လူမိုက္ လူလိမၼာ ခဲြၿခားနည္း

 

လူမိုက္

မိမိအၿပစ္ကို အၿပစ္ဟု မၿမင္ၿခင္း၊

အၿပစ္ကို အၿပစ္ဟု ၿမင္ေသာ္လည္း တရားႏွင့္အညီ မကုစားၿခင္း၊

သူတစ္ပါးက အၿပစ္ကို ၀န္ခံေၿပာၾကားလွ်င္ တရားႏွင့္အညီ လက္မခံၿခင္း။

 

လူလိမၼာ

မိမိအၿပစ္ကို အၿပစ္ဟု ၿမင္ၿခင္း၊

အၿပစ္ကို အၿပစ္ဟု ၿမင္ေသာ္လည္း တရားႏွင့္အညီ ကုစားၿခင္း၊

သူတစ္ပါးက အၿပစ္ကို ၀န္ခံေၿပာၾကားလွ်င္ တရားႏွင့္အညီ ကုစားၿခင္း။

 

အညႊန္း- ဗုဒၶေဟာၾကား ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s