အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္) ေရႊၿပည္သာ

 
images 
 
ကက္ဆက္ေခြကတဆင့္ စီဒီေပၚတင္ထားလို႔ တခ်ိဳ႔ေနရာမွာ အသံေတြ မတည္ၿငိမ္၊ ပ်က္တာမ်ားရွိပါတယ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအေခြမ်ား ေတြ႔ရင္ ၿပန္တင္ေပးပါ့မယ္။
 
 
 
CD 1
 
 
 
CD 2 
 
 
 
CD 3
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁     – ဘာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ အားထုတ္သင့္သလဲ။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၂ A  – ေဘးၾကီး (၄) ပါး၊ ကုသိုလ္ (၄) မ်ိဳး။ ,
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၃     – ပုဂၢိဳလ္ (၄) မ်ိဳး ၊ ရုပ္ဓါတ္ (၈) ပါးအက်ဥ္း ။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၄     –  နိဗၺာန္ ဂုဏ္ရည္ (၃၀) ပုဒ္၊ ကိုယ္ေတြ႕ (၃) မ်ိဳး၊ သမာဓိ (၃) မ်ိဳး။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၅ A  –  မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သုဒၶ ၀ိပႆနာ ရႈသင့္ေၾကာင္းႏွင့္
                                            လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေဟာၾကားခ်က္ ၊
                                             အာရံု ၆ ပါး အက်ယ္ ခြဲၿခားပံု။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၅ B  –  ဓါတ္ၾကီးေလးပါးမွ ပထ၀ီဓါတ္ အစ။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၆ A  –  ေသာတာပန္တည္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဂၤါ (၄) ခ်က္ ၊ ပထ၀ီဓါတ္ အက်ယ္ ေဟာၾကားမႈ။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၆ B  – ပထ၀ီဓါတ္ ႏွင့္ အာေပါဓါတ္ အက်ယ္ ေဟာၾကားမႈ။ 
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၇    – အာေပါဓါတ္ႏွင့္ ၀ါေယာဓါတ္ ေဟာၾကားမႈႏွင့္ ခႏၶာ(၅)ပါး ခဲြၿခားပံု။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၈    – ခႏၶာ (၅) ပါး ၿဖစ္ပံုပ်က္ပံု၊ ဓါတ္ (၁၈) ပါး မွ ဓါတ္(၉)ပါး ေဟာၾကားမႈ။
 
 
CD 4
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၉     – ပါရမီ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးႏွင့္
                                           မိုးးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆံုးမခ်က္မ်ား၊
                                           ဓါတ္ (၁၈) ပါးမွ ဓါတ္ (၉) ပါး အဆက္၊
                                            ခႏၶာ ၅ပါး ဘာေၾကာင့္ ၿဖစ္လာရတာလဲ။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၀   – ခႏၶာ (၅)ပါးၿဖစ္မႈကို ရွင္းလင္းပံု၊ မဂ္တားဖိုလ္တား အႏ ၱရာယ္(၅)ပါး။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၁ A  – ကိေလသာ (၁၀) ပါး။ 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၁ B  –  ဒိ႒ိ ခြာၿပပံု။
 
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၂    – ေနာင္ဘ၀တြင္ ေသာတပန္တည္မည့္ (၄)မ်ိဳး၊
                                           လကၡာဏာ(၃)ရပ္- အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနိတၱ အေသးစိတ္ရွင္းၿပရႈပြားပံု။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၃    – ကိေလသာ အဆင့္ (၃) ဆင့္၊ ေသာတပန္၏ ဂုဏ္ရည္ (ပ)။
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရား ၁၄    – ေသာတပန္၏ ဂုဏ္ရည္ (ဒု) ၊
                                             တရားထိုင္ၿခင္းၿဖင့္ ခႏၶာ ၅ ပါး ၿဖစ္ပ်က္ပံု ရႈနည္း။
 
 
CD 5
 
 
 
 
 
 
သညာသိ ႏွင့္ ပညာသိ
  
 
 
 
 
 
CD 8 
 
 
 
 
 
CD 9 
 
 
 
 
 
 
သစၥာေလးပါး တရားေတာ္
 
 
 
 
 
 
သုဒၶ၀ိပႆနာ တရားေတာ္မ်ား
  
 
 
 

This entry was posted in တရားေတာ္မ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္) ေရႊၿပည္သာ

  1. kyann kan kaung says:

    ပဌာန္း၊ ပစၥယနိေဒၵယ – အနက္အဓိပၸါယ္
    ေဒါင္းလို့မရပါ ျပန္တင္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s