သူေတာ္သူၿမတ္ ႏွင့္ သူမိုက္သူယုတ္ ခဲြၿခားနည္း

သူေတာ္သူၿမတ္ လကၡဏာ (၄)ပါး

၁) သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္ မေၿပာ၊
    ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ႕ကား၍ မေၿပာဘဲ ေလ်ာ့ေပါ့၍ ေၿပာဆိုၿခင္း။

၂) သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး (ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲႏွင့္ပင္ ေၿပာၿခင္း၊
    ေမးလွ်င္လည္း မထိန္ခ်န္ဘဲ ၿပည့္စံုစြာေၿပာၿခင္း။

၃) မိမိ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲႏွင့္ပင္ ေၿပာၿခင္း၊
    ေမးလွ်င္လည္း မထိန္ခ်န္ဘဲ ၿပည့္စံုစြာေၿပာၿခင္း။

၄) မိမိ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး (ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲႏွင့္ မေၿပာ၊
     ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ႕ကား၍ မေၿပာဘဲ ေလ်ာ့ေပါ့၍ ေၿပာဆိုၿခင္း။

 

သူေတာ္ေကာင္းမွတ္ေက်ာက္

သူယုတ္မာတို႔သည္ ေရႊအတုကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအသြင္အၿပင္ အၿခံအရံၿဖင့္ ဖံုးကြယ္လ်က္ ေလာက၌လွည့္လည္ေနၾကကုန္၏။

သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွား ထိုပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမွတ္ေက်ာက္ၿဖင့္ ခဲြၿခားၾကည္ညိဳရာ၏။

               (သဂါထာ၀ဂ္၊ သတၱဇဋိလသုတ္)
 

 

သူမိုက္သူယုတ္ လကၡဏာ (၄) ပါး

၁) သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲႏွင့္ပင္ ေၿပာၾကားတတ္ၿပီး၊
    ေမးလွ်င္လည္း ခ်ဲ႕ကား၍ ေၿပာတတ္ၿခင္း။

၂) သူတစ္ပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး (ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္ မေၿပာဘဲ၊
    ေမးလွ်င္ ေလ်ာ့ေပါ့၍ ေၿပာၿခင္း။

၃) မိမိ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့ (မေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးလွ်င္ မေၿပာ၊
     ေမးလွ်င္ ေလွ်ာ့ေပါ့ထိန္ခ်န္၍ေၿပာၿခင္း။

၄) မိမိ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး (ေကာင္းေၾကာင္း)ကို မေမးဘဲႏွင့္ ေၿပာၾကားတတ္သည္။
     ေမးလွ်င္ ခ်ဲ႕ကား၍ ေၿပာၾကားတတ္ၿခင္း။
     
         (အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ သပၸဳရိသသုတ္)

 

 

အညႊန္း ဗုဒၶေဟာၾကားၾကီးပြားေၾကာင္းတရား။ ဦးသက္စိန္ ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ့အေၿခခံ စာအုပ္။

သူယုတ္သည္ သူမိုက္ထက္ ပိုၿပီးယုတ္ည့ံပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း သူယုတ္နဲ႔သူမိုက္၊ သူေတာင္ေကာင္းနဲ႔ မိတ္ေဆြေကာင္း ခဲြၿခားႏိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုလည္း ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းရင္း သူေတာ္ေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာရိပ္

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s