မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္

မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ကား မကဲြၿပားေပ။ ကဲြၿပားေသာအခ်ိန္ကား ဘာသာၿခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳေသာအခ်ိန္၊ ဘာသာၿခားက လာဘ္လာဘႏွင့္ ၿမွဴဆြယ္ေသာအခ်ိန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ဘာသာၿခားေနာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ ပါသြားေသာ္လည္း တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွာ မိမိဘာသာ၌ မယိုင္မလဲခိုင္ၿမဲစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကေပသည္။ 

မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္သည္ ရတနာသံုးပါးကို မသိဘူး။ ဘာမွတန္ဘိုးမထားဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာသာၿခားေနာက္ပါသြားၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို စြန္႔တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္အၿဖစ္မွာပင္ တန္႔ရပ္ၿပီး ဘာသာေရးအေတြးအေခၚမ်ား အိပ္ေမာက်မေနၾကပါႏွင့္။ တရားေတြနာ၊ စာေပမ်ိဳးစံုၾကည့္ရႈ၍ ဘာသာအားလံုးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါလို႔ အေလးအနက္သတိေပးပါသည္။

မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက ပတၱၿမားရတနာက ၿပည္တန္လွေအာင္ တန္ဘိုးရွိပါေသာ္လည္း ေတြ႔ရွိေသာသူက တိရစာၦန္ၾကက္တစ္ေကာင္ၿဖစ္ေနရာ ၿပည္တန္ပတၱၿမားကို ေၿခႏွင့္ယက္ကန္ပစ္ၿပီး ဆန္ကဲြေစ့ကိုသာ ၿမိန္ေရယွက္ေရးစားသကဲ့သို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ အခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွာလည္း ပတၱၿမားရတနာႏွင့္တူေသာ ဗုဒၶဘာသာကို စြန္႔ပစ္ၿပီး ဆန္ကဲြေစ့ႏွင့္တူေသာ မၿဖစ္စေလာက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မက္ေမာကာ ဘာသာၿခားတို႔လက္၀ယ္၌ ဒုကၡၿဖစ္ေနရသည္ကို ရင္ေမာဖြယ္ရာ ၿမင္ေနရပါ၏။

 

” မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္” ဆိုတာ ဘာလဲ။

မိမိရဲ႔ အေဖ၊ အေမ၊ အဖိုး၊ အဖြားေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လို႔ မိမိလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္လိုက္တာ။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ အေၾကာင္း နကန္းတစ္လံုးမသိဘူး။ သိလည္း မသိခ်င္ဘူး။

အခုလို ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တရားပြဲလည္း လံုး၀မလာဘူး။

တစ္ခါ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ လံုး၀မဖတ္ဘူး။

ဘာသာေရးစာအုပ္လည္း မကိုင္ၾကည့္ဘူး။

ဘုန္းၾကီးလည္း မဆည္းကပ္ဘူး။

အဲလို ဘာမွ မသိဘဲၿဖစ္ေနတဲ့သူေတြကို မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လို႔ မွတ္လိုက္ေပါ့။

 
“တကယ့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္” ဆိုတာ ဘာလဲ။

ငါ့ အဘိုး၊ အဘြား၊ အေဖ၊ အေမ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ၿဖစ္လို႔ ငါဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုတာ သဘာ၀မက်ဘူး။

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ကိုးကြယ္မယ့္ ဘာသာကိုေတာ့ ငါေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွ ကိုးကြယ္မယ္လို႔ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာက အဲဒီစိတ္ရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားပဲြေတြဆို သူလိုက္နာၾကည့္တယ္။ ေလ့လာတယ္။ ဘာသာေရးစာအုပ္ဆိုလည္း ရသေလာသူဖတ္ၾကည့္တယ္။ ေလ့လာတယ္။

မသိတာရွိရင္ ရဟန္းသံဃာေတြကို ေမးတယ္ ၿမန္းတယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္သိသြားတယ္။

အဲဒီမွာတင္ ရတနာသံုးပါးကို ႏွလံုးသားမွာ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ တကယ္ၾကည္ညိဳသြားတယ္။ အဲ့ဒါ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပါ။
 

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ေရးတဲ့ ၿမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္းကို အဂၤလိပ္လိုေရးခဲ့ၿပီး တၿခားပုဂၢိဳလ္ေတြရ႕ဲၿမန္မာၿပန္ပါ။ တကယ့္ၿဖစ္ရပ္ပါ။ စိတ္၀င္စားေအာင္ အံ့ၾသေအာင္ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး။

သကၠရာဇ္ ေအဒီ ၁၀၄၂ခုနစ္ ဟံသာ၀တီေနၿပည္ေတာ္ (ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊မြန္ၿပည္နယ္ အားလံုးကို ေခၚပါတယ္) မွာ တိႆမင္းၾကီးက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ မြန္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခစားတဲ့မူးမတ္ ေသနာပတိေတြက ၿဗဟၼဏဘာသာ၀င္ေတြပါ။

မူးမတ္ေတြက ဘုရင္ကို သူတို႔ဘာသာထဲ၀င္ေအာင္ ေန႔စဥ္ဆဲြေဆာင္တယ္။ “အရွင္မင္းၾကီးတို႔ ဗုဒၶဘာသာဆင္းတုေတာ္ေတြက က်က္သေရမရွိဘူး။ ဗုဒၶဘုရားဆိုတာ ပရိနိဗၺာန္စံသြားၿပီ။ ေသၿပီးသူရဲ႕ရုပ္တုဆိုတာ အသုဘၾကီးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ၿဗဟၼာဟာ ယခုသက္ရွိထင္ရွားရွိတယ္။ အ၀ိညာဏက အသက္မရွိေသာပုဂၢိဳလ္ကို ကိုးကြယ့္မယ့္အစား အသက္ရွိေသာ ၿဗဟၼာကို ကိုးကြယ္စမ္းပါလို႔” ေန႔စဥ္ဆဲြေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ၾကာေသာ္ တိႆမင္းၾကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာကို စြန္႔ၿပီး ၿဗဟၼဏဘာသာ၀င္ ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကဲြၿပားသြားပါၿပီ။

တိႆမင္းၾကီး  ၿဗဟၼဏဘာသာ၀င္ ၿဖစ္သြားေတာ့ သူ႔တိုင္းၿပည္မွာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကို ေၿပာက္ပ်က္ၾကရမယ္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္တာေတြ႕လွ်င္ ဆင္နင္းၿဖင့္ အသတ္ခံရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထလေထာ္ (တရားသခင္မ) အမည္ရွိ မိန္းကေလးသည္္ သူမ်ားေတြ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြကို စြန္႔ပစ္ၾကေသာ္လည္း သူကေတာ့ ဆက္လက္ကိုးကြယ္လ်က္ရွိေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဟံသာ၀တီတြင္ သူသာလ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္သာ က်န္ေတာ့သည္။

တေန႔ ထလေထာ္သည္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးေနစဥ္ ၿမစ္ထဲတြင္ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ေမ်ာပါလာသည္ကို ဆယ္၍ သူ႔အိပ္ခန္းတြင္ ကိုးကြယ္ထားေလသည္။

ထိုသည္ကုိ ဘုရင္သိရွိသြားေသာ္ေၾကာင့္ ထလေထာ္ကို ဆင္နဲ႕နင္းသတ္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။ ထလေထာ္သည္ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းႏွင့္ပင္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ေသမည္ဟူ၍ သရဏဂံုေစာင့္လိုက္ ငါ့ကိုသတ္မယ့္ ဆင္ၾကီးေရာ ဘုရင္ကုိပါ ေမတၱာပြားလိုက္ၿဖင့္ လုိက္သြားေလသည္။ နင္းသတ္မည့္ဆင္သည္ ထလေထာ္အနားသို႔ေရာက္ေသာ္အခါ ဆင္သည္ ေအာ္၍ ထြက္ေၿပးေလသည္။ တခါ ထလေထာ္ကို ဖ်ာနဲ႕အုပ္ၿပီး ဆင္နဲ႔နင္းသတ္ဖို႔ၾကိဳးစားၿပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း ဆင္ၾကီးလွည့္ေၿပးၿပန္တယ္။

တင္းကုပ္ထဲက လူသတ္ဖို႔သင္ထားေပးမယ့္ဆင္ေတြလည္းကုန္ေရာ မီးနဲ႔သတ္ၿပန္တယ္။ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနတဲ့ မီးပံုေပၚကို ထလေထာ္ကိုတင္လိုက္ေရာ မီးေတြဟာ ေရနဲ႔ပက္ၿဖန္းသလုိ ၿငိမ္းက်သြားတယ္။ ထလေထာ္ရဲ႕အသား ေမြးညွင္းတစ္ပင္ေတာင္ မီးမေလာင္ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ သံုးေခါက္ထိထိၾကိဳးစားၿပီးသတ္ေသာ္လည္း အရင္အတိုင္းပင္။

ဒါနဲ႕ ေၿမၿမွဳပ္သတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၿပန္တယ္။ ထလေထာ္ကို ေၿမက်င္းထဲထည့္ၿပီး ဘုရင္က က်င္းႏႈတ္ခမ္းမွာရပ္ၿပီးထလေတာ္ နင္ေတာ္ေတာ္ေခါင္းမာတာပဲ။ ဒီဟံသာ၀တီမွာ နင္တစ္ေယာက္ပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရိွေတာ့တယ္။ အားလံုး ၿဗဟၼဏဘာသာ၀င္ၿဖစ္ကုန္ၿပီ။ နင္ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြရဲ႕အစြမ္းကို ငါသိခ်င္တယ္။ နင့္အိမ္မွာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ၈ဆူရွိတယ္ၾကားတယ္။ အဲ့ဒီဆင္းတုေတာ္ေတြကို ေကာင္းကင္ကေန နန္းေတာ္ထဲကို ပင့္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ နင့္ကုိေသေဘးကလြတ္မယ္။ ငါအပါအ၀င္ တိုင္းၿပည္သူမ်ားအားလံုး ဗုဒၶဘာသာကို ၿပန္ကိုးကြယ္မယ္တဲ့။

ထလေထာ္က ေခါင္းေမာ့ၿပီး မင္းၾကီး မင္းမွာ ကတိ၊ လူမွာ သစၥာ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ ရေအာင္ပင့္ေပးပါ့မယ္။

ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၱာ၊

ဓမၼဂုေဏာ အနေႏၱာ၊

သံဃဂုေဏာ အနေႏၱာ၊

ဘုရား တရား သံဃာ ေက်းဇူးမ်ားသည္ မေရမတြက္ႏီုင္ေအာင္ မ်ားၿပားလွပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မသည္ ဘုရား တရား သံဃာကို အသက္နဲ႔လဲၿပီးေတာ့ ကိုးကြယ္ပါသည္ဘုရား။ ဤစကားသည္ မွန္ကန္ပါသည္။ ဤမွန္ေသာ သစၥာ၏အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရား တရား သံဃာရတနာသံုးပါး၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အယူမွားေနၾကတဲ့ တိႆဘုရင္ႏွင့္တကြ တိုင္းသူၿပည္သားအားလံုး အယူမွန္ရေစၿခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္မ၏အခန္းထဲမွာ ကိုးကြယ္ထားတဲ့ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ရွစ္ဆူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ခရီးက စ်ာန္ယာဥ္စီးၿပီးေတာ့ ဘုရင့္နန္းေတာ္ထဲသို႔ ၾကြလာပါေစသား ၿမတ္စြာဘုရား။ (သာဓု)*၃

သစၥာရဲ႕အစြမ္း၊ ရတနာသံုးပါးရဲ႕အစြမ္း ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးေတာ့ ထလေထာ္ရဲ႕အခန္းထဲက ဆင္းတုေတာ္ရွစ္ဆူဟာ တကယ္ကိုၾကြလာပါတယ္။ ေကာင္းကင္က ၾကြလာေတာ့ ေနေရာင္ကလည္းထိုး၊ ေရႊေရာင္နဲ႔၀င္းေၿပာင္ေနေတာ့ တိုင္းသူၿပည္သားေရာတႆဘုရင္ၾကီးလည္း လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ဖူးရင္နဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ တစ္ေပါက္ေပါက္က်လာပါတယ္။ အသက္မရွိတဲံ အ၀ိဉာဏကဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေတြေတာင္မွ ဒီေလာက္တန္ခိုးၾကီးမားရင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားဘုရားမ်ားဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ားတန္ခိုးၾကီးမားလိုက္မလဲ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ တိႆဘုရင္ၾကီးအပါအ၀င္ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားအားလံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ၿပန္ၿဖစ္လာၾကၿပီး ထလေထာ္ကိုလည္း ဘၿဒာေဒ၀ီအမည္နဲ႕မိဖုရားေၿမာက္လိုက္ပါတယ္။ မူးမတ္ေတြကိုေတာ့ ထလေထာ္လက္ထဲကို ဘုရင္က အပ္လိုက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ၾကင္နာသနားတတ္ပါတယ္။ (ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၀ေက်ာ္သည္အထိ ဘာသာေရးအတြက္ ေသြးလံုး၀မစြန္းေသာ တစ္ခုတည္းသာ ဘာသာၿဖစ္ပါသည္။) ထလေထာ္ကေတာ့ ၿဗဟၼဏဘာသာ၀င္ မူးမတ္ေတြကို သင္တို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ႏိုင္ငံကိုသာ သြားၾကပါလို႔ဆိုၿပီး တိုင္းၿပည္ကေန ႏွင္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုသာဓကအေနကေတာ့ ဗုဒၶလက္ထက္က ေက်ာင္းဒကာ အနာထပိဏ္ရဲ႕သမီး ဘာသာၿခားေယာက်ာ္းနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ေသာ္လည္း သူမ၏ခင္ပြန္း ေယာခကၼတို႔အားလံုးကို မ၀၀တ္ေသာလူေတြ ကိုးကြယ္မႈကေန ၿမတ္စြာဘုရား ႏွင့္ ရဟန္း ၅၀၀ အား အဓိ႒ာန္ၿဖင့္ ပင့္၍ ဗုဒၶဘာသာၿဖစ္ေအာင္ လုပ္စြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 
 
မိရိုးဖလာ ဘာသာ၀င္ႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စာအုပ္၊ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္စာအုပ္၊

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s