သက္ရွည္က်န္းမာ ေလးဂါထာ

သက္ေတာ္ရွည္စံကင္းဆရာေတာ္၏ သက္ရွည္က်န္းမာ ေလးဂါထာ

ပထမ –

အ႒ာန ေမတံ ဘိကၡေ၀ အန၀ကာေသာ

ယံ ပရူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပယ်။

အႏုပကၠေမန ဘိကၡေ၀ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏိ ၱ

ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ေသာတိၳ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ရဟန္းတို႔ သူတစ္ပါး၏ လံု႔လပေယာဂၿဖင့္ ဘုရားရွင္တို႔အား ဇီ၀ိတိေၿႏၵမွ ခ်ၿခင္းမည္သည္ မၿဖစ္ႏိုင္။ (လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္၍ ရၿခင္းဟူသည္ မၿဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုလို)

 ရဟန္းတို႔ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သက္တမ္းအစဥ္ အတိုင္းေန၍ မိမိအလိုလိုသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံၾကကုန္၏။

ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ငါ့အားအၿမဲတမ္း က်န္းမာၿခင္း ခ်မ္းသာၿခင္း ၿဖစ္ပါေစ။

 

ဒုတိယမ်က္ႏွာက –

ဒိ၀ါတပတိ အာဒိေစၥာ၊

ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။

သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊

စ်ာယီ တပတိ ၿဗဟၼေဏာ။

အထ သဗၺမေဟာရတၱိ၊

ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ အာဒရံ။

နမကၠာရာႏုဘာေ၀န၊

သေဗၺ ပူေရႏ ၱဳ သကၤပၸါ။

ေနမင္းသည္ ေန႔အခါသာလွ်င္ တင့္တယ္၏။

လမင္းသည္ ညအခါ၌သာလွ်င္ တင့္တယ္၏။

ၿပည့္ရွင္မင္းသည္ မင္းေၿမာက္တန္ဆာဆင္ယင္ေသာအခါ၌သာလွ်င္ တင့္တယ္၏။

ရဟႏာၱပုဂၢိဳလ္သည္ စ်ာန္သမာပတ္၀င္စားေသာ အခါ၌သာလွ်င္ တင့္တယ္သပၸါယ္၏။

ဘုရားရွင္သည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ပုည၊ ဓမၼဟူေသာ တရားငါးမ်ိဳးတို႔ၿဖင့္ ေန႔ေရာ ညပါ အၿမဲတန္းတင့္တယ္၏။ ထိုသုိ႔ တန္ခိုးေတာ္ အနႏ ၱ ႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာ ၿမတ္စြာဘုရားကို ရုိေသစြာ ရွိခိုးပါ၏။

ဤသို႔၇ွိခိုးရေသာ တန္ခိုးတေဇာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ အၾကံအစည္မွန္သမွ် အလံုးစံုၿပည့္၀ရပါလို၏။

 

တတိယမ်က္ႏွာက –

နေမာေတ ပုရိသာဇည၊

နေမာေတ ပုရိသုတၱမ။

နေမာေတ တိဏသံသာရ၊

နေမာေတ အမတံ ဒဒ။

အာဇာနည္ေယာက်ာ္းၿဖစ္ေတာ္မႈေသာ ၿမတ္စြာဘုရားအား ရွိခို္းပါ၏။

ၿမင့္ၿမတ္ေသာ ္ေယာက်ာ္းၿဖစ္ေတာ္မႈေသာ ၿမတ္စြာဘုရားအား ရွိခို္းပါ၏။

သတၱ၀ါတုိ႔ကို သံသရာမွ ကူးေၿမာက္ကယ္တင္တတ္ေသာ  ၿမတ္စြာဘုရားအား ရွိခို္းပါ၏။

မေသရာ နိဗၺာန္ကို ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ  ၿမတ္စြာဘုရားအား ရွိခို္းပါ၏။

 

စတုတစာမ်က္ႏွာက –

ေယစ ဗုဒၶါ အတီတာ စ၊

ေယစ ဗုဒၶါ အနာဂတာ။

ပစၥဳပၸႏၷာ စ ေယဗုဒၶါ၊

အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ။

ပြင့္ေတာ္မူၿပီးသမွ်ေသာ ဘုရားရွင္အားလံုးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပြင့္ေတာ္မႈလတၱံ႔ေသာ ဘုရားရွင္အားလံုးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပြင့္ေတာ္မူဆဲ ဘုရားရွင္အားလံုးတို႔အား လည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္သည္ အခါခပ္သိမ္း ရွိခိုးပါ၏။

အညႊန္း။ အရွံဴးမရွိေသာ ဒႆန စာအုပ္။

This entry was posted in ပါဠိ ဘာသာၿပန္ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s