သမၺဳေဒၶ ပါဠိ ဘာသာၿပန္

သမၺဳေဒၶ သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ၊

ဒါြဒသဥၥ သဟႆေက။

ပဥၥသတ သဟႆာနိ၊

နမာမိ သိရသာမဟံ။

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ (၂၈) ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ငါးသိန္းကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဦးေခါင္းရတနာၿဖင့္ ရွိခိုးပါ၏။

 

အပၸကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ၊

အနႏာၱ နိဗၺဳတာ ဇိနာ။

ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊

အာဒေရနံ နမာမဟံ။

ဂဂၤါၿမစ္အတြင္းမွာရွိၾကေသာ သဲလံုးတို႔က နည္းၾကပါေသး၏။ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳသြားၾကေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကား ေရတြက္ပိုင္းၿခား၍ပင္ မရႏိုင္ပါ။ ထိုမ်ားၿပားလွေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တရားေတာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္အားလံုးတို႔၏ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္ရုိေသစြာ ရွိခိုးပါ၏။

 

နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န၊

ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀။

အေနက အႏၱရာယာ၀ိ၊

၀ိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။

ဤသုိ႔ရွိခိုးပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာရန္တို႔ကို ပယ္ေပ်ာက္ၿပီး တစ္ပါးမက မ်ားၿပားလွသည့္ အႏၱရာယ္ဟူမွ်တို႔ အေၾကြးက်န္မရွိ ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု ကင္းေပ်ာက္ပါေစကုန္သတည္း။

This entry was posted in ပါဠိ ဘာသာၿပန္ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s