သီတဂူဆရာေတာ္ အ႐ွင္ညဏိႆရ

nyanissara_image

 

ဗူဒၶ၀ါဒ အေၿခခံတရားေတာ္

  

(၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

 

 

ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ျပန္လည္ဝတ္ခံစားရသည့္ ဝတ္ေတာ္ ၁၂ ပါး တရားေတာ္မ်ား

အပိုင္း (၁) – နိဒါန္း

အပိုင္း (၂) – ပထမ ၀တ္ေတာ္။

အပိုင္း (၃) – ဒုတိယ ၀တ္ေတာ္။

အပိုင္း (၄) – ဒုတိယ ၀တ္ေတာ္အဆက္။

အပိုင္း (၅) – တတိယ ၀တ္ေတာ္ ႏွင့္ စတုတၳ၀ိတ္ေတာ္။

အပိုင္း (၆) – ပဥၥ၀ိပါက္ေတာ္။

အပိုင္း (၇) – ဆ႒မ၀ိပါက္ေတာ္၊ သတၱမ၀ိပါက္ေတာ္ႏွင့္ အ႒မ၀ိပါက္ေတာ္။

အပိုင္း (၈) – န၀မ၀ိပါက္ေတာ္၊

အပိုင္း (၉) – ဒႆမ၀ိပါက္ေတာ္၊ ဧကာဒႆမ၀ိပါက္ေတာ္။

အပိုင္း (၁၀)

 

 

ဗုဒၶ၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၄)

အပိုင္း (၅)

 

 

ေနာက္ဆံုးဆယ္လ ၿမတ္ဗုဒၶ

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ဓမၼၿဖစ္စဥ္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

 

ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ့တရားေတာ္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

ဗုုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၄)

အပိုင္း (၅)

အပိုင္း (၆)

အပိုင္း (၇)

 

 

ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္၊ ပါဠိေတာ္အနက္

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

၀ိသာခါ၀တၳဳ

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

ကပ္ၾကီးသုံးပါးတရား

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

 

 အဂၤုလိမာလ

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

 

 

ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဘ၀လမ္းညႊန္တရား

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

 

ေ၀ဒနာႏုပႆနာ

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

 

http://www.dhammaweb.net/dhammadb/ မွ ကူးယူလွဴဒါန္းပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in တရားေတာ္မ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s