သရဏဂံုေဆာက္တည္ၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

“ကံ ကံ၏ အက်ိဳးေပးမႈ”ေတြႏွင့္ တကြ ဥပမာၿဖင့္ မတင္ၿပခင္မွာ ဗုဒၶဘာသာတုိင္း သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ရတနာသံုးပါးအေၾကာင္း၊ ေဆာက္တည္ၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား၊ ညွိဳးႏြမ္းၿခင္း၊ ပ်က္ၿခင္း စသည္တို႔ကို အေရးတၾကီးသိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ယခုေခတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းဟာ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ မ်ားၿပီး သရဏဂံုလည္း အင္မတန္ညွိဳးႏြမ္းၿခင္း၊ ပ်က္စီးၿခင္းမ်ားၿဖစ္ရၿခင္းမွာ သရဏဂံု၏ဂုဏ္သတိၱိကို မသိၿခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းရပ္တစ္ရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ သရဏဂံုတည္ၿခင္း၊ ပ်က္ၿခင္း၊ မိရိုးဖလာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္တကြ ရုပ္ပြားေတာ္ပူေဇာ္ရၿခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အရင္ဆံုးတင္ၿပခ်င္ပါတယ္။

( အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္) ေရႊၿပည္သာ ေရးသားအမည္ထြင္ေသာ – သရဏဂံုအစြမ္းအံ့မခန္းစာအုပ္၊ မိရိုးဖလာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္၊ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္၊ အရွံဴးမရွိေသာ ဒႆနစာအုပ္၊ မ်ားတြင္ သရဏဂံုအစြမ္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမက ဘာသာၿခားအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ပါ မေကာင္းဆိုး၀ါးေဘးမွ အသက္လြတ္ေၿမာက္ပံု၊ သရဏဂံုအစြမ္းေၾကာင့္ လူသာမက တိရစာၱန္ေတြေတာင္ နတ္ၿပည္ေရာက္ရပံု၊ ႏွင့္ သရဏဂမနိယေထရ္ဟာ ဘ၀တစ္ခုတုန္းက မ်က္မၿမင္မိဘႏွစ္ပါးကိုေကၽြးေမြးၿပီးသရဏဂံုတစ္ဘ၀ၿမဲခဲ့ၿပီး စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုဘ၀အဆက္ဆက္ခံစားၿပီး ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားလက္ထက္မွာ မဟာသာလသူေ႒းအမ်ိဳးႏြယ္မွာလာၿဖစ္ရၿပီး တစ္ေန႔၌ သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကစားေနစဥ္ မေထရ္တစ္ပါးထံမွာ သရဏဂံုတည္ၿပီး ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ ကိေလသာအာသေ၀ါကုန္ခန္းၿပီး ရဟႏာၱအၿဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿခင္း စသည္ၿဖင့္။ အက်ယ္အားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပပါစာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

 

တၿခားဘာသာေတြမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က ဒီဘာသာကို ကိုးကြယ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဘာသာ၀င္ၿဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားေတြနဲ႔ က်င္းပၾကပါတယ္။  ဗုဒၶဘာသာမွာေရာ ရွိလားလို႔ေမးရင္ ရွိတယ္လို႔ပဲ ေၿဖရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ သရဏံဂံု ၃ ပါးကို ေဆာက္တည္ၿခင္းပါပဲ။ ေဆာက္တည္မယ့္လူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ ၂ ခ်က္ရွိၿပီး သရဏဂံု ေဆာက္တည္နည္းက ၄မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္သန္ရာကို ေရြးၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။

“သရဏဂမန” ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာေသာ သရဏဂံုသံုးပါး သည္ ဗုဒၶဘာသာသုိ႔၀င္ရာ တံခါးေပါက္ၾကီးတစ္ခုသဖြယ္ အင္မတန္အေရးၾကီးလွပါသည္။

ဘုရား တရား သံဃာဟုဆိုေသာ ရတနာသံုးပါးကို မသိနားမလည္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖို႔ မၿဖစ္ႏုိင္ေပ။

 

သရဏဂံု ေဆာက္တည္နည္း ၄ နည္း

၁) အဇၨ အာဒိ ံ ကတြာ အဟံ အတၱာနံ ဗုဒၶႆ နိယ်ာ ေတမိ၊ ဓမၼႆ နိယ်ာ ေတမိ၊ ဓမၼႆ နိလ်ာေတမိ၊ သံဃႆ နိယ်ာေတမိ။

  ယေန႔မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ၿမတ္ဘုရားအား၊ ၿမတ္္တရားအား၊ ၿမတ္သံဃာအား အပ္ႏွင္းလွဴဒါန္းပါ၏ ဟူ၍ၿဖစ္ေစ၊

 

၂) အတၱ သႏၷိယ်ာတန သရဏဂံု– မိမိကိုယ္ကို ရတနာသံုးပါးသို႔ အပ္ႏွင္းကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း

  ဇီ၀ိတ ပရိယႏိ ၱကံ ဗုဒၵံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ (အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ၿမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏ )

  ဇီ၀ိတ ပရိယႏံ ၱ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမီ  (အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ )

  ဇီ၀ိတ ပရိယႏံ ၱ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမီ (အသက္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ သံဃာေတာ္ အရွင္ၿမတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။)

    
  တပၸရာယဏ သရဏဂံု

  အဇၨအာဒိ ံ ကတြာ အဟံ ဗုဒၶပရာယေဏာ၊ ဓမၼပရာယေဏာ၊ သံဃ ပရာယေဏာတိ မံ ဓာေရထ။

  ယေန႔ကစ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၿမတ္ဘုရားသာလွ်င္ ၿမတ္တရားသာလွ်င္ ၿမတ္သံဃာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏ ဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္ကို မွတ္ၾကကုန္ေလာ့ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေဆာက္တည္ၿခင္း။

 

၃) သိႆဘာ၀ူပ ဂမန သရဏဂံု

 အဇၨ အာဒိ ံ ကတြာ အဟံ ဗုဒၶႆ အေႏ ၱ၀ါသိေကာ၊ ဓမၼႆ အေႏ ၱ၀ါသိေကာ၊ သံဃႆ အေႏ ၱ၀ါသိေကာတိ မံဓာေရေတ။

 ယေန႔မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ ၿမတ္ဘုရား၏တပည့္၊ ၿမတ္တရား၏ တပည့္၊ ၿမတ္သံဃာ၏ တပည့္ဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္ကို မွတ္ေတာ္မူၾကကုန္ေလာဟူ၍ တပည့္အၿဖစ္ ခံယူေဆာက္တည္ၿခင္း။

 

၄) ပဏိပါတ သရဏဂံု

  အဇၨ အာဒိ ံ ကတြာ အဟံ အဘိ၀ါဒနပစၥဳပ႒ာနံ အဥၥလီ ကမၼသာ မိစိကမၼံ ဗုဒၶါဒီနံေယ၀ တိဏၰ့ံ ၀တၳဴနံ ကေရာမီတိ မံဓာေရသ။

 ယေန႔မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္ကို ရတနာသံုးပါးအား ရွိခိုးၿခင္း၊ ခရီးဦးၾကိဳၿခင္း၊ လြန္စြာအရိုအေသၿပဳၿခင္းရွိတဲ့သူဟု မွတ္ၾကကုန္ေလာဟု ေလွ်ာက္ထား၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း။

 

သရဏဂံုတည္ေဆာက္သူ လိုအပ္ခ်က္

ေခတၱ        = ရတနာသံုးပါး ၿပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ထင္ရွားၿခင္း။

အဇၥ်ာသယ = ထက္သန္ေသာ သဒၶါၿဖင့္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ၿခင္း။

ဤအဂၤါႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ၿပည့္စံုၿပီး ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္လွ်င္ ယခုဘ၀မွာပင္ ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။ ရတနာသံုးပါးကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ယခုဘ၀ေကာင္းက်ိဳးမရၾကသည္မွာ အဇၥ်ာသယ( ရတနာသံုးပါးမွတပါး အရုပ္မ်ိဳးစံုရွိေနၿခင္း သည္) အဂၤါပ်က္ယြင္းေသာေၾကာင့္တည္း။

 

သရဏဂံုတည္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

၁) ဘယ– ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ေဘးမွန္သမွ်ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ရတနာသံုးပါးက တိုက္ရိုက္ပယ္ေဖ်ာက္ေပးၿခင္းမဟုတ္။ ရတနားသံုးပါး၏ ဂုဏ္သတၱိကို ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါႏွင့္ ရတနာသံုးပါးသာလွ်င္ အားကိုးရာပဲ တၿခားအားကိုးရာမရွိဟု ဆံုးၿဖတ္ေသာ သမၼာဒိ႒ိေၾကာင့္ ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။) တစ္နည္း ရတနာသံုးပါးကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမွ ဒုကၡေပး၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရတနာသံုးပါးကိန္း၀ပ္သူကုိလည္း မည္သူကမွ် ဒုကၡမေပးႏုိင္းၿခင္း ဟူ၍လည္း မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၂) သႏာၱသ– ကိုယ္စိတ္ႏ်စ္ပါးပူေလာင္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေပးသည္။ပါေပ၏။

၃) ဒုကၡ– ကုိယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲမွန္သမွ်ကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ပါေပ၏။

၄) ဒုဂၢတိ– အပါယ္က်မယ့္ေဘးကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေစတယ္။

၅) ပရိကိေလသ- ကိုယ္စိတ္ရဲ႔ ညစ္ႏြမ္းမႈ မွန္သမွ်ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေစတယ္။

 

သရဏဂံုတည္ၿခင္းေၾကာင့္ ရမည့္ အဆစ္ ၈ မ်ိဳး

၁) အမ်ားရဲ႔ အပူေဇာ္ခံရပါတယ္။

၂) ဥာဏ္ေကာင္းပါတယ္။

၃) ၿဖစ္လာရာဘ၀မွာ သူ႔အလိုကို အားလံုးက လိုက္ရပါတယ္။

၄) ၿဖစ္ရာဘ၀မွာ ဘံုပုဂၢိဳလ္ေတြက သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ၾကတယ္၊ ႏွစ္သက္ၾကတယ္။

၅) ေရႊအဆင္း လို လွပၾကတယ္။

၆) မရြင္းတူေလပါ။

၇) ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားတယ္။

၈) စည္းစိမ္ခံစားရတယ္။
   

ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္က ေထရ၀ါဒအုတ္ၿမစ္က်မ္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၆၄ မွာ

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူေသာ ရတနာသံုးပါးသည္ ဤေလာက၌ အပူေဇာ္ခံသက္သက္အေနၿဖင့္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္။

ဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္အတုိင္း ယံုၾကည္စြာလိုက္နာက်င့္သံုး၍ အနိမ့္ဆံုးအေနၿဖင့္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ၿဖစ္သြားေအာင္။ ထို႔ထက္စြမ္းႏိုင္ပါက မဂ္ဖိုလ္ကိုရသြားေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစရန္အတြက္သာ ၿဖစ္၏။ ထုိမွသာ ဤေလာက၌ ရတနာသံုးပါး ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ရက်ိဳးနပ္ေပလိမ့္မည္။

 

 

အညြန္း- မိရိုးဖလာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ စာအုပ္၊ အရွံဴးမရွိေသာ ဒႆနစာအုပ္၊ ၿမန္မာတို႔၏အသက္ စာအုပ္၊ အတြင္းရန္သူစာအုပ္၊ ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္က ေထရ၀ါဒအုတ္ၿမစ္က်မ္းစာ၊ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္ စာအုပ္။

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s