ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းဆုပန္ၿခင္းႏွင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္အမည္

ဘုရားအၿဖစ္ဆုေတာင္းၿပည့္ရန္အဂၤါ ၈ ပါး

၁) လူသားစစ္စစ္ၿဖစ္ရၿခင္း၊

၂) ေယာက်ာ္းစစ္စစ္ၿဖစ္ရၿခင္း၊

၃) ဆုေတာင္းခ်ိန္တြင္ ရဟႏာၱၿဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းပါရမီၿပည့္စံုေနၿခင္း၊

၄) သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားတစ္ဆူဆူအထံေတာ္၌သာ ဆုပန္ရၿခင္း၊

၅) ဆုပန္သူသည္ ရေသ့၊ ရဟန္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖစ္ရၿခင္း၊

၆) စ်ာန္သမာပတ္ ၈ ပါး ရရွိေနသူၿဖစ္ရၿခင္း၊

၇) ၿမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔အား အသက္ကိုပင္ စြန္႔လွဴထားရၿခင္း၊

၈) ဘုရားၿဖစ္ရန္ ၾကီးမားေသာဆႏၵ၊ ၀ီရိယရွိရၿခင္း။

 

ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းဆုပန္ၿခင္း

ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းသည္ ၂၀ အသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းကာလအတြင္း ဘုရားရွင္ေပါင္း (၅၁၂၀၂၇) ဆူတို႔ထံတြင္ စိတ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုးၿဖင့္လည္းေကာင္း ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး ဘုရားဆုပန္ဆင္ခဲ့၏။

ေဂါတမဘုရားေလာင္းသည္ ဘုရားဆုကို စိတ္ၿဖင့္သာ ၾကံစည္ေတာင့္တခဲ့ေသာကာလမွာ (၇) အသေခ်ၤၿဖစ္ၿပီး ထိုကာလအတြင္ ဘုရားရွင္ေပါင္း(၁၂၅၀၀၀)ဆူ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾက၏။

ႏႈတ္ၿဖင့္ ဘုရားဆုပန္ခဲ့ေသာကာလမွာ  (၉) အသေခ်ၤၿဖစ္ၿပီး ထိုကာလအတြင္ ဘုရားရွင္ေပါင္း (၃၈၇၀၀၀)ဆူ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾက၏။

ဤ (၁၆) အသေခ်ၤကာလအတြင္း ဘုရားရွင္ေပါင္း (၅၁၂၀၀၀)ဆူ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းသည္ ထိုဘုရားရွင္မ်ားထံမွ ဘုရားဆုပန္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္အခါတြင္ ဘုရားၿဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မရရွိခဲ့ေပ။

ဘုရားအၿဖစ္ရရွိရန္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုးၿဖင့္ ၾကံစည္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ေလးအသေခ်ၤကာလတြင္း ဘုရားရွင္ေပါင္း (၁၃)ဆူပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ကမာၻတစ္သိန္းအတြက္ ဘုရားရွင္ေပါင္း (၁၆) ဆူပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသၿဖင့္ စုသုေပါင္း (၂၉)ဆူ ပြင့္ေတာ္မူၾက၏။

ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းသည္ ေနာက္ဆံုး ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းအတြင္း ဘုရားရွင္ (၂၇)ဆူထံတြင္ ဘုရားဆုၾကီးပန္ခဲ့ရာ၌ ေရွးဦးစြာပြင့္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ တဏွကၤရာဘုရား၊ ေမဓကၤရာဘုရား၊ သရဏကၤရာ ဘုရားသံုးဆူတို႔ထံမွ ေနာင္အခါတြင္ ဘုရားၿဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မရရွိခဲ့ဘဲ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္မွစ၍ ကႆပဘုရားရွင္အထိ ႏွစ္က်ိပ္ေလးဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္မ်ားထံမွသာ နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ (ဤသူကား ဤမည္ေသာကမာၻ၌ ဤအမည္ၿဖင့္ ဘုရားစင္စစ္ဧကန္ၿဖစ္လတၱံ႕ဟု တစ္ဆူဆူေသာ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိသည့္ဘုရားရွင္က အတိအက် မိန္႔ေတာ္မူၿခင္း) မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

 

 

ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ေပါင္း (၂၈)ဆူ (ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ)

၁) တဏွကၤရာဘုရား၊

၂) ေမဓကၤရာဘုရား၊

၃) သရဏကၤရာ ဘုရား၊

၄) ဒီပကၤရာဘုရား၊

၅) ေကာ႑ညဘုရား၊

၆) မဂၤလဘုရား၊

၇) သုမနဘုရား၊

၈) ေရ၀တဘုရား၊

၉) ေသာဘိတဘုရား၊

၁၀) အေနာမဒႆီဘုရား၊

၁၁) ပဒုမဘုရား၊

၁၂) နာရဒဘုရား၊

၁၃) ပဒုမုတၱရဘုရား၊

၁၄) သုေမဓာဘုရား၊

၁၅) သုဇာတာဘုရား၊

၁၆) ပိယဒႆီဘုရား၊

၁၇) အတၳဒႆီဘုရား၊

၁၈) ဓမၼဒႆီဘုရား၊

၁၉) သိဒၶတၳဘုရား၊

၂၀) တိႆဘုရား၊

၂၁) ဖုႆဘုရား၊

၂၂) ၀ိပႆီဘုရား၊

၂၃) သိခီဘုရား၊

၂၄) ေ၀ႆဘူဘုရား၊

၂၅) ကကုသႏၶဘုရား၊

၂၆) ေကာနာဂမနဘုရား၊

၂၇) ကႆပဘုရား၊

၂၈) ေဂါတမဘုရား။

အညႊန္း – ဦးသက္စိန္ ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ့အေၿခခံစာအုပ္။

 

Advertisements
This entry was posted in ၿမတ္ဗုဒၶ ေဂါတမ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s