဤတရားတုိ႔ကို ေဆာက္တည္လွ်င္ အက်ိဳးရွိၿခင္းငွာ ခ်မ္းသာၿခင္းငွာ ၿဖစ္ကုန္၏ ဟု သိၾကေသာအခါ တိုတရားတို႔ကို က်င့္ၾကံၾကကုန္ေလာ့ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 

 

(ၿမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခ်က္သည္ကား – မည္သို႔ေသာ ေနရာ မည္သို႔ေသာအေၿခအေန မွာ မဆို ဤသို႔ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သဘာ၀အရ (သို႔) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေၿပ တရားမွ်တေသာ ရလဒ္တစ္ခုရသည္ကား ေသခ်ာလွပါ၏။)

 

ကိုးကြယ္သင့္ေသာ ဘာသာ အဂၤါ (၇) ခ်က္

– အၿပစ္ကင္းရမယ္။

– ေကာင္းက်ိဳး ရွိရမယ္။

– ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕မႈမွ လြတ္ကင္းရမယ္။

– အၿခားဘာသာတို႔ ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ ရႈတ္ခ်ၿခင္း ကင္းရမယ္။

– အၿခားဘာသာမ်ား တရားသၿဖင့္ တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကို ခြင့္ၿပဳရမယ္။

– မေကာင္းမႈကို မၿပဳမိေအာင္ ေစာင့္စည္းေပးႏုိင္ရမယ္။

– စိတ္ကို ကိေလသာမွစင္ၾကယ္ေအာင္ ညႊန္ၿပႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။

 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏အဂၤါ ရ ခ်က္

၁) ရိုေသထိုက္တဲ့ ဂုဏ္ ရွိရမယ္။

၂) ခ်ီးမြမ္းထိုက္တဲ့ ဂုဏ္ ရွိရမယ္။

၃) ခ်စ္ခင္ထိုက္တဲ့ ဂုဏ္ ရွိရမယ္။

    ( အေပၚ ၃ ခုသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသိကာၡာသံုးပါးႏွင့္ၿပည့္စံုသူ)

၄) တပည့္ၿဖစ္သူလြဲမွားေနရင္ ၿပဳၿပင္ဆံုးမႏိုင္ရမယ္။

၅) တပည့္ၿဖစ္သူမသိ၍ ေမးလာသမွ်ကို ေၿဖဆိုႏိုင္ရမယ္။

၆) နက္နဲတဲ့သစၥာတရားကို ေဟာၾကားႏိုင္ရမယ္။

၇) ေကာင္းက်ိဳးရမယ့္ေနရာကို ညႊန္ၿပႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။

 

(အကယ္၍မ်ား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အဂၤါခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက ဘာသာ သာသနာသည္ပင္ ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ၿပီး ကိုးကြယ္ေသာ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားသည္လည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာသံုးပါးကိုသာၾကည့္ၿပီး ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သင့္ပါေၾကာင္း။)

အညႊန္း- အရွံဴးမရွိေသာ ဒႆနစာအုပ္။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s