လူတုိင္းသိသင့္ေသာကံေလးမ်ိဳး

၁) ေသၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး အက်ိဳးေပးမည့္ကံမွာ ဂရုကံ ၿဖစ္သည္။ မည္သည့္ကံမွတားမရဘဲ ၾကီးေလးေသာေၾကာင့္တည္း။

 ထုိ ဂရုကံသည္ အကုသိုလ္အရာတြင္ ပဥၥာနႏိ ၱရိယကံ ၅ ပါး၊ နိယတ မိစာၦဒိ႒ိကိုယူရၿပီး ကုသိုလ္အရာတြင္ မဟဂၢဳတ္ကံ (ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္ စတဲ့) မ်ားကို ယူရသည္။

 

ပဥၥာနႏိ ၱရိယကံ  ၅ ပါး  

-အေမသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ

-အေဖသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ

-ရဟႏာၱသတ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ

-ဘုရားရွင္ကို ေသြားစိမ္းတည္ေအာင္လုပ္ေသာ အကုသိုလ္ကံ

-သံဃာသင္းခဲြေသာ အကုသိုလ္ကံ

 

နိယကမိစာၦဒိ႒ိ ၃ မ်ိဳး

-သတၱ၀ါတို႔၌ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးတတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ သည္ မရွိဟူ၍ ယူဆစြဲလမ္းၿခင္း – နတၱိက ဒိ႒ိ

-သတၱ၀ါတို႔၌ ေရွးအတိတ္အေၾကာင္းသည္ မရွိဟု ယူဆစြဲလမ္းၿခင္း – အေဟတုက ဒိ႒ိ။

-လူသတၱ၀ါသည္ ေကာင္းမႈကို ၿပဳေသာ္လည္း ေကာင္းမႈမၿဖစ္၊ မေကာင္းမႈကို ၿပဳေသာ္လည္း မေကာင္းမႈမၿဖစ္ဟူ၍ ယူဆစဲြလမ္းၿခင္း – အကိရိယဒိ႒ိပင္ ၿဖစ္သည္။

ပဥၥာနႏိ ၱရိယကံ ႏွင့္ နိယကမိစာၦဒိ႒ိ အယူရွိေသာသူမ်ားမွာ ေသၿပီးေနာက္ မည္သည့္ကုသုိလ္မွတားမရဘဲ အ၀ီစိငရဲ သို႔ က်ရသည္။

ပဥၥာနႏိ ၱရိယကံ က်ဴးလြန္မိ၍ အ၀ီစိက်သူမ်ားသည္ ကမာၻပ်က္လွ်င္ လြတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

နိယကမိစာၦဒိ႒ိ အယူရွိသူမ်ားမွာ ဤကမာၻပ်က္လွ်င္ အၿခားမပ်က္ေသာ ကမာၻသို႔ေၿပာင္းၿပီး ငရဲခံရတတ္သည္။

 

၂) ဂရုကံ အက်ိဳးေပးစရာ မရွိလွ်င္ ေသခါနီးကပ္၍ ၿပဳလုပ္အပ္ေသာ အာသႏၷကံ  က အက်ိဳးေပးသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ – ေသခါနီးမွ သရဏဂံုေဆာက္တည္ၿခင္း စသၿဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ေသခါနီးမွာ သားစဲြ၊ သမီးစဲြ၊ ဥစၥာစဲြမ်ားၿဖစ္ၿခင္း စသည္ၿဖင့္။ )

၃) ထို အာသႏၷကံ ကအက်ိဳးမေပးလွ်င္ အၿမဲေလ့က်က္အပ္ေသာ  (အၿမဲေလ့လားပြားမ်ားေနတဲ့) အာစိဏၰကံ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ က အက်ိဳးေပးသည္။

၄) ထို ကံသံုးမ်ိဳးစလံုး အက်ိဳးမေပးေတာ့မွ ၿပဳကာမွ်ၿဖစ္ေသာ စိတ္ေစတနာထက္ထက္သန္သန္မပါေသာ ကဋတၱာကံ က အက်ိဳးေပးသည္။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s