ေရလွဴဒါန္းၿခင္း အက်ိဳး ၁၀ ပါး

ေရလွဴဒါန္းၿခင္း အက်ိဳး ၁၀ ပါး

၁) ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး အနာေရာဂါကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တယ္။

၂) ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး လူသိမ်ားတယ္။

၃) တပည့္သားသမီးမိတ္ေဆြ အေဖာ္အၿခံအရံမ်ားၿပားတယ္။

၄) ေလးလံထိုင္းမႈိင္းၿခင္းမရွိဘဲ လွ်င္ၿမန္သြက္လက္တယ္။

၅) အစာေရစာမြတ္သိပ္ဆာေလာင္ၿခင္းေဘးက အၿမဲလြတ္ကင္းတယ္။

၆) အသက္ရွည္တယ္။

၇) အဆင္းလွတယ္။

၈) ခႏၶာကိုယ္က အၿမဲတန္းေအးခ်မ္းေနတယ္။

၉) ခြန္အားဗလၾကီးတယ္။

၁၀) ဉာဏ္ပညာၾကီးမားတယ္။

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေကာက္ႏႈတ္မႈမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s